Lidské vědomí přechází do vyšší úrovně

Právě v těchto dnech se odehrává něco zázračného, pro mnohé zcela nepochopitelného a zároveň neuchopitelného. Nevysvětlitelné změny nálad a chování, reakce fyzického těla přímo související s tím, co prožívá tělo nehmotné - přímo reagující na zdroj všeho a všech. To, co bylo pro mnohé z nás neviditelné, stává se viditelným, protože naše vědomí se kvantovým skokem přesouvá do území dříve neznámého. Alespoň tedy pro valnou většinu lidí... 

Máme tu neuvěřitelnou čest, že právě "tady a teď" procházíme obdobím, kdy nejen Země, ale celý Vesmír prochází energeteckými změnami. Samozřejmě pro dobro nás všech, tedy všech zúčastněných, v případě, že si to vůbec uvědomí! Naše planeta a ruku v ruce i veškerý život na ní procházejí energetickými změnami od okamžiku tzv. prvního třesku, tedy od chvíle, kdy Země a život na ní byly stvořeny. Každopádně právě probíhající energetické změny v porovnání s předchozími nemají obdoby. Lidé napříč celým světem zažívají totožné příznaky, které jsou viditelným příkladem toho, že se blížíme k úžasným a velkolepým změnám. Jedinci, kteří citlivě reagují na sebemenší energetickou změnu, dobře vědí, oč tu běží. Ostatní, kteří zatím tápou, se potřebné doví v pravý čas a zdali pochopí tuto skutečnost zůstává pouze a jen na jejich osobním rozhodnutí. Všechno to, co začalo už velmi dávno v předávaných poselstvích mudrců, svatých, samotným Spasitelem, se nyní probouzí v srdcích a vědomí milionů lidí na celé naší planetě. 

ZŘETELNÉ SIGNÁLY

Všechno to, co se Vám dosud nestávalo (nebo se domníváte, že se "to" nestávalo, protože jste tomu jednodušše nevěnovali žádnou pozornost!), se jakoby "najednou" stává Vaší téměř každodenní záležitostí? Cítíte návaly protichůdných emocí, jste mnohem více podráždění a své reakce posléze považujete za neadekvátní? Musíte něco udělat, každopádně v okamžiku rozhodnutí si vůbec nevíte rady, netušíte, jestli je správně "to" udělat, nebo se raději stát neviditelnou/ým? Máte problémy se soustředit? Mnohem více jste začali vnímat své okolí, všímáte si chování, gestikulace a dalších viditelných indicií u lidí, kteří jsou ve Vaší blízkosti? Zjišťujete, že vůbec nesouzníte s tím, co Vám v rámci práce zadává Váš nadřízený a "už" nemáte problém narovinu říci svůj názor i to, že "tento úkol" rozhodně dělat nebudete, protože s tím jednoduše nesouhlasíte?... Těchto příkladů jsou tisíce, ne-li přímo miliony a můžeme Vás uklidnit, rozhodně v tom nejste sami! Vůbec si nemusíte dělat těžkou hlavu z toho, že máte podle lékařů a potřebných vyšetření vše v naprostém pořádku, přitom pociťujete, že Vám srdce v jistých okamžicích buší tak, že si toho nelze nevšimnout. Že se Vám udělá tzv. husí kůže, což se u Vás dosud ještě vůbec nestalo. Není vůbec nic špatného na tom, že jste mnohem více unavení, že si i v průběhu dne potřebujete lehnout, odpočinout, byť ještě nedávno jste věděli, že "je třeba si dát kafe" a všechno bude OK! Máte "jiné" chutě a Váš jídelníček se začal obměňovat? Zůstaňte zcela v klidu, protože tohle všechno se neděje náhodou. Všechno souvisí se vším a je třeba si uvědomit, že jsme součástí mnohem vyššího plánu a je zcela úžasné, že nikdo, ale opravdu NIKDO z lidí na planetě Zemi jej nezná. Bože, jak snadno by se dal - zvláště pak v dnešní, chce se mi říct velmi zvláštní době zneužít. K čemuž ovšem nedojde! Zaplať pámbů. Dochází a dojde pouze a jen k tomu, k čemu má podle našeho Stvořitele opravdu dojít - k posunu našeho vědomí k uchopení a pochopení neoddiskutovatelné skutečnosti, že všichni jsme součástí Nejvyššího. Tudíž, velmi jednoduše řečeno toho nejvyššího dobra, energie, která není ani v nejmenším zatížena sebemenší molekulou negativiti, či čehokoli špatného.    

NENÍ ČEHO SE BÁT! NAOPAK... 

Ať chceme, či nechceme - je zcela bepředmětné, protože všechno je tzv. v rukou zcela někoho jiného. Ovšem souběžně s tím je třeba připomenout, že opravdu není nejmenší důvod k obavám. Tedy za předpokladu, že Vy sami chcete žít šťastný život na šťastné planetě a samozřejmě v radosti i hojnosti (nejen té hmatatelné, pochopitelně!). A ke šťastnému životu toho vlastně potřebujeme velmi málo. Ve valné většině jsou to navíc záležitosti zcela nehmotné! Jakmile si každý sám za sebe uvědomí, že je neoddělitelnou součástí nekonečna, které sice v tuto chvíli nevidí, což ale absolutně neznamená, že neexistuje, má de fakto vyhráno... Nikdy nikdo nikoho nemůže odtrhnout od Nejvyššího, našeho Stvořitele a nepodivujme se nad tím, že například zapřísáhlí ateisté se začínají intenzivně zajímat o Pána Boha, začínají přemýšlet nad opravdovostí života jako takového. Všechno je v pořádku. Nehledě na to, že každý z nás má na výběr. Kdekoli, kdykoli a v jakékoli situaci. Stejně "radostně" jako říkáme upřímné ANO, můžeme říkat NE. Stejně tak můžeme i na sebemenší maličkosti brát jako zázraky, které jsou nedílnou součástí života a měli bychom k nim přistupovat s maximální úctou, pokorou a respektem. No a samozřejmě za ně tam tomu nahoře poděkovat. A to si pište, že Vás uslyší, když vnímá absolutně vše, včetně nevyřknutých myšlenek, které Vám právě teď běží hlavou...

 

Text: LN, Foto: archiv STYLEnew.cz