DŮLEŽITÉ RADY NEJVYŠŠÍHO...

Každý si přeje být šťastný, od rána až do usnutí se radovat ze života, věnovat dostatek času těm, kteří mu za to stojí, žít v hojnosti… atd. Ovšem jde o to, jaké myšlenky vám PRÁVĚ TEĎ běží hlavou a jak se OPRAVDU CÍTÍTE - tohle je rozhodující!

ZAPRVÉ: Bůh stvořil každého jedince jako zcela svébytný, nenahraditelný, veskrze čistý a pro svět důležitý originál. Každý z nás má na tomto pozemském světě daný úkol. Zda na něj přijde - Což musí zcela sám! Žádná věštkyně, věštec, kartářka, astrolog, médium, vědma… apod. mu tuto informaci nesdělí – a následně jej splní či nikoli. Kdykoli si uvědomujte, že jste jedinečný originál a nikdo jiný takový ve Vesmíru není! 

ZADRUHÉ: Myslíte si, že Nejvyšší by stvořil někoho pro to, aby trpěl? Nikdy! Každé boží stvoření by se mělo naplno těšit ze života, radovat se, smát, milovat, tvořit, rozdávat lásku… atd. A ruku na srdce, myslíte si, že se máte špatně? Je dobré si uvědomit, že třeba jen pár desítek metrů od Vás je člověk, který se nemá ani z poloviny tak dobře jako Vy!   

ZATŘETÍ: Jen Vy sami si tvoříme svou životní cestu. Každý Váš krok je čistě Vaše svobodné rozhodnutí. Svými činy, skutky, slovy a především pak myšlenkami si vytváříte „TADY a TEĎ,“ což se vzápětí odrazí ve Vaší budoucnosti! Čili absolutně NIC NENÍ NÁHODA. Pamatujte, že NÁHODY neexistovaly, neexistují a existovat NIKDY NEBUDOU… Je jen na Vás, jestli „chcete“ trpět, nebo se RADOVAT a UŽÍVAT SI ŽIVOT PLNÝMI DOUŠKY. Jak na to? Věřte! 

ZAČTVRTÉ: POSLOUCHEJTE své vnitřní dítě, své srdce, duši, svůj vnitřní hlas, hlas podvědomí, intuici – ať si to každý pojmenuje po svém, každopádně se jedná o přímé propojení s Nejvyšším. Pokud se budete řídit tím, co Vám právě touto cestou Bůh „říká,“ nemůžete NIKDY UDĚLAT ŠPATNÝ KROK či ŠPATNÉ ROZHODNUTÍ. NIC ŠPATNÉHO NEEXISTUJE, pokud posloucháte hlas Boží. Zkuste to! Stačí položit otázku a odpověď nemusíte vůbec slyšet, ale cítit ji musíte 100%.

ZAPÁTÉ: Věřte ve své síly, v Boží pomoc a ochranu, která je Vám k dispozici od Vašeho zrození a navždy! Bez ohledu na okolnosti kolem Vás zůstaňte vždy klidní, zhluboka dýchejte a pokuste se udržet pozitivní postoj. A je bez diskuse, že právě díky Vaší víře Vám bude dáno! Každý může být spasen Nejvyšším, protože on je v každém z nás. Boha máte v sobě, a pokud si toto uvědomíte, snáze ho naleznete i ve svém okolí.   

ZAŠESTÉ: Žádná duše, žádný člověk nebyl na tuto Zemi seslán jen tak! Měl by prokázat svoji vnitřní sílu prostřednictvím víry a modliteb, měl by prokázat svoji vlastní zbožnost a vylepšit svět kolem sebe. Bůh dal každé bytosti talent, sílu a patřičné schopnosti. Každý Boží dar je úžasná záležitost, kterou bychom si měli nejen vážit, ale i hýčkat a přistupovat k ní s patřičnou pokorou a vděkem. Pro zlepšení našeho života, ale i zlepšení okolního světa.   

ZASEDMÉ: Svůj život naplňte láskou, stejně tak jako život Vašich blízkých – tímto si k sobě přitáhnete příznivé okolnosti a získáte finanční klid. Myslete na to, že každá negativní energie k sobě přitahuje další negativní vlivy – zákon přitažlivosti funguje zcela dokonale. Tak co si přitáhnete do života Vy? Strach, obavy, agresi, vztek, nebo: LÁSKU, ŠTĚSTÍ, HOJNOST, POKOJ a KLID?   

ZAOSMÉ: „Nesuďte a nebudete souzeni!“ Je zbytečné kohokoli odsoudit, protože tímto způsobem chování dáváte jasně najevo, že si nevážíte sami sebe! Nerozdělujte tedy, prosím, lidi na „špatné“ a „dobré,“ jelikož ve skutečnosti jsme absolutně všichni stejní! „Jak budete měřit, tak bude měřeno Vám.“ Každý má své hříšky a hříchy a bez ohledu na jejich „velikost“ nás každého Bůh miluje stejně. Jak říká kniha knih: „Hledejte a naleznete, zaklepejte a bude Vám otevřeno.“ Rozumíte vyřčenému? Bůh dá každému právě „TADY a TEĎ“ přesně to, co potřebuje!   

ZADEVÁTÉ: BŮH DĚLÁ VŠE PRO TO, ABYCHOM BYLI ŠŤASTNI! Nehledě na skutečnost, že už „vše“ máme uvnitř sebe samotných: slávu, čest, uznání, moc i finanční zabezpečení. „Poznej sám sebe!“ – důležité je se nepodceňovat, upozaďovat, mlčet, když chceme cokoli říct… atd. Proces sebepoznání není nic jiného, než objevování úžasných schopností, které máte v sobě a následně je v plné kráse (a s notnou dávkou pokory!) ukážete celému světu.  A pokud se ptáte, jak nejlépe napravit chyby, které jste dosud udělali, zde je odpověď: Ukažte druhým (tudíž světu) lásku, kterou máte v sobě a bezděčně ji rozdávejte!  

DĚKUJEME TI, BOŽE, S BEZMEZNOU ÚCTOU, LÁSKOU A POKOROU!

Text a foto: STYLEnew.cz / FB: New-STYLEnew