Golfové hřiště s úžasnou historií

Všichni golfoví nadšenci znají Royal Golf Club Mariánské Lázně.  Má zvláštní atmosféru, která je nepřenosná. Možná proto, že se tady stále ctí tradice a slovo džentlmen má zde své nezastupitelné místo. 

Golfové hřiště v Mariánských Lázních vzniklo roku 1905 a je tudíž nejstarším hřištěm na našem území. Hřiště bylo založeno a slavnostně otevřeno 21. 8. 1905 anglickým králem Edwardem VII.. Po přestřižení inaugurační pásky se král podepsal zlatým perem do pamětní knihy a zároveň se stal prvním zakládajícím členem klubu. Anglický král Edward VII. přijížděl do Mariánských Lázní již jako princ z Walesu od roku 1897 opakovaně, a v roce 1903 poprvé jako král anglický. Hřiště dvakrát navštívil i slavný anglický spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu pro děti z roku 1907, Rudyard Kipling (1865-1936). Druhý jeho pobyt spadá do posledního roku jeho života – do roku 1935. Do Mariánských Lázní přijel spolu s manželkou a dcerou v srpnu 1935 a v hotelu GOLF pobývali 32 dnů. Kipling byl golfovým hřištěm nadšen a stal se členem golfového klubu.

Ve třicátých letech zde hrál anglický profesionál Henry Cotton, který tady zahrál dokonce i rekord hřiště, tj. 68 úderů (proti tehdy tvrdé normě 70 úderů) na 18 jamek. Henry Cotton, který v roce 1937 získal své druhé vítězství na British Open byl považován za nejlepšího hráče světa . Dále zde pobýval známý anglický profesionál – trenér Lees, který později, v 60. letech a naposledy v roce 1983, přijel navštívit golfové hřiště v Mariánských Lázních. Mariánskolázeňské golfové hřiště se už tehdy uvádělo jako nejkrásnější hřiště na kontinentě. Bylo bezvadně ošetřované, a vyhovující i nejnáročnějším golfistům; navíc i ze společenského hlediska bylo přitažlivé. V sezóně se tu pravidelně konaly turnaje, dotované zajímavými cenami. Nepochybným dovršením historie klubu je získání práva užívat titul „Královský golfový klub“ (Royal Golf Club), rozhodnutím britské královny Alžběty II. v roce 2003 a následnou návštěvou Jeho královské výsosti prince Edwarda, hraběte z Wessexu, vévody z Edinburghu.  Zúčastnil se oslav 100 let konání klubu a  za doprovodu bývalého prezidenta klubu Oldřicha Tobrmana pozdravil všechny účastníky turnaje Holiday Inn Edie Cup, který při této příležitosti pořádal generální ředitel hotelu Holiday  Inn  JUDr. Jan Filip společně s  RGCML.  Princ Edward se zúčastnil vyhlášení výsledků turnaje a osobně předal dvě nejvýznamnější ceny. 

Velkou zásluhu na udělení titulu Royal v Mariánských Lázních měla lady Louisa Abrahams, která byla přítelkyní královské rodiny. Byla milovnicí Mariánských Lázní a první dámou českého golfu. Její sportovní cílevědomost jí 25. března 1939 odvedla z vlasti do Anglie za učitelem těch nejlepších kvalit, Henry Cottonem, který si ji všiml právě na hřišti v Mariánských Lázních a začal ji trénovat. přátelila i s jeho ženou, bývalou madame de Moss. Po svém příjezdu do Anglie paní Luisa u Cottonových v Richmondu bydlela a s nimi hrála golf. 

V  roce 1968 se Lady Abrahams s manželem spolu s Arthurem Leesem vydali do Mariánských Lázní. Nepřijeli s prázdnou, přivezli s sebou pro české golfisty velkou zásobu starších, ale stále velmi dobrých, holí, po kterých zde byl neskonalý hlad. V Mariánských Lázních uspořádal Arthur Lees spolu s tehdejším nejlepším hráčem Jiřím Dvořákem golfovou exhibici, která byla ukázkou špičkového golfu. Při této své cestě se Lady Abrahams seznámila s obětavým organizátorem československého golfu Hanušem Goldscheiderem a toto seznámení přerostlo v dlouholeté upřímné přátelství. V průběhu let prošlo hřiště mnoha změnami. V roce 2017 zasáhl hřiště orkán Herwart , který významně poškodil některé části hřiště a padlo více jak 100 stromů. Na doporučení Správy  Lesů ČR a Lázeňských lesů s.r.o., a s ohledem na bezpečnost, stáří a napadení některých stromů škůdci, bylo následně v prostoru za recepcí přistoupeno k radikálnímu řešení a vykáceno zbývajících 30 smrků. 

Nejvýznamnějšími stavebními akcemi na hřišti v průběhu sezóny 2017 byla obnova kamenných můstků na jamce č. 2 a 7, realizována z finančních darů členů a vybudování 3 altánků ke zvýšení bezpečnosti hráčů při bouřce u greenu č. 2, 6 a 13.  Z herního pohledu je, ale asi nejvíce zjevná změna na jamce č. 7, kde došlo k odstranění dvou bunkerů  před greenem a návratu do historické podoby z období před r. 1990. V současné době čekají velkou změnu prostory za recepcí, kde dojde v průběhu sezóny k vybudování krytého stanoviště pro nabíjení golfových autíček, rovněž vzniknou tréninková místa se sítí pro rozcvičení hráčů před hrou. Nově se již vybudovalo kamenné ohniště, které bude využíváno při společenských akcích klubu a při prázdninových dětských kempech. Ve zbývajícím prostoru pak budou vysazeny vzrostlé stromy, které budou pořízeny formou finančních darů od členů klubu a partnerských subjektů. Už dnes se plní seznam zájemců, kteří chtějí zasadit svůj strom. 

Roayl Golf Club Mariánské Lázně pořádá turnaje , které se staly již tradicí a všichni se na ně těší. Patří mezi ně i Royal Journalist Trophy, který klub uspořádal 4. 5. 2018 již jako pátý ročník k otevření  golfové sezóny. 

Byl zahájen tiskovou konferencí za přítomnosti místostarosty Mariánských Lázní PhDr. Luďka Noska, který dlouhá léta klub podporuje. Prezident klubu Ing. Jiří Poss všechny přivítal a seznámil přítomné, spolu s manažerem klubu Oldřichem Nechanickým, s děním v klubu. Turnaj Royal Journalist Trofy probíhal ve sportovním duchu. Počasí se vydařilo, což umocnilo hráčům radost ze hry. 

Vítězem turnaje se stal greenkeeper hřiště Stuart Buriridge.

True Golf Heritage se stalo mottem klubu. Vystihuje podstatu toho jak členové vnímají klub a jeho postavení mezi golfovými kluby v Česku a ve světě. Royal Golf Club ML je pro mě výjimečné místo, kam se ráda vracím a kam utíkám každý volný víkend od jara do podzimu. Přestože hraji hřiště stále dokola, je pro mě ustavičně výzvou. A kouzelná atmosféra  „U Rudy“ u tréninkového hřišti je nepopsatelná,  i tam se vracím proto, abych potkala přátele a kamarády. 

Text :  Eva Filipová    

Fotografie : Eva Filipová a Royal Golf Club ML

Fotogalerie