Firemní mediátor JINAK aneb Chief Happiness Officer

Práce s lidmi mě vždy naplňovala, a to i přesto, že jsem několik let pracovala s nedobrovolnou klientelou v náročném prostředí diagnostického ústavu. Dnes se věnuji svým klientům, které vedu cestou sebepoznání více jak pět let. V poslední době jsem zaznamenala nárůst problematiky spojené s chronickým stresem, úzkostnými stavy a depresí. Jedním z důvodu  proč tomu tak je uvedu níže?

Moje kolegyně Ing. Adéla Karlovská pracovala dlouhé roky na manažerských pozicích v  prestižních společnostech. Zejména tam, kde je vysoce ceněn výkon a výsledek, ale lidé se o sebe musejí postarat tak trochu sami. I ona vnímala zvyšující se nároky na zaměstnance, s tím související vyšší stres a následný syndrom vyhoření. Po letech strádání se vydala na vlastní cestu hledání. Z pozice finanční ředitelky odešla a intuitivně následovala své životní poslání pomáhat druhým a předávat získané informace. 

Obě cítíme, že při pomoci druhým i sobě je nutné postupovat systematicky a především komplexně. V nynější době je na trhu velké množství konzultantů, kurzů a seminářů, které pomáhají s Time managementem, každodenní všímavostí, odbouráváním stresu pomocí dýchacích metod, předcházením syndromu vyhoření apod. Tyto kurzy jsou však zaměřeny vždy pouze na jednu konkrétní oblast. Nicméně k člověku je nutné přistupovat celostně. Nelze člověka naučit, jak správně dýchat, ale nenaučit ho, jak má pracovat se svým časem. Nelze ho naučit, jak pracovat se svým časem tedy naučit ho Time managementu, ale nenaučit ho, jak žít v přítomnosti. Vědět, co mu způsobuje stres, naučit ho, jak stres odbourat, ale nenaučit ho, jak stresu předcházet apod. Jinými slovy, nestačí se tedy naučit jen jednu metodu, jeden směr.  Je třeba se naučit a pracovat se svým tělem, myslí, duší, energiemi, které jsou v nás a energiemi, které nás obklopují komplexně, aby vše bylo v jednotě, v souladu. 

V zahraničí je Firemní mediátor/ Chief Happiness Officer dlouhodobým trendem. Má kolegyně Adéla Karlovská přišla s nápadem, který vyplývá i z její pracovní zkušenosti tento trend následovat a vytvořit pro firmy i jednotlivce vzdělávání, které by pomohlo zmírnit napětí a stres na pracovišti, a zároveň přispělo ke snížení fluktuace, podporovalo rozvoj společnosti a zaměstnanců, čímž by si společnost zvýšila i své příjmy. 

Proto vznikla myšlenka komplexního vzdělávacího programu Firemní mediátor/Chief Happiness Officer, který je jak pro manažery, personalisty a běžné zaměstnance, tak pro jednotlivce, kteří chtějí na sobě pracovat a mají zájem o osobní rozvoj.  

Ráda bych zmínila i to jaký vliv má stres na lidský organismus.

Lidský organismus má velmi propracovaný systém, který při permanentním přepětí a stresu dá povel organismu „zastav“ a pak už obvykle nezmůžete téměř nic. Prostě stojíte. 

Lidský organismus má tzv. dva ochranné systémy. 

První systém, se nazývá OSA HPA (hypotalamicko pituitární adrenalinová akce) a jejím úkolem je monitorovat signály z prostředí, interpretovat je a organizovat určité behaviorální reakce.  

Když nervový systém rozpozná hrozící nebezpečí, tak mobilizuji společenstvo buněk proti vnější hrozbě. Vzniká reakce, kterou možná znáte a říká se jí, bojuj nebo uteč. Hypotalamus vyšle signál do hypofýzy tzv. „velící žlázy“. Hypofýza pak pošle informaci do nadledvinek a informuje je o nutnosti koordinovat reakci těla „bojuj x uteč“. Jakmile se spustí poplašné zařízení nadledvinek – stresové hormony uvolněné do krve zúží cévy zažívacího traktu a donutí tak krev poskytující energii, aby přednostně vyživovala tkáně paží a nohou, jež nám umožní vyhnout se nebezpečí. Toto se ovšem děje pokaždé, kdy zažíváme stres.

Druhým ochranným systémem těla je IMUNITNÍ SYSTÉM, který nás chrání před nebezpečím, jež má původ pod kůží. Například nebezpečí, které způsobují bakterie a viry. Ovšem, když je mobilizován imunitní systém, spotřebovává mnoho z energetických zásob těla. Vzpomeňte si, jak se cítíte fyzicky slabí, když bojujete s infekcemi, jako je chřipka či nachlazení. Když OSA HPA mobilizuje tělo k obraně nebo úniku, tak hormony nadledvinek přímo potlačí činnost imunitního systému, aby se uchovaly zásoby energie pro přežití. Ve skutečnosti jsou stresové hormony tak účinné v omezení funkce imunitního systému, že je lékaři musí podávat pacientům při transplantaci proto, aby jejich imunitní systém neodmítl cizí tkáň.

Proč systém nadledvinek tedy OSA HPA vypíná imunitní systém?

Představte si, že trpíte bakteriální infekcí a ještě třeba i průjmem. A teď si představte, že jak tak ležíte, začne hořet. V tuto chvíli se mozek musí rozhodnout, co představuje větší nebezpečí! Logické je, že vašemu tělu nepřinese žádný užitek, pokud zdoláte infekci, když dříve uhoříte. Proto mozek zastaví boj s infekcí a místo toho raději mobilizuje energii pro útěk z hořícího domu. Sekundárním důsledkem zapojení Osy HPA je, že přestanete bojovat s nemocí. Aktivace osy HPA rovněž oslabuje schopnost jasně uvažovat. Zpracovávání informaci v předním mozku, centru výkonného a logického uvažování, je podstatně pomalejší než reflexní činnost, která je řízena zadním mozkem. V nouzové situaci platí, že čím dříve jsou informace zpracovány, tím vyšší má organismus naději na přežití. Stresové hormony nadledvinek zužují cévy v předním mozku a tím omezí jeho funkci. Ve stavu nouze slouží cévní tok a hormony k aktivaci zadního mozku, který je zdrojem života záchovných reflexů, které nejúčinněji řídí ochrannou či útěkovou reakci.

I když je nezbytné, aby stresové signály potlačily činnost vědomé mysli a posílily šance na přežití, platíme za to cenu, snižuje se naše uvědomělé vnímání i inteligence (Takamatsu et al., 2003).

Systém HPA je skvělým mechanismem pro zvládání akutního stresu, ale nebyl navržen tak, aby byl neustále aktivní. V dnešním světě nemá většina stresových situací, s nimiž se setkáváme, formu akutních hrozeb, které dokážeme identifikovat, reagovat na ně a pokračovat dál. Jsme neustále pronásledování spoustou starostí, které se týkají našeho osobního života, práce, peněz, vztahů aj. Tyto starosti ovšem neohrožují bezprostředně náš život, nicméně aktivují osu HPA, což má za následek zvýšenou hladinu stresových hormonů. Bruce H. Lipton to skvěle demonstroval na příkladu závodních běžců.

Na startovní čáře se řadí skupina sprinterů, jakmile uslyší pokyn „připravte se“, upraví si svůj postoj. Potom startér zavelí „pozor“ jejich svaly se napnou, těla uvolní adrenalinové hormony, které dodají jejich tělům sílu ke splnění namáhavého úkonu. Zatímco běžci očekávají povel „start“ jejich těla se napínají v očekávání. Při normálním závodu toto napětí trvá 1-2sekundy. Kdyby ovšem povel ke startu nepřicházel, v tělech sprinterů by koloval adrenalin a jejich těla by byla unavená napětím. Během několika sekund se sprinteři z takového napětí zhroutí. My žijeme ve světě „POZOR.“ Naše každodenní stresory aktivují naše těla k akci. Na rozdíl od závodních běžců, stres v našem těle je uvolněn z tlaku vyvolaným chronickým strachem a obavami. 

Dnes již není žádným tajemstvím, že téměř veškerá závažná onemocnění jsou spojena s chronickým stresem.

Kdo je Firemní mediátor/ Chief Happiness Officer?

Mediátor je manažer, ať už v pojetí firemního manažera, nebo manažera svého vlastního života tzv. self-manažer. Jedná se buď o firemního zaměstnance, nebo externistu ze soukromé sféry, který umí sestavit týmy dle osobnostních rysů, povahových rysů a kompetencí. Na našem školení se takovýto mediátor naučí světové koučovací a terapeutické dovednosti, které mu umožní cíleně a správným způsobem komunikovat se zaměstnanci tak, aby se snížila stresová zátěž a zvýšila motivace a efektivita práce. Stěžejním úkolem Firemního mediátora je, aby řešil konflikty mezi zaměstnanci a vedením a zároveň vedl případné konfrontace. Taktéž je to člověk, který ve firmě působí jako psychologický poradce, který zajišťuje hladký běh v intrapersonálních vztazích a vytváří spolupracující týmy. 

V případě self manažera se každý člověk naučí mnoho technik například asertivitu a komunikaci. Naučí se, jak pracovat se stresem, jak si správně nastavit čas tak, aby pracoval v jeho prospěch. Harvardský psycholog Shawn Achor obrátil vzhůru nohama představu, že úspěch v práci vede ke štěstí, a ukázal, že to vlastně může být úplně naopak. Zjistil, že pouze 25 procent našeho pracovního úspěchu je předurčeno mírou inteligence. Celých 75 procent je ovlivněno úrovní optimismu.

Zdroj: Hospodářské noviny, Firmy zavádějí funkci manažerů štěstí. Zlepšují nábor a snižují fluktuaci zaměstnanců

Proč mít Firemního mediátora?

Mnoho firem se potýká s vysokou mírou zaměstnanecké fluktuace. Proč? Samozřejmě zde figuruje cela řada faktorů a uvedu, alespoň dva, s kterými se ve své praxi setkávám nejčastěji. 

Jedním faktorem je to, že velmi málo firem zaměstnává někoho, kdo by se věnoval zaškolení a začlenění nového zaměstnance v týmu a tak „černý Petr“ obvykle na někoho padne. Nedobrovolný mentor má, ale i spoustu svých povinnosti a teď mu vyvstanou další. Sám se poté potýká s nedostatkem času a jistou mírou stresové zátěže. To samozřejmě vede k zvyšování stresorů, následnému vyčerpání až k syndromu vyhoření. Druhým faktorem je nezájem o zaměstnance jako lidskou bytost, jelikož v současné době se k zaměstnancům přistupuje spíše jako k položkám, které mají naplno odvést svou práci, nežli k osobnosti, která buduje firemní základy a podílí se na prosperitě. 

Pokud  zaměstnanci vědí, že nejsou pouhé položky, že je tady někdo, kdo jim pomůže se zorientovat, vyřešit konflikt, dohodnout pracovní záležitosti mezi nadřízeným a podřízeným, naučí je techniky, jak se rychle nahodit do režimu zapnuto, tak je to pro jejich psychické nastavení  velký motivační faktor. Příjemné a zdravé pracovní prostředí neudává mnoho důvodů měnit zaměstnání. 

Odchody zaměstnanců se tak zúží spíše na ty, kteří se buď odstěhují, nebo mají potřebu kompletní změny. Zcela určitě se firma vyhne dlouhodobým nemocenský a odchodům z důvodu pracovního napětí a syndromu vyhoření „BURN OUT“.

Firemní mediátor/ Chief Happiness Officer je oporou pro zaměstnance a svým přístupem je schopen vytvořit s jednotlivci i týmy příjemné a zdravé pracovní prostředí s nízkou mírou fluktuace. 

Self manažer zase dokáže pracovat efektivně a najít svou vnitřní motivaci. 

V čem je  výcvik výjimečný?

Obsahuje mnoho světových technik z různých terapeutických okruhů, které se netýkají jen mluveného slova, ale i práce s tělem, s dechem a představivostí. Lincoln prohlásil:  „Nejspolehlivější způsob, jak vytvořit budoucnost je představit si ji“.

Studenti se naučí jak pracovat s týmem, jak zvládat kolizní situace, jak motivovat k lepšímu výsledku bez navýšení stresových faktorů. 

Kde je školení akreditováno a jak dlouho trvá?

Firemní mediátor/ Chief Happiness Officer je rekvalifikační kurz akreditovaný u MŠMT s kvalifikací „Kouč“. Délka školení je 15 dní, které jsou rozděleny do bloku tak, aby byl dostatečný prostor pro uchopení získaných informací a terapeutických nástrojů.

Kde výcvik probíhá?

V současné době školení probíhá v Praze v paláci Adria na ulici Jungmanova 36/31. Školení jsme také schopni zajistit přímo ve firmě a vyškolit tak vhodné kandidáty.

Kdo může výcvik absolvovat a jaké musí mít vzdělání? 

Výcvik je určen pro personalisty, kouče, firemní manažery a vedoucí pracovníky, pedagogy a pro kohokoli, kdo chce pracovat jako firemní mediátor. Ale také pro ty, kteří mají zájem zlepšit své komunikační schopnosti a vztahy, ať už v práci nebo v osobním životě, a další širokou veřejnost, která má zájem se dále vzdělávat a seberealizovat. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekvalifikaci, není nutná žádná předchozí zkušenost či vzdělání v tomto směru. Jediné co musí zájemce splnit pro naplnění podmínek akreditace je mít minimálně středoškolské vzdělání. Samozřejmě je možné výcvik absolvovat i bez středoškolského vzdělání student získá náš certifikát bez akreditace, toto je vhodné například pro rodinné firmy, kde mají zájem o efektivní zaměstnance a nelpí na akreditaci. Výcvik není podmíněn žádným psychologickým vzděláním, to vše se naučíte u nás.

Kde se na školení přihlásit?

Na školení se můžete přihlásit na:

www.itp-kurzy.cz

www.kurzy-pandora.cz

 

 

„Spokojený zaměstnanec, udělá víc jak tři nespokojení.“

Henry Ford

Autor: Mgr. Barbora Korotkova