JIŘÍ VANĚČEK, MALÍŘ, ILUSTRÁTOR A VŠESTRANNÝ UMĚLEC

Malíř a grafik Jiří Vaněček se na výstavě představí výběrem obrazů z posledních let.

Ve svém profesním životě se zabýval grafickým designem, publikoval stovky časopiseckých ilustrací, ilustroval a graficky upravil desítky knih pro různá nakladatelství.

Nyní se věnuje jen volné tvorbě a tato výstava představí výběr obrazů s náměty krajin ze snů a vzpomínek i s tématy figurálními a abstraktními. 

Fotografie z vernisáže - Malý sál muzea Mělník  Dagmar Hájková

Fotogalerie