DOREEN VIRTUE POŽÁDEJTE & NECHEJTE TO BÝT

Patnáctého června 1995 ji jeden z andělů varoval před nebezpečím, ale… Ona varování ignorovala. S nožem a zbraní v ruce ji přepadli dva muži a ona mohla zemřít. Až tento zážitek ji probudil. Od té doby pomáhá lidem, jak naslouchat andělům a elementárním bytostem… A její úspěch je neuvěřitelný!  

Narodila se manželům, kterým se dlouhá léta nepodařilo počít dítě. Její maminka nechtěla věřit lékařskému „přesvědčení“, že je buď ona, nebo její muž sterilní a udělala dobře. Cítila to zkrátka jinak. Začala navštěvovat skupinku léčitelů, kteří uzdravovali modlitbami, sama začala tuto „metodu“ aplikovat na sobě, stejně jako manžel a za tři týdny počali holčičku, která dostala jméno Doreen. „Takže můj zdejší, pozemský život začal modlitbou,“ prozrazuje autorka dnes již více než 20 světových knižních bestsellerů (např. Léčení s anděly, Poslové světla) a celé řady andělských, archandělských, ale i jiných výkladových karet, v nichž hlavní roli hrají elementární bytosti a nanebevzatí mistři. Nicméně prioritou Doreen jsou andělé. „Anděl je posel boží. Nefyzická bytost, která nemá ego, čili je nadmíru jisté, že andělé nejsou lidé. Anděl je čistá podstata Stvořitelovy touhy po spojení s lidskými bytostmi. A i když je Bůh často spojován s křesťanskou orientací, je stejně, jako andělé necírkevní a pro všechny. Andělé spojují lidi napříč náboženskými a duchovními rozdíly.“ Co je na andělech nejkrásnější? „Jejich čistá podstata – Láska. Řada mých studentů má špatné zkušenosti s náboženstvím, další z minulých životů – například, když je církev nechala zabít v inkvizici. V tu chvíli se jejich duše, tedy oni samotní odklonili od mluvení s Bohem a právě v tu chvíli nastupují na řadu andělé. Pro mnoho lidí jsou dle mého soudu vlídnou cestou zpátky ke Stvořiteli,“ tvrdí tato devětapadesátiletá americká jasnovidka, léčitelka a spisovatelka.  

JAKÁKOLI ŽÁDOST FUNGUJE! 

Doreen už léta a stále na svých seminářích, i při jednotlivých sezeních opakuje základní věc, která je nejdůležitější záležitostí v propojení s Bohem, archanděly, anděly, velkými mistry jako je např. Ježíš, nebo elementárními bytostmi – jednorožci, vílami… „Každý byl stvořen svobodnou vůlí a ani Bůh nám nemůže pomoci, pokud o pomoc nepožádáme. Záleží na našem svobodném rozhodnutí. Ono v podstatě nezáleží na tom, koho z nebeských či elementárních bytostí požádáme, ale velmi záleží na tom, že s láskou a pokorou v srdci požádáme. Někteří upřednostňují modlitby. Všechno funguje! A co se děje, pokud o pomoc, radu, či vyplnění přání nepožádáme? Neznamená to, že by se Stvořitel, nebo andělé od nás odvrátili. Neustále nám posílají nepodmíněnou lásku. A když nastane situace, kdy je náš život ohrožen – dříve, než je náš čas k odchodu – udělají co je v jejich silách, aby nás varovali a ochránili. Ale víc dělat nemohou…“  Žádat o pomoc, o radu, o vyplnění přání můžeme kdykoli a kdekoli. Nahlas, v duchu, formou napsaného dopisu, zpíváním… „Požádáte a další krok je nechat to být. Není dobré se strachovat a mít obavy, jak k vyplnění našeho přání dojde, protože tímto se celý proces zpomaluje, nebo zastaví úplně. A to je škoda. Občas mi lidé říkají, že je Bůh a andělé ignorují, ale když s dotyčnými mluvím a vzápětí s anděly, zjišťuji, že jsou to právě dotyční, kteří ignorují Boha a anděly!“ Je něco, co byste ráda vzkázala každému bez rozdílu? „Každý může hovořit se svými anděly, nebo s anděly obecně a chtěla bych k tomu každého povzbudit. Prosím, mluvte se svými anděly a žádejte je o pomoc a vedení.“ A nezapomínejte, prosím, poděkovat. Nic to nestojí, projevíte svoji srdečnost a pak se začnou dít skutečné zázraky! 

TEXT : LN