JARNÍ ROVNODENNOST

PRÁVĚ DNES, TEDY V SOBOTU 20. BŘEZNA 2021 ZAČALO JARO. PODLE ASTRONOMŮ, KTEŘÍ STANOVILI JEHO START V 10 HODIN A 37 MINUT. CO NÁS S PŘÍCHODEM PRVNÍHO JARNÍHO DNE ČEKÁ, CO NÁM PŘÍRODA A VYŠŠÍ SÍLY VZKAZUJÍ? POKUD VÁS TO ZAJÍMÁ, PROSÍM, ČTĚTE DÁL ... 

Jarní rovnodennost je speciální okamžik (charakteristický nejen tím, že Slunce vstupuje do znamení Berana, protíná na své zdánlivé dráze po obloze jarní bod, neboli nebeský rovník ve směru z jižní polokoule na polokouli severní), kdy je zcela ideální čas pomyslně se poklonit přírodě, celé planetě, Nejvyššímu. Lidé by si měli vzpomenout na svůj skutečný původ a poklonit se velikosti, kráse a především pak neutuchající boží síle přírody. Prvním jarním dnem začíná VŠE NOVÉ, jedná se o čas NOVÝCH ZAČÁTKŮ, OBDOBÍ ROZPUKU, ROZKVĚTU, VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ HARMONIE, který přichází po dlouhém "zimním spánku". A co se ve spojistosti s okolnostmi, které se kolem nás dějí, začně odehrávat a čeho bychom si měli prvořadě všímat? 

ZAČÍNÁ NOVÝ ROK!   

Ještě nikdy Vás nenapadla zcela logická otázka: Proč podle kalendáře a zažitých teorií, jež nám byly vštěpovány od dětství, začíná nový rok 1. ledna? Proč by měl z hlediska přírodních zákonitostí a sledu jednotlivých ročních období začínat v polovině zimy? V době, kdy příroda a potažmo i spousta živých bytostí, včetně lidí, takříkajíc spí (vnitřně i doslova)? Není to záměr? Každopádně se jedná o věc, kterou nevymyslel ani Nejvyšší, ani matka příroda sama, nýbrž člověk - tedy nedokonalý jedinec a za nějakým účelem. Ať už je to tak, či onak, stejně tak jsme se už jako malé děti učili, že jednotlivá roční období jdou za sebou ve sledu: JARO, LÉTO, PODZIM a ZIMA. Takže z logiky věci a čistě přírodních zákonitostí právě s jarem začíná další - nový rok. S jarem se vše probouzí, s tímto ročním obdobím přechází utlumené energie zdánlivého klidu a pomyslného ticha, jež reprezentují spánek, do energetického probouzení. Prodírají se na povrch, stejně jako sněženky, bledule a další přírodní poslové jara, kteří na ponurých a do nedávna zahnědlých místech svým probuzením (jasně zelenými stonky a listy, dále svými květy) ono potemnělé a nudné rozzáří. Vše se začíná vybarvovat. A v této spojitosti - shodou okolností a nikoli náhodou - lze sloveso "vybarvovat" použít i pro lidstvo. Pro každého z nás! Jelikož síla letošního jara, zdá se být až neuvěřitelná.  

NUMEROLOGICKÉ POSELSTVÍ PRVNÍHO JARNÍHO DNE 2021

Součtem data právě probíhající jarní rovnodennosti i uvedeného astronomického času jejího začátku získáváme úžasné číselné vzkazy! 2 + 0 + 0 + 3 + 2 + 0 + 2 + 1 = 10 = 1 - čili opět ZAČÁTEK, POČÁTEK, START, ZCELA NOVÉ ... - Jedničku jsme získali z data. A nyní čas: 1 + 0 + 3 + 7 = 11 - toto magické číslo pak symbolizuje: MOUDROST, DUCHOVNÍ UVĚDOMĚNÍ SI, PROCITNUTÍ, PROZŘENÍ a v neposlední řadě: ÚSPĚCH! A to není zdaleka všechno, v případě, že si získaná jednočísla z data a času, kdy letošní jaro začalo, poskládáme vedle sebe, získáme další úžasnou číselnou kombinaci v podobě tří jedniček: 111Víte, co to znamená? Jedná se o číselnou kombinaci, která tzv. ztrojuje (čili ještě větší síla a energetická intenzita než v případě zdvojení!) sílu STARTU, NOVÉHO ZAČÁTKU, podprahově nám "říká", že se není čeho bát, naopak máme jít se vztyčenou hlavou výlučně za svými sny. Z pohledu andělských vzkazů je tato číselná kombinace jasným znamením: RYCHLÉ TRANSFORMACE, ZHMOTŇOVÁNÍ, MANIFESTACE. Zcela laicky řečeno, to, co si opravdu z hloubi své duše a svého srdce přejete, přesně to se stane! Ovšem je nutné dodat: Nesmíte v sobě držet strach, nízké energetické vibrace, vnitřně propadat do hlubin utápění se v pochybách ...atd., jelikož všechno tohle Vaše přání (i to zdánlivě "nejmenší" a pro někoho jiného "bezvýznamné") zablokuje! Pamatujme, prosím, že všechno tohle jsou zkoušky, které dostáváme k dispozici z toho důvodu, abychom se zbavili všeho, co není láskyplné, pokorné, prozzářené Světlem a všudypřítomnou a bezpodmínečnou Láskou. Pokud v těchto "zkouškách" uspějeme, posunujeme se dál a stále mnohem blíž Nejvyššímu (Zdroji, Vesmíru - pojmenujte si to jakkoli) z jehož náruče jsme vzešli a opět se do jeho náruče vrátíme! 

POSELSTVÍ PŘEDANÉ VŠEM Z VYŠŠÍCH ÚROVNÍ: 

"JSEM LÁSKA. JSME SVĚTLO. JSEM NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY!" - tuto nepsanou PRAVDU si v duchu či nahlas vyslovte, prociťte a vše ostatní nechte být. Bez ohledu na to, jaké informace kolem Vás ve Vaší pozemské úrovni momentálního bytí proběhnou! Tomu, čemu nechcete věnovat energii, je Vám nepříjemné, vycítíte, že "tohle" s Vámi absolutně nesouzní, nesoustřeďte se na to! Nevěnujte tomu žádnou energii, naopak v tu chvíli zkustě úplně přepnout a zopakovat si výše uvedenou skutečnost: JSEM LÁSKA, JSEM SVĚTLO, JSEM NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY! Od svého zrození máte na své pozemské cestě VŽDY a V KAŽDÉM OKAMŽIKU možnost vlastní volby. Rozhodujte se podle své intuice, nikoli rozumově a zaslepeně dle "rad" či "doporučení", která jsou Vám předkládány z různých stran. Není vůbec třeba nadávat na cokoli, co se kolem Vás odehrává, i když je pravda, že v rámci své nedokonalosti, tímto způsobem reagujete, čili dáváte okamžitě průchod svým emocím, takto je to v pořádku, nicméně je dobré Vám stále opakovat, že svůj pozemský život, svou pozemskou životní pouť jste si každý sám - ze své vlastní a zcela svobodné vůle - vybrali, zvolili. Vy jste předem věděli a viděli, "do čeho" jdete, jedná se o plán Vaší duše. Nikoho jiného! Čili na prvním místě jste byli Vy a v tomto duchu byste měli zůstat: VY! Nikdo jiný ... Každá bytost, která má již v tuto chvíli na Vaší pozemské úrovni otevřené oči, jak říkáte, VÍ. Ano, kolem Vás se budou odehrávat věci, které se Vám v první chvíli nebudou zdát příjemné, budou Vás stahovat do nízkých energetických vibrací (záměrně!), ale, prosím, NEVSTUPUJTE DO NICH! Ve chvíli, kdy jim budete věnovat svou pozornost - jakoukoli emocionální reakcí! - tímto ony negativní aspekty, opět řečeno Vašimi slovy jen krmíte. Tohle není třeba dělat. Naopak! Pokud se budete soustředit na čistě svou vlastní vnitřní RADOST, LÁSKU, POHODU, ŠTĚSTÍ, i když kolem Vás budou takříkajíc skály padat, Vám se nic nestane, protože jste pod nejvyšší možnou ochranou. Čili: ŽÁDNÝ STRACH! NAOPAK: LÁSKA, LÁSKA a znovu LÁSKA A SVĚTLO! Hodně štěstí a požehání Vám všem - námi milované lidské bytosti.  

BONUS: PÁR VĚCÍ, O NICHŽ VE SPOJITOSTI S PŘÍCHODEM JARA ZŘEJMĚ VŮBEC NEVÍTE! 

* Velká Sfinga v Egyptě byla Egypťany postavena tak, aby v okamžiku jarní rovnodennosti ukazovala přímo na vycházející Slunce. 

* Jarní rovnodennost (stejně jako podzimní) jsou jedinými dvěma dny v roce, kdy světlá a tmavá část dne trvá přesně stejnou dobu. Stejně tak v tento den Slunce vychází přesně na východě a zapadá přesně na západě. 

* Na jaře je nejvyšší počet tornád. 

* Všechny děti (od miminek do věku puberty) rostou nejrychleji v období jara. 

* Dle řecké mytologie se v první jarní den vrací na světlo světa z podsvětí, kde trávila zimu dcera Demeter - Persephona. Takto se obnovuje plodnost a úroda. 

* Zatímco u nás je první jarní den, na jižní polokouli je první den podzimu. 

 

Text: Lubomír Nečas, Foto a Auf/layout-design: www.STYLEnew.cz 

Fotogalerie