DR. WAYNE WALTER DYER

Každý člověk má sám o sobě rozličné představy a mnohdy se zcela mylně domnívá, že je „king“, že právě on je „nejlepší“, zkrátka se stále dokola vnitřně ubezpečuje o své vlastní důležitosti. Ovšem ona důležitost je podstatná výlučně a jen pro daného jedince, nikoli kohokoli druhého! Což je ten zásadní rozdíl! Příčina výše uvedeného? Síla EGA! No, tak Vám nyní přinášíme sedm návrhů, které Vám pomohou překonat hluboce zakořeněné představy o vlastní důležitosti. Všechny jsou navrženy tak, aby Vám pomohli zabránit falešnému ztotožnění se s domýšlivým egem a jak o nich hovořil duchovní autor, motivační řečník, doktor Wayne Walter Dyer.

1) VY JSTE NA PRVNÍM MÍSTĚ! NEOBVIŇUJTE SE, PŘESTAŇTE SE URÁŽET! 

To, co Vás uráží, Vás pouze oslabuje. Hledáte-li příležitosti, abyste se urazili, najdete je na každém kroku. To pracuje Vaše ego, které Vás přesvědčuje, že svět by neměl být takový, jaký je. Chování druhých není důvod, abyste se sami zastavovali v cestě, kterou jste si sami určili. Můžete začít oceňovat život a sladit se s univerzálním Duchem Stvoření. Když ale budete uražení, nemůžete se dostat k síle záměru. V každém případě, počínejte si tak, abyste vymýtili hrůzy tohoto světa, které vycházejí ze silného ztotožnění se s egem, ale zůstaňte pokojní. 

2) VZDEJTE SE POTŘEBY URÁŽET, PROTOŽE JSTE UŽ VYHRÁLI! 

Co s námi činí EGO? V prvé řadě a velice rádo nás rozděluje na vítěze a poražené. Přičemž honba za vítězstvím je zaručený způsob, jak zabránit vědomému kontaktu se záměrem. Proč? Protože je víc než logické, že nelze stále jen vyhrávat. Někdo bude vždy rychlejší, mladší, silnější, chytřejší nebo mít více štěstí a Vy se pak budete cítit bezcenní a nedůležití. Nejste Vaše výhry či vítězství. Můžete rádi soutěžit a bavit se ve světě, kde výhra je všechno, ale nemusíte tam být ve svých myšlenkách! V tomto světě, kde většina lidí žije v zažité a stále „opírané“ bublině, že vyhrává ten, který je víc než Vy samotní. Ale to není pravda, protože se pohybujeme ve stejném energetickém zdroji, v němž žádní poražení nejsou. Vše, co můžete v tento moment říct je, že jste prováděli srovnání s ostatními na určité úrovni. A uvědomte si, prosím, že každá lidská bytost je vítězem od svého prvého nádechu v této pozemské úrovni. Proto se vzdejte potřeby vyhrávat, protože to nepotřebujete a tím pádem nebudete souhlasit s tím, že opakem výhry je prohra. Což je forma strachu ega!

3) VZDEJTE SE POTŘEBY MÍT VŽDY PRAVDU!  

Ego je zdrojem mnoha konfliktů a neshod, protože Vás tlačí k tomu, abyste přesvědčovali druhé, že nemají pravdu. Když jste nepřátelsky naladěni, jste odpojeni od síly záměru. Tvořivý Duch je laskavý, milující a přístupný; a bez hněvu, zlosti, nebo hořkosti. Tím, že se ve svých debatách a vztazích vzdáte potřeby mít pravdu, je to jako říkat egu: „Nejsem Tvůj otrok! Přijímám laskavost a odmítám Tvou potřebu mít pravdu. Ve skutečnosti nabízím této osobě šanci cítit se lépe tím, když řeknu, že má pravdu a poděkuji za to, že mne nasměrovala k pravdě.“ Když si vyberete radostný, milující, duchovní postoj, Vaše spojení se záměrem bude posíleno. Tyto okamžiky nakonec rozšíří Vaše nové spojení se silou záměru. Univerzální Zdroj s Vámi začne spolupracovat na vytváření života, k jakému jste byli předurčeni.

4) ŽÁDNÁ NADŘAZENOST, PROTOŽE JSME SI VŠICHNI ZCELA ROVNI! 

Opravdová urozenost není o tom být lepší než někdo jiný. Je to o tom být lepší, než jste bývali. Soustřeďte se na svůj růst s neustálým vědomím toho, že nikdo na této planetě není nijak lepší než kdokoliv jiný. My všichni vycházíme ze stejné tvořivé životní síly. My všichni máme poslání si uvědomit svou předurčenou podstatu; vše co potřebujeme k naplnění našeho údělu je nám přístupné. Nic z toho však není možné, když vidíte sami sebe jako nadřazeného ostatním. Je to staré pořekadlo, ale přesto pravdivé: V OČÍCH BOHA JSME SI VŠICHNI ROVNI! Vzdejte se své potřeby cítit se nadřazeně tím, že se budete v každém jedinci snažit vidět rozvíjejícího se Boha. Nehodnoťte druhé na základě jejich vzhledu, úspěchů, majetku a dalších ukazatelů ega. Když vysíláte pocity nadřazenosti, vrátí se Vám to zpět, což povede k rozhořčení a nakonec nepřátelským pocitům. A to je špatně, protože se od záměru vzdalujete. A Vy si přece přejete se záměrem plně souznít. Nebo ne?

5) VZDEJTE SE POTŘEBY "CHCI VÍC!" 

Ego samo o sobě není „nikdy“ spokojeno, proto je jeho mantrou: „VÍCE“. Nezáleží na tom, čeho jste dosáhli nebo co jste získali, vaše ego bude trvat na tom, že to není dost. Shledáte, že jste ve stavu neustálého snažení, a vyřazujete možnost čehokoli dosáhnout. Jenže ve skutečnosti jste toho už dosáhli, a jak se rozhodnete využít tento přítomný okamžik Vašeho života je pouze Vaše volba. Paradoxně, když přestanete potřebovat více, do Vašeho života přijde více toho, po čem toužíte. A protože jste odděleni od této potřeby, zjistíte, že je pro Vás snazší předat to dále druhým, neboť si uvědomíte, jak málo stačí, abyste byli spokojení a pokojní. Univerzální Zdroj je spokojený sám se sebou, neustále se rozrůstá a tvoří nový život, nikdy se nesnaží držet se svých stvoření pro své vlastní sobecké záměry. Tvoří a nechává jít. Jakmile se vzdáte potřeby ega mít více, sjednotíte se s tímto Zdrojem. Když umožníte hojnosti, aby proudila k Vám a skrze Vás, spojíte se s Vaším Zdrojem a zajistíte, že tato energie bude pokračovat v proudění. Tvořte, přitahujte k sobě a nechte to jít, nikdy nepožadujte, aby k Vám přišlo více.

 6) PŘESTAŇTE SE ZTOTOŽŇOVAT SE SVÝMI ÚSPĚCHY, VŠE UŽ TADY BYLO, VŠE ČINÍ NEJVYŠŠÍ! 

Toto může být složitá představa, pokud si myslíte, že Vy jste Vaše úspěchy. Bůh píše všechnu hudbu. Bůh zpívá všechny písně. Bůh staví všechny budovy. Bůh je zdrojem všech Vašich úspěchů. Mohu slyšet Vaše ego hlasitě protestovat. Nicméně zůstaňte naladěni na tuto myšlenku. Vše vychází ze Zdroje! Vy a tento Zdroj jste jedno! Nejste toto tělo a jeho úspěchy. Vy jste pozorovatel. Všímejte si toho všeho a buďte vděční za schopnosti, které jste nasbírali. Vzdejte veškeré uznání síle záměru, která Vás přivedla na tento svět, a jejíž jste zhmotněná součást. Čím méně budete potřebovat být uznáni za své úspěchy, a čím více zůstanete spojeni se sedmi výrazy záměru, tím volnější budete, abyste něco dokázali, a tím více se to projeví. Právě když přilnete k těmto úspěchům a věříte, že Vy sami děláte všechny tyto věci, opouštíte mír a vděčnost Vašeho Zdroje.

7) VZDEJTE SE POTŘEBY SVÉHO "DOBRÉHO JMÉNA", POSLOUCHEJTE SVÉ SRDCE!  

Vaše pověst se nenachází ve Vás. Sídlí v myslích ostatních. Tudíž nad tím nemáte žádnou kontrolu. Pokud promluvíte s 33 lidmi, budete mít 33 výstupů, 33 názorů, 33 reputací. Spojit se se záměrem znamená poslouchat své srdce a vést sám sebe na základě toho, co Vám říká vnitřní hlas. To je Váš účel zde. Pokud se přehnaně staráte o to, jak Vás ostatní vnímají, pak jste se odpojili od záměru a dovolili, aby Vás vedly názory druhých. To pracuje Vaše ego. Je to iluze stojící mezi Vámi a silou záměru. Není nic, co byste nemohli dokázat, pakliže se neodpojíte od síly zdroje a nenabudete přesvědčení, že Váš záměr je dokázat druhým jak mistrovský a nadřazený jste a nebudete vynakládat svou energii k tomu, abyste se pokoušeli získat ohromnou pověst mezi dalšími egy. Dělejte, co děláte, protože Váš vnitřní hlas, který je vždy spojený s Vaším zdrojem, jemuž je i vděčný, Vás také nasměruje. Držte se údělu, odpoutejte se od výsledků, a přijměte odpovědnost za to, co se nachází ve Vás: Váš charakter. Nechte svou reputaci ostatním k diskusi, s Vámi to nemá nic společného. Stejně jako fakt, že to, co si o Vás kdokoli myslí, je úhel pohledu (a problém) dotyčného, nikoli Vás!

 

www.STYLEnew.cz / FB: New-STYLEnew