KŘÍŽOVÁ CESTA VE VOLNÉ PŘÍRODĚ - HRADIŠTĚ LEVÝ HRADEC

Křížová cesta je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení, nesení kříže a ukřižování na hoře Golgotě. Je rozdělena obvykle na čtrnáct zastavení, která odpovídají jednotlivým událostem tradičně spojeným s pašijemi. V poslední době se přidává ještě poslední zastavení – vzkříšení.Křížová cesta je projevem zbožnosti, čerpá ze středověké tradice, kdy poutníci do Svaté země navštěvovali posvátná místa, včetně Božího hrobu a Golgoty.

K vykonání poutě z Evropy na Blízký Východ koncem starověku a v raném středověku bylo potřeba odhodlání, pevné zdraví, dostatek financí a nezávislost. Většina obyvatel té doby neměla volnost pohybu, poněvadž byla nevolnictvím vázána ke své vrchnosti. Aby se vyšlo prostým lidem vstříc, začaly se stavět napodobeniny Božího hrobu, hory Golgoty a dalších míst a ty byly včleňovány do terénu. Tak se postupně zformovalo 14 zastavení křížové cesty, která má dávat lidem odvahu a vnitřní sílu vítězit nad slabostmi, jimž se na své životní pouti nemohou vyhnout.

Křížové cesty se staly velkou inspirací pro malíře, řezbáře, sochaře a mnohé další umělce. Mnohé z nich patří mezi vrcholná umělecká díla. Jsou často vytvářeny i v současnosti. Křížová cesta v kostele je nejčastěji ve formě obrazů nebo basreliéfů. V přírodě bývá zbudována jako řada výklenkových kaplí nebo božích muk.

 

Pobožnost křížové cesty se vykonává nejčastěji v postní době a na Velký pátek. Za modlitby, meditace a zpěvu se procházejí jednotlivá zastavení nebo se jde volně přírodou nebo ulicemi města.

Fotogalerie