EVA LUSTIGOVÁ OSLAVUJE 90 NAROZENINY TATÍNKA ARNOŠTA

První den oslav narozenin spisovatele Arnošta Lustiga pod názvem AL90 již došel svému konci a jeho účastníci, doslova ze všech koutů světa, se rozešli do svých domovů, popřípadě hotelů, se srdcem zahřátým radostnou vzpomínkou a s pocitem něžné nostalgie. Maiselovou synagogou zněl smích již od odpoledních hodin, kdy proběhla drobná zkouška na program,  který je sestaven zcela v duchu autorově. Jistě setkání se konalo v synagoze, ale smích organizátorky celých oslav Evy Lustigové je tak nakažlivý a samozřejmý v jakémkoliv prostředí, že bylo hned všem zúčastněným jasné, že je zde správně, že i sem prostě patří, že Arnošt Lustig by se smál úplně stejně jako jeho dcera a že by také úplně stejně jako ona nechtěl, aby se hlavní emocí oslav a  vzpomínek na jeho život, stal smutek. A to i přes to, že své rodině i přítomným přátelům samosebou na planetě zemi schází. Všichni ale vědí, že ve spisovatelském nebi se má určitě skvěle a užívá si tam úplně stejně, jak tomu bylo zde. Peklo měl za sebou, přežil ho, a tak se snažil prožívat radost ze života, kdykoli to bylo jen trochu možné. Rozdával ji všude, kam přišel, ale v tichosti své pracovny pak podával svědectví o člověku vrženém do situace zvané Válka.

 

Prostorem zněl  hlas skvělé a talentované jazzové zpěvačky Petry Erneyové, průvodního slova se ujal překladatel Pavel Teiner, o svých krásných zážitcích s Arnoštem Lustigem vyprávěl hudební skladatel Karel Vágner, vybranou pasáž z knihy „Dům vrácené ozvěny“ četla Tereza Pokorná. Konečné slovo pak patřilo Evě Lustigové a celý podvečer byl zakončen autogramiádou, neb právě 4.12. spatřila světlo světa nová kniha Arnošta Lustiga „ Krásně jsem si početl“, která je složena z autorovi korespondence s Otou Pavlem, maminkou Terezií a sestrou Hankou, která je také celým oslavám přítomna. Je to kniha, plná fotografií, vzpomínek, poznámek, krásných myšlenek – kniha plná Arnošta Lustiga...

PRAHA : 4.12.2016      

V Maislově synagoze napsala Tereza Pokorná a fotografovala Dagmar Hájková  

Fotogalerie