FRIDA KAHLO A MARIA MONTESSORI

VYJÍMEČNOST – NE NÁHODOU JE RODU ŽENSKÉHO! A PRÁVĚ ONA JE ALFOU A OMEGOU V ŽIVOTNÍCH PŘÍBĚZÍCH ŽEN NAPŘÍČ DĚJINAMI SVĚTA, KTERÉ NÁM TADY ZANECHALY NEZAMĚNITELNOU STOPU A ORIGINÁLNÍ POSELSTVÍ JEJICH JEDINEČNOSTI. PROTO SE NA KNIŽNÍ NAKLADATELSTVÍ IKAR ROZHODLO PRO EDIČNÍ ŘADU ZAMĚŘENOU NA VYJÍMEČNÉ ŽENY, JEJICHŽ ŽIVOTNÍ CESTY A PŘÍBĚHY JSOU ZAZNAMENÁNY NA PAPÍR V ROMÁNOVÝCH PODOBÁCH. FASCINUJÍCÍ PŘÍBĚHY TĚCHTO ŽEN OTEVÍRAJÍ FRIDA KAHLO A MARIA MONTESSORI:

FRIDA KAHLO

– FASCINUJÍCÍ PŘÍBĚH MEXICKÉ MALÍŘKY

Literární vědkyně Tania Schlieová žijící nedaleko Hamburku a píšící pod uměleckým pseudonymem Caroline Bernardová se coby spisovatelka na volné noze již řadu let věnuje příběhů o silných ženách. No, a nedávno se zcela ponořila do příběhu světově známé a osudem zmítané malířky z Mexika Fridy Kahlo, celým jménem Magdaleny Carmen Fridy Kahlo y Calderón. Tak vznikla poutavá kniha Frida Kahlo a barvy života. Úžasně zpracovaný příběh formou románu na 352 stranách přeložila do češtiny Zuzana Soukupová. 

„Maluju květiny, takže nezemřou!“

Píše se rok 1925 a my se ocitáme v Mexiku, kde žije sedmnáctiletá Frida, jejímž toužebným přáním je stát se lékařkou. Chce být v životě co platná a zachraňovat druhým životy. Její plány ovšem zhatí strašlivá autobusová nehoda. Po té se potkává s Diegem Riverou, proslulým malířem a taktéž lamačem ženských srdcí, a doslova až po uši se do něho bezhlavě zamiluje. Když ji Diego požádá o ruku, bez jediného zaváhání okamžitě souhlasí. Jenže … Diego nedokáže být věrný, a navíc se, bohužel, zdá, že Fridina touha po dítěti a „úplné“ rodině zůstane nenaplněná. Navzdory „pestrým“ životním překážkám se ovšem Frida nevzdává svého ideálu bezbřehé lásky a života podle svých vlastních představ. Objeví malování a svými obrazy začne vyprávět o svých snech. Přímočarostí, pestrým oblečením a mayskými šperky a samozřejmě originální tvorbou se stane jednou z nejproslulejších malířek naší doby.     

„Pila jsem, protože jsem chtěla utopit své zármutky, ale teď se ty zatracené věci naučily plavat.“

 „Doufám, že smrt je šťastná a doufám, že už se sem nikdy nevrátím …“

MARIA MONTESSORI

 – NEJTĚŽŠÍ ROZHODNUTÍ UČINILA PRO BLAHO DĚTÍ

Další novinkou z ediční řady výjimečných žen je románový příběh historicky první lékařky medicíny v Itálii Marie Montessoriové, která se zajímala o výchovu mentálně postižených dětí a o otázku dětských nervových nemocí a později se věnovala propagaci svého programu vzdělávání. Autorka knihy Maria Montessoriová – Učitelka nové doby, která má za sebou řadu historických a detektivních románů, Laura Baldiniová, vlastním jménem Beate Maly žije ve Vídni a tímto svým novinkovým literárním počinem přibližuje čtenářům náročnou životní cestu této velmi inteligentní dívky pocházející ze zámožné italské rodiny, která se díky vlastní cílevědomosti a houževnatosti vypracovala mezi špičku ve svém oboru. Velmi poutavý, kvalitně napsaný a čtivý příběh, který do češtiny přeložila Marta El Bournová seznámí čtenáře s počátky kariéry této významné italské pedagožky a zakladatelky výchovně-vzdělávacího programu Montesssori.

Hlavní myšlenky Marie Montessori:

* Dítě je tvůrcem sebe samého

Ačkoliv se každé dítě vyvíjí v kontaktu s prostředím, z něhož čerpá podněty, ovlivňují ho lidé v blízkém okolí, přesto pouze ono samo určuje, které podněty, jakým způsobem a kdy ovlivní jeho jednání.

* Pomoz mi, abych to dokázal/a sám/sama

Tato prosba, s níž se malé dítě obrátilo na Marii Montessori, se stala hlavním krédem její pedagogiky. Úkolem dospělých je, aby dítě vlastními silami a svým tempem získávalo nové vědomosti a dovednosti, vrůstalo do světa, který ho obklopuje.

* Ruka je nástrojem ducha

Práce rukou je základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči! Důraz kladen na spojování tělesné a duševní aktivity. Je potřeba vycházet z konkrétního poznání a manipulace s věcmi.

* Respektování senzitivních (citlivých) období

Doba, v níž je dítě obzvláště citlivé a jakoby připravené pro získávání určitých dovedností. A v případě, že toto období není patřičným způsobem a efektivně využito, senzitivita zaniká.

* Svobodná volba práce

Dítě samo rozhoduje, co bude dělat, s kým bude pracovat a jak dlouho bude pracovat.

* Připravené prostředí

Pracovní místo, pomůcky, předměty k manipulaci je třeba uspořádat tak, aby umožňovaly osvojení nových poznatků samostatně, bez vnější pomoci.

* Polarizace pozornosti

Dítě je schopno soustředit se intenzivně a dlouhodobě na práci, která ho zaujme. Polarizace pozornosti je základem učení.

* Celostní učení

Vzájemné působení tělesné a duševní aktivity se musí promítat i do procesu učení.

 

Text: redakce STYLEnew.cz, Photo/desing: nakladatelství IKAR, www.STYLEnew.cz