Doma je doma

Nadační fond Agora 7 navázal za dobu čtyřleté existence spolupráci s mnoha neziskovými projekty a pravidelně podporuje např. Charitu Holešovice, Pečovatelské centrum Prahy 7, Smilling Crocodille, Cestu Domů a další. 

„Jsou mezi námi zranitelní, sociálně slabší lidé i lidé, kteří jsou na tom lépe. Je to jako pavoučí síť, v níž jsou jednotlivá vlákna křehká, ale dohromady je síť velmi pevná. Jsme bohatá země a život seniorů i dalších ohrožených skupin by této skutečnosti měl odpovídat. V Nadačním fondu Agora7 se snažíme otevírat nové cesty k posilováním živé komunity, k umění žít spolu a k umění darovat,“ říká Yariv Ronen, zakladatel a předseda správní rady Nadačního Fondu Agora 7.

Cílem je pomáhat především seniorům, kteří si z důvodu tíživé finanční situace nemohou základní sociální služby sami financovat, ale vzhledem ke svému věku, zdraví a ztrátě soběstačnosti je nutně potřebují. Každý měsíc proto Nadační fond Agora 7 věnuje 35 000 Kč Charitě Praha-Holešovice na úhradu pečovatelských služeb konkrétním seniorům, kteří mohou dožít ve svém přirozeném prostředí a v důstojných podmínkách.

„Zpravidla se jedná o pomoc s hygienou, nákupy a úklidemdoprovázíme klienty k lékaři a v neposlední řadě jim mnohdy suplujeme rodinu – mimo jiné i tím, že s nimi mluvíme o běžných denních záležitostech a vyslechneme je,“ uvádí Veronika Fajstavrová z Charity Praha-Holešovice.

Příběhy klientů

Paní Eva (70) je vzhledem ke svému onemocnění téměř slepá.Žije sama, tatínek ji zemřel velmi brzy, celý život se starala o maminku. Trápí ji mnoho zdravotních obtíží, prodělala několik operací, mrtvici a i navzdory svému zdravotnímu stavu je velmi optimistická.Paní Evě pečovatelky pomáhají s nákupy, bez cizí pomoci by si sama nenakoupila, při výběru potravin vždy sáhne po té nejlevnější. Jediného, koho na světě má je její pejsek, který jí dělá společnost. Pobírá nízký důchod, platí vysoký nájem. Podpora, kterou jí Agora 7 poskytuje je cca. 700,-Kč měsíčně.

Paní Jana (73) pracovala v tiskárně, má syna, se kterým sdílí společnou domácnost, oba jsou velmi nemocní.Syn se o paní Janu velmi hezky stará, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu to není jednoduché. Oba jsou na sebe velmi fixovaní, tráví spolu veškerý čas, jsou uzavření ve svém světě, paní Jana nevychází vůbec ven, nedovolí jí to její zdravotní stav a možná i nedůvěra v okolní svět.Žijí velice skromně a kupují jen ty nejnutnější levné potraviny. Paní Jana pobírá důchod ve výši 9000, - Kč, platí nájemné ve výši 14 000,- Kč. Pečovatelky se starají o úklid a pomáhají s hygienou, je nutný dohled pečovatele. Podpora, kterou jí Agora 7 poskytuje je 3200,- Kč měsíčně.

Paní Milada (90) je osamělá dáma, která vyrůstala bez rodičů, bohužel ani v osobním životě neměla štěstí, nevydařilo se jí manželství a děti nikdy neměla.Vystudovala vysokou školu a působila ve školství.Celý život se musela spoléhat sama na sebe a to i ve svých 90 letech, kdy si chce spoustu věcí si obstarat sama, bohužel její zhoršující se zdravotní stav už jí to moc neumožňuje a potřebuje pomoc druhých. Pečovatelky jí pomáhají s úklidem a hygienou. Nezbývají jí peníze na oběd. Bez příspěvků Agora 7 by se nemohla racionálně stravovat, obědy stojí cca 1900,- Kč za měsíc.

Paní Ludmila (88) celý život pracovala jako inspektorka kvality potravin, je velmi společenská, bohužel zažila v životě veliké osobní ztráty, zemřel jí manžel a oba dva synové. Vnoučata o ní nejeví zájem.Paní Ludmila je na tom zdravotně velmi špatně, nemůže už vycházet z bytu. Odstěhovala se její dlouholetá přítelkyně, která bydlela ve stejném domě a paní Ludmila se cítí velmi osamělá a pečovatelky jsou její jediná rodina.Ludmila vzhledem ke svému vážnému zdravotnímu stavu potřebuje komplexní péči (hrozí u ní i riziko pádu), která je velmi nákladná, ze svých vlastních prostředků si hradí polovinu péče, zbytek  3000,- Kč měsíčně je jí je hrazen z příspěvků Agora 7.

Nadační fond Agora 7 inicioval na pomoc seniorům z Holešovické charity sbírku https://www.darujme.cz/projekt/1202329, kam se může zapojit široká veřejnost.