DO DALŠÍCH DNŮ, TÝDNŮ, MĚSÍCŮ, LET ...

PRÁVĚ TEĎ POTŘEBUJEME VŠICHNI BEZ ROZDÍLU POVZBUZENÍ, KLID, TICHO, HARMONII, NADĚJI, ŠTĚSTÍ A RADOST. POTŘEBUJEME BÝT ŠŤASTNÍ. DĚJÍ SE KOLEM NÁS ROZLIČNÉ VĚCI, ALE JE POTŘEBA ROZLIŠOVAT, ZDA SE NÁS PŘÍMO TÝKAJÍ, NEBO JSOU PRO NÁS JEN UKÁZKOU, ZRCADLEM, DO KTERÉHO SE MÁME PODÍVAT, PROTOŽE PŘESNĚ TAK BYCHOM SE V DANOU CHVÍLI NEZACHOVALI, TOHLE NEUDĚLALI ...atd. POTŘEBUJEME LÁSKU NEJEN BRÁT, ALE I DÁVAT. A NASTÁVÁ (ona se popravdě už delší dobu odehrává, ale nyní nabírá na intenzitě!) ZMĚNA. PROBUĎME SE ... 

LIDÉ LÁSKY, BYTOSTI POZEMSKÉHO SVĚTA ... 

NASTÁVÁ KONEC DALŠÍHO OBDOBÍ! Vše, co jste si předsevzali ve svých životech, jste se snažili zvládnout, jak nejlépe jste v danou chvíli uměli a mohli. Mnohdy byly Vaše snahy marné, jindy přesně naopak. Ať je to tak či onak, právě TEĎ jste dospěli do tohoto bodu. Minulost je minulostí, nechte ji být. Nikdo ji nikdy nezměnil a nezmění, a pro Vás stále zůstává tím nejpodstatnějším: TADY a TEĎ! Jste nedílnou součástí vesmírného dění, jste součástí právě probíhajícího probouzení lidstva a tím pádem celé Země. Často jste byli zakřiknutí, báli jste se něco udělat, báli jste se promluvit, necítili jste se dostatečně svobodní, cítili jste manipulaci se svou osobou, ale nic jste ze strachu neudělali, ani neřekli. Často jste se stavěli proti proudu života. To vše bylo Vaší součástí. BYLO, ale už NENÍ! Je to MINULOST. Ale Vaše nezbytné zkušenosti, které Vám měly otevřít oči. Kéž se tak stalo. NYNÍ ALE NASTAL ČAS ZMĚNIT SE!

JE NAČASE POCHOPIT ŽIVOT V JEHO SOUVISLOSTECH. JE ČAS OTEVŘÍT SVÉ SRDCE A PUSTIT DO NĚJ VŠECHNY, KTEŘÍ PROŠLI VAŠÍM DOSAVADNÍM ŽIVOTEM, VŠECHNY, KTEŘÍ JÍM PRÁVĚ PROCHÁZEJÍ A STEJNĚ TAK NÁSLEDNĚ TY, KTERÉ TEPRVE POTKÁTE. PUSŤTE DO SRDCE LÁSKU, MÍR, KLID, POKORU A ODEVZDÁNÍ SE. NAPROSTÉ ODEVZDÁNÍ SE NEJVYŠŠÍMU, KTERÝ JAKO JEDINÝ TO S VÁMI OD VAŠEHO PRVNÍHO POZEMSKÉHO NÁDECHU AŽ PO TEN POSLEDNÍ POZEMSKÝ MYSLÍ JEN DOBŘE, OCHRAŇUJE VÁS, VEDE, HALÍ VÁS DO NEVIDITELNÉHO ZÁVOJE VŠEOBJÍMAJÍCÍ VŠUDYPŘÍTOMNÉ LÁSKY, DÁVÁ ZNAMENÍ, KONEJŠÍ ...atd. Probuďte se a vnímejte ty změny. Nikd yuž nebudete stejní. Čas pokročil. Život se mění. Minulost odeznívá a Vy čím dál více chápete, že život takový, jaký jste znali a žili, už není tím, který chcete žít. Je potřeba to změnit a jediný, kdo to může udělat jste VY! Začněte hned, na nic nečekejte a uvidíte sami, co se začne dít! Zázraky. Alespoň tak to ve Vašem pozemském světě nazýváte, i když ve skutečnosti nejde o nic jiného, než o působení zákonů přitažlivosti. Chcete cítit Lásku, respekt, pokoru, úctu, prožívat jednotu, propojení, milovat lidi kolem sebe, důvěřovat jim. Chcete být chápáni a podporováni, nikoli manipulovaní, nepochopeni a nespokojeni. MÁTE MOŽNOST ZMĚNIT VŠE, CO CHCETE. VY MÁTE TU SÍLU. Máte možnost změnit vše, co si přejete a budete přát. ZAČNĚTE! Máte možnost tvořit. Nenechte to dojít ještě dál! PROBUĎTE SE A ZAČNĚTE OD ZAČÁTKU, ZNOVU. SVĚT ČEKÁ NA ZMĚNU. ČÍM VÍCE VÁS BUDE, TÍM DŘÍVE SE SVĚT ZMĚNÍ. 

JSTE DĚTI SVĚTLA, JSTE LÁSKA, JSTE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NEJVYŠŠÍHO, MÁTE POTENCIÁL TVOŘIT, copak to stále ještě nechápete? Dosud jste spali, proto nyní vstaňte a měňte svět. MATERIALIZUJTE SVÉ VIZE, NEBOŤ SVĚT JE TÍM, ČÍM JSTE VY SAMI! Už jste mnohé dokázali. Jste součástí celku a pokud se spojíte, dosáhnete zázraků! VYKROČTE VPŘED. ŠIŘTE LÁSKU, ROZDÁVEJTE LÁSKU, UKAZUJTE NA KAŽDÉM SVÉM KROKU LÁSKU, KLID, POKORU, ÚCTU A RADOST ... 

UŽ JSTE TO POCHOPILI? Vždyť můžete cokoli, všechno! Vy to nevíte, protože jste byli zadupáváni, abyste se zcela svobodně neprojevili. Ale nyní povstaňte a měňte sami sebe, svět k lepšímu. Nikoli ale bojem, ale svým příkladem! Svou bezpodmínečnou a všudypřítomnou Láskou. Ta je Vaší pravou podstatou. Ta je alfou a omegou Vašeho života. To jste Vy. Všichni jste jedno. Skrývá se ve Vás neskutečná síla. PROBUĎTE JI. DOKÁŽETE TO!