Jelena Látalová v Galerii Josefa Sudka

Až do 29. května bude komorní Galerie Josefa Sudka na pražském Úvoze hostit výstavu fotografií významné české etnografky Jeleny Látalové. Výstava je výběrem z darů autorčiných synů Ivana a Jiřího Látalových do sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. 

Výstava připomíná fotografickou tvorbu Jeleny Látalové a současně poukazuje na jeden z výrazných proudů české fotografie, jehož kořeny sahají do druhé poloviny 19. století. Cílená etnografická a folkloristická práce v terénu se rozvinula až v době přípravy Národopisné výstavy českoslovanské, která se konala v Praze roku 1895. Mezi terénními badateli později patřilo výsadní postavení Karlu Plickovi, snad nejpilnějšímu a nejrespektovanějšímu umělci v tomto oboru, který v letech 1923–1937 pracoval ve službách Matice slovenské a vytvořil rozsáhlé fotografické a filmařské dílo, dokumentující tamní lidovou kulturu. 

Jelena Látalová se narodila roku 1921 v rodině lékaře Jana Fischera a akademické malířky Marie Fischerové Kvěchové. Po maturitě studovala v letech 1940–1943 na Státní grafické škole v Praze, kde byl jejím profesorem a fotografickým vzorem již zmíněný Jaromír Funke. První fotografickou praxi si odbyla ve Fotoměřičském ústavu, po osvobození nastoupila na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze ke studiu dějin umění a národopisu. Absolvovala roku 1950 a poté se zapojila do terénních výzkumů nejen v českých zemích a na Slovensku, ale i v zahraničí. Tam také uplatnila své předchozí fotografické školení. Od roku 1957 pracovala v národopisném oddělení Historického muzea v rámci Národního muzea. Věnovala se shromažďování a katalogizaci sbírek, spolupracovala na přípravě výstav. Vedle toho navštěvovala slavnosti, jako byly poutě, masopusty, hody a často fotografovala i nejrůznější lidové umělce a řemeslníky. Zvláštní pozornost věnovala lidové plastice, koncem šedesátých let dokončila knihu Skromná velikost lidové plastiky, ale z vydání sešlo. Jelena Látalová zemřela v roce 2003.Ačkoli se domácích i zahraničních výstav zúčastňovala již od roku 1952, dosud jedinou samostatnou výstavu jí připravili Miroslav Kotěšovec s Ivanem Látalem posmrtně až v roce 2009 v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Do katalogu výstavy nazvané Skromná velikost lidového umění přispěly texty mimo jiné její velké přítelkyně a fotografky Markéta Luskačová a Dagmar Hochová. 

 Text: ZUZANA PTÁČKOVÁ

Fotogalerie