HUMANITÁRNÍ MISE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH LÉKAŘŮ MÍŘÍ DO MALAWI

Zítra ve čtvrtek 28. června odlétá na humanitární misi sedmičlenná skupina českých a slovenských zdravotníků mezinárodní charitativní organizace International Humanity pod vedením doc. MUDr. Rastislava Maďara, šéflékaře center očkování a cestovní medicíny Avenier a vedoucího Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví ostravské lékařské fakulty. 

Jejich cesta povede přes Etiopii až do odlehlých oblastí venkova jedné z nejchudších zemí světa Malawi v jihovýchodní Africe. Základnou týmu bude Česko-Slovenská nemocnice ve Fanuelu nedaleko hranic se Zambií. Odtud budou podnikat výjezdy do terénu za nemocnými ve vzdálených vesnicích, kteří by do nemocnice nebyli schopni dorazit. Nezřídka jde o místa, ve kterých nikdy v minulosti nebyl bílý člověk ani lékař. Velkým problémem afrického venkova je malárie a dětská malnutrice, proto se zaměří nejen na jejich léčbu ale i na prevenci. „V okolí naší nemocnice došlo v posledních letech k výraznému zlepšení situace a tento náš úspěšný nízkonákladový model bychom rádi zavedli i v jiných částech země,“  konstatuje docent Maďar, který do Malawi směřuje již sedmý rok po sobě, a dodává, že i díky české pomoci obyvatelé Malawi migrují do zahraničí jen minimálně. Celkově bude skupina působit ve dvou oblastech se s více než půl miliónu obyvatel. „Do Malawi povezeme více než 200 kg léků, zdravotnického materiálu a dalšího potřebného vybavení, které jsme obdrželi nebo pořídili díky dárcům z různých částí ČR. Za to jim patří velké díky, v Malawi budeme reprezentovat i je,“ říká docent Maďar. Fotografie z mise a další detaily budou k dispozici nawww.facebook.com/inthumanity. Skupina bude působit v odlehlých oblastech bez mobilních a internetových sítí. Přihlásit se tak budou moci až s odstupem času.

 

 

Čeští zdravotníci neziskové organizace International Humanity jezdí do Malawi již od roku 2012. Dne 1. srpna 2015 otevřeli ve Fanuelu v distriktu Mchinji ve středozápadní části země periferní nemocnici, která má aktuálně 3 budovy a spádovou oblast více než 400 tisíc obyvatel. Pacienti přichází zejména z odlehlých vesnic daleko od asfaltových cest. Dostupnost těchto oblastí je velmi komplikovaná nejen v sezóně dešťů, nemají proto fungující spojení se spádovým okresním městem vzdáleným několik hodin jízdy. 

Fotogalerie