DEN, KTERÝ NESMÍTE PROPÁSNOUT ! NOVOLUNÍ VE ŠTÍRU - 30. ŘÍJNA

DEN, KTERÝ BYSTE NEMĚLI PROPÁSNOUT! 

Poslední říjnovou neděli letošního roku máme všichni jedinečnou příležitost zbavit se všeho, co nás poutá k minulosti, energií, které nás pomyslně brzdí v možnosti udělat krok vpřed. Odstartujme si  už konečně ten opravdu ŠŤASTNÝ ŽIVOT!

V neděli 30. října proběhne NOVOLUNÍ, tentokrát pod silnými energetickými vibracemi spojenými s astrologickým znamením Štíra. Co to znamená? Uvedené a logicky neviditelné energetické vlny budou podporovat odpoutání se od všeho emočně špatného a negativního ve všech úrovních našeho bytí, čímž otevírají prostor k možnosti přechodu do veskrze pozitivních energetických rovin, emocí a tím našeho jednání a přístupu ke všemu a ke všem. No, uznejte sami, není to úžasná šance, kterou nám takto (a zadarmo, bezpodmínečně) věnuje nekonečný Vesmír? Jednoznačně! 

 

CO JE TŘEBA UDĚLAT? 

VYMANIT SE Z POUT ZÁŠTI, POCITU MÉNĚCENNOSTI,        SEBEMENŠÍHO UBLÍŽENÍ, DEFINITIVNĚ ZAVŘÍT DVEŘE S VISAČKOU: MINULOST    

                                        ODPUSTIT & PROPUSTIT 

 

ODPUSŤ MINULOSTI A VŠEM, KTEŘÍ V TOBĚ ZANECHALI JAKÝKOLIV OTISK, JEŽ SE NESLUČUJE S ENERGIEMI SVĚTLA A BOŽÍ LÁSKY

 

V tento den si, prosím, dávejme velký pozor na žárlivost, jakoukoli formu manipulace, tajnůstkaření, zbytečné skrývání, na myšlenky typu: „Teď uvidíš, zač je toho loket…“, „Za tohle tedy zaplatíš!“… atd. NOVOLUNÍ je vždy spjato s novými ZAČÁTKY. Využijme jej tedy tím nejlepším možným způsobem pro dobro své, potažmo dobro všech, jelikož, jak známo, to, co děláš sám pro sebe, činíš i pro druhé! A jakým způsobem to provést? Stačí jednoduchá afirmace, ovšem pod podmínkou, že je myšlena zcela vážně a slova, která můžete pronášet jak nahlas, tak v duchu, budou vycházet z Vašeho srdce.

VE JMÉNU NEJVYŠŠÍHO 

A S POMOCÍ VŠECH NEBESKÝCH BYTOSTÍ SVĚTLA 

A VŠUDYPŘÍTOMNÉ, VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSKY 

ODPOUŠTÍM 

VŠEM LIDEM A SITUACÍM, JEŽ MI JAKOUKOLI FORMOU UBLÍŽILI 

VE VŠECH ROVINÁCH A ÚROVNÍCH ČASU. 

TADY A TEĎ OPOUŠTÍM 

VŠE, CO SE NESLUČUJE S ENERGIEMI 

A SILOU BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. 

TAK SE STAŇ, AMEN…