Etiketa je v módě - EVA FILIPOVÁ

Stále platí pravidla společenského chování, vždycky budou muset muži vázat motýlka a umět nosit smokink, kouřit doutníky podle pravidel, ženy budou vždycky pečovat o pleť a krášlit svůj zevnějšek. A přestože je pulzující doba plná schopných byznysmenů, stále platí docela striktní pravidla, co by člověk měl a neměl. Navíc existuje obsáhlý seznam nových pravidel, týkajících se stylu, zaměstnání, oblečení, jak žádat o práci, co přinést na návštěvu, jak nachladit víno, jaké dát spropitné apod. A tak bychom měli být zběhlí už v mnoha dalších věcech, než na která se dříve kladla důraz, nestačí vědět kdo podává ruku první. Etiketa dnešních dnů se liší od etikety, která platila před sto lety.

Dnes platí nová, moderní pravidla. A navíc chceme být mezinárodní, cestovat a dělat byznys po světě.. 

Buďte osobností, kterou chce mít každý vedle sebe. Buďte to právě vy, koho budou všichni obdivovat, koho budou mít jako vzor. Naučte se pravidlům tak, aby se staly vaší nedílnou součástí, životním stylem. Buďte taktní, milí, zdvořilí. Nakonec budete mít největší radost vy, protože vás určitě potká něco výjimečného.

Pohyb ve společnosti začíná u podání ruky.

Zapamatujte si to nejdůležitější:

 *Společensky významnější osoba podává ruku společensky méně významné osobě.

 *Ruku si nepodáváme přes překážku.

 *Muž vždy stojí, sedí-li, tak se zvedne.

 *Žena může sedět, když podává ruku muži.

 *Pokud je součástí jejího společenského úboru rukavice, tak si ji může ponechat.

 *Venku může muž podávat ruku  i v rukavici (pokud ji mají oba).

 *Svlékne-li si starší žena rukavici, mladší to musí udělat taky.

*Na pracovišti podává ruku první nadřízený, a to i ženám i mužům.

 *Ve společnosti (na koncertě, v divadle) podává ruku první žena ( i svému nadřízenému).

 *U mužů platí i ve společnosti, že nadřízený podává ruku podřízenému muži.

 * Podáváme vždy pravou ruku.

 *Stisk ruky je pevný, pozor na zpocenou dlaň.

 *Celebrity nepředstavujeme.

 *Známá osobnost  podává ruku neznámé osobnosti.

 *Cizinci mají přednost, zdravíme je první, pak teprve domácí.

 *Při příchodu na společenskou akci se zdravíme nejdříve s hostiteli, pak s ostatními účastníky.

 *Přichází-li muž na recepci, kde je jeho žena, zdraví se s ní jako poslední. 

   A obráceně.

 *Při vzájemném představování můžeme zvolit dva způsoby:

 *Přirozenější je ten, kdy se nejdříve představí ti, kteří se znají, a pak si navzájem představí své partnerky.

 *Stejně tak probíhá, pokud představují ženy, které se znají,  muže.

 *Topornější je zvolit pořadí přesně podle společenských pravidel.

 *Chceme-li se seznámit s dalším párem, představíme se nejprve v pořadí muž a potom žena( já jsem Karel Nový, toto je moje žena Anna).

 

 **Ruku nepodáváme obsluhujícímu personálu, číšníkům, pokojským,vrátným.

    (Pokud do restaurace chodíme často a máme přátelský vztah s majitelem  nebo s obsluhujícím personálem, tak si ruku podáme).

 **Ruku nepodáváme, když jí má druhá strana plnou – na rautu.

 **Ruku nepodáváme, když přijdeme pozdě ke stolu a ostatní již jedí.

 

 Eva Filipová je autorkou knih o etiketě.