DEN, KDY JSTE SE NARODILI - PROZRADÍ VŠE!

Den! Nikoli měsíc, nebo rok, ale DEN, kdy jste se poprvé na tomto pozemském světě nadechli, čili vstoupili mezi pozemské smrtelníky, o Vás prozradí téměř všechno! A je úplně jedno, jestli jste se narodili v lednu, červenci, nebo v posledním měsíci jakéhokoli roku. Důležitý je DEN… Ostatně tak, jak nám vštěpovali na mysl už naše babičky ono známé "První slovo platí...", i z numerologického hlediska je první číslice nositelkou silnější, řekněme výsostnější energie, než-li čísla následující. Takže... Kolikátého jste se narodili? 

 

01 – Pokud jste se narodili PRVNÍHO (v jakémkoli měsíci)

Jedničky jsou poměrně brzy odkázané spoléhat se sami na sebe. Na jednu stranu výhoda, že byste se v životě neměli ztratit, na stranu druhou jisté omezení, protože si v rámci spolupráce hned tak někoho k tělu nepustíte! Jste poměrně silné osobnosti, potřebujete nezávislost, volnost, ale také mít tzv. první a poslední slovo. Ve všem se rozhodujete sami za sebe. Jste poměrně průbojní, cílevědomí a jdete (někdy až příliš ostře) za tím, abyste se prosadili. Není divu, že setkání s člověkem, který je silnější osobnost, než vy sami, může být pro vás poměrně problém, nechcete se totiž podřizovat autoritám. Ochranitelsky a velkoryse se chováte pouze k rodině a těm opravdu nejbližším. Slabé stránky? Panovačnost, pýcha, zahleděnost do sebe sama, velmi intenzivní (někdy až nebezpečná) žárlivost, sobeckost… 

02 – Pokud jste se narodili DRUHÉHO (v jakémkoli měsíci)

Vibrace čísla dvě předurčuje každého zrozence v tomto dni ke spolupráci. Potřebujete, ať už si to přiznáte, či nikoli, k životu vždy někoho druhého. Samota Vás doslova zabíjí a nedokážete si představit, že byste na dovolenou vyrazili sami, i kdybyste ji vyhráli a měli odcestovat single, raději ji necháte propadnout. Velmi málo lidí, kteří se narodili druhého, má opravdu rádo sama sebe. Ale naučte se to, prosím, protože si tím značně zjednodušíte život, a nebudete – díky tomu, že většinou upřednostníte zájmy, požadavky, či momentální potřeby toho druhého! – ronit krokodýlí slzy, když budete sami potřebovat pomoc a jedinec, od kterého byste ji čekali automaticky, vám stroze oznámí „Jé, nezlob se, ale já teď nemám čas…“ Buďte obezřetnější, řiďte se srdcem, protože je velmi snadné vás citově ranit… 

03 – Pokud jste se narodili TŘETÍHO (v jakémkoli měsíci)

Je vám cizí nečinnost, musíte být neustále v pohybu, zároveň vyžadujete být středem pozornosti, projevujete se originálním způsobem myšlení, spoustou nových nápadů. Jsou mezi vámi osoby inteligentní, optimistické, přímočaré, mentálně zdatné se spoustou nových nápadů rychle navazující kontakty. Jste značně komunikativní, rádi se dělíte o své nápady, myšlenky, máte vrozenou vynikající vyjadřovací schopnost. Trojky obecně jsou velmi kamarádští jedinci, kteří se nejlépe cítí ve společnosti lidí stejné krevní skupiny. Rádi pracujete na vícero projektech najednou, ale nejvíce energie vždy dáváte té práci, která vám přináší radost a uspokojení. Práce tzv. jen z povinnosti, kterou zvládnete levou zadní, je pro vás de facto nuda. Na druhou stranu jste značně nervní, manipulativní, můžete trpět depresemi. 

04 – Pokud jste se narodili ČTVRTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Praktičnost, zručnost, fyzická zdatnost, houževnatost, odpovědnost, konzervativnost – tak by se dali stručně charakterizovat lidé narození čtvrtého v kterémkoli měsíci. V partnerství jste spolehliví, protože potřebujete stabilní zázemí. Změny nejsou nic pro vás, protože narušují váš duševní klid. Nikdy nepodnikáte nic bez předchozího velmi důkladného promyšlení dané záležitosti. Máte v sobě vrozenou nejistotu, a i když navenek působíte velmi sebejistě, uvnitř vás se odehrávají docela silné boje. Vybíráte si povolání, ve kterých přicházíte přímo k manipulaci s penězi. Někteří z vás mají permanentní nutkání k hromadění věcí, majetku, jsou posedlí bohatstvím, ke kterému chtějí dospět jakýmkoli způsobem. A většina „čtyřek“ má v sobě nevyřešený problém s jedním ze svých rodičů!  

05 – Pokud jste se narodili PÁTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Jedinci otevření všemu novému, řídící se „neomylně“ instinktem. Nemáte rádi jakékoli omezení, určování a nařizování co a jak máte dělat. Pokud tomu tak ve skutečnosti je, uděláte pravý opak. Názory druhých rádi vyslechnete, jen musíte mít vnitřní jistotu, že se jedná o názor člověka, který tzv. bojuje za společnou věc a nikoli jen sám za sebe. Vyzařujete velmi silné osobní kouzlo, máte zcela přirozený šarm, který dokáže „uchvátit davy“ – to zvláště v případech těch, kteří se realizují v uměleckých povoláních. Jste jedinci neobyčejně citliví a vnímaví. V partnerství musíte mít dostatek svobody, prostoru, tolerance a volnosti. Povolání? Jakékoli, ve kterém se uplatníte své sebevyjádření, kde budete moci udávat tón a pravidla.  Někteří z vás si až nelogicky střeží svobodu a odmítají se v čemkoli angažovat… 

06 – Pokud jste se narodili ŠESTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Ve své podstatě a s ohledem na citlivost: učitelé/učitelky, vychovatelé/vychovatelky, ošetřovatelé/ošetřovatelky – tohle jsou mimořádně důvěřivé, upřímné a bezelstné osoby narozené šestý den v každém měsíci. Mají vyhraněný šestý smysl, jsou rození diplomaté, mají vytříbený vkus, umělecký talent, mnohostranné nadání. Tito zrozenci jsou jako jedni z mála velmi přístupní kompromisu a zároveň dokážou poskytnout velkou oporu druhým. Zvláště svým blízkým. Mají rádi krásu, obklopují se krásnými, a pokud to jen trochu lze luxusními věcmi. Stejně tak potřebují harmonické prostředí. Ojedinělou vlastností, kterou šestky oplývají, je urovnávání sporů a nesouladů mezi lidmi, na kterých jim záleží. Na druhou stranu „šestky“ nemají příliš sebedůvěry, mohou jednat bez uvážení a mají sklony k pedantství. 

07 – Pokud jste se narodili SEDMÉHO (v jakémkoli měsíci)

„Sedmičky“ jsou mimořádně fyzicky zdatné a výkonné. Mají vrozený smysl pro spravedlnost a to jim dává značnou šanci uspět jako advokáti, právníci a řídící pracovníci v sociální oblasti a politice. Jejich vyjadřování je originální, nikdo nemluví jen tak do větru, mají vytříbené názory, ve společnosti hýří vtipem, chtějí zaujmout celou společnost, ovšem v soukromí bývají vysloveně samotářští. Ve vztahových záležitostech dodržují dekorum, jsou vlídní, pozorní, ale musejí na to mít náladu! Věrnost ve vztahu se odvíjí od toho, zda se jejich názory a přesvědčení shodují s vyvoleným/vyvolenou. Někdy bývají těžko identifikovatelní, pro jiné těžko pochopitelní, protože si rádi vytvářejí svůj vlastní prostor, do něhož vás nepustí a tím pádem jsou zahaleni v pomyslném oparu tajemnosti… 

08 – Pokud jste se narodili OSMÉHO (v jakémkoli měsíci)

Zrozenci osmého dne každého měsíce jsou de facto velmi požehnaní a v některých případech opravdu vyvolení, jelikož se jim díky této číslici dostalo do vínku pomyslné nekonečnosti. Mohou dosáhnout všeho, co si usmyslí, samozřejmě za předpokladu jisté pokory a pokud je tomu tak „dáno“ i z úmyslu Nejvyššího. Jsou obdařeni logickým myšlením, organizačním talentem, velkou výkonností, bystrostí, jsou úspěšní v podnikání. V partnerských vztazích jim to ovšem může trochu skřípat, protože jaksi automaticky předpokládají, že když oni jsou „dokonalí“, bude takový i jejich protějšek, což samozřejmě nikdy nebylo, není a nebude! Také by bylo fajn, pokud by se naučili více dávat, než brát, protože i u nich funguje zákon přitažlivosti. Ne, že ne! A možná ještě víc, než u ostatních…  

09 – Pokud jste se narodili DEVÁTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Pokud jste se narodili devátého, máte v logice takříkajíc vyhráno, jelikož přemýšlivost a získané zkušenosti jsou vaší přirozeností. Zrozenci devátého dne v kterémkoli měsíci jsou lidé, kteří říkají věci na rovinu, jsou velmi charakterními jedinci. Číslo devět samo o sobě hledá hlubší smysl života, jsou velmi zvídaví a zajímají se o psychologii, filozofii, sociologii, právo a tradice, či kulturní poselství jiných zemí a národů. Jedná se o perfekcionisty se smyslem pro spravedlnost. Bohužel jsou pro svou velkorysost snadným terčem zneužívání stran jiných, což je posléze velmi stresuje. Je pro ně důležitá vzájemná komunikace, i proto jsou v partnerských vztazích chápaví. Velmi často berou vše příliš vážně a měli by se naučit říkat „Ne!“.  

10 – Pokud jste se narodili DESÁTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Desítka je velmi silné číslo, proto se zrozenci tohoto dne často dostávají do vnitřního rozporu, bývá těžké jim porozumět a velmi zjednodušeně řečeno celý svůj život hledají odpovědi na otázky, na které jim nikdo neodpoví. I když jsou zrozenci tohoto dne sebevědomí a je na ně spoleh, souběžně s tím se málokdy otevřou lidem, které důsledně nepoznali. Mají silnou vůli, jsou ochotni zříci se zajetých pravidel, pokud zjistí, že daná záležitost se může vyřešit jiným, inovativním způsobem. „Desítky“ si z hloubi duše přejí být nezávislí, svobodní na poli rozhodování, velmi neradi se dostávají do konfliktních situací, které jsou na jejich psychiku emočně značně nebezpečné. Pokud u těchto zrozenců převažuje negativismus, bývají pyšní, manipulují s druhými a snadno propadnou závislostem. Na čemkoli!

11 – Pokud jste se narodili JEDENÁCTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Pokud jste se narodili v tento den, gratulujeme! Jste velmi otevření, silní jedinci s mnohostranným talentem a zároveň nezávislí. Na druhou stranu, vzhledem ke kombinaci dvou jedniček, se může jednat i o člověka vnitřně silně rozpolceného, nepochopitelného a komplikovaného. Mnozí z těch, kteří se narodili jedenáctého, cítí, že jim „něco“ chybí. Jedná se o jakousi vnitřní neúplnost způsobenou vlivem psychické dvojky, která může těmto jedincům značně komplikovat život. Bohužel i zdravotně. „Jedenáctky“ procházejí v průběhu života řadou zkoušek, které se jim pochopitelně nemusejí líbit, ale v případě, že v nich uspějí, značně se posílí jejich sebedůvěra. Nač by si měli dávat pozor? Na hádavost, afektované jednání,  sarkasmus, sklon k agresi a na návykové látky.  

12 – Pokud jste se narodili DVANÁCTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Jednička značí vážnost, samostatnost, rozhodnost, zatímco dvojka bystrost, citlivost, touhu po poznání. Tato kombinace navíc posiluje i energie čísla tři, která je, mimo jiné známkou duchovna, spirituality a zájmu o věci mezi nebem a zemí. Zkrátka ti, co se narodili dvanáctého, jsou osobnosti přátelské, činorodé, mají vytříbený vkus, rádi komunikují, jsou společenské. Velmi jim záleží na vztahu, který je pro ně alfou a omegou spokojenosti ve všem, co „dvanáctky“ v životě dělají. Mezi koření jejich života patří optimismus, rádi rozdávají úsměvy a šíří kolem sebe dobrou náladu. Ovšem dokážou, pokud se jim něco vysloveně nelíbí, nebo pohár jejich trpělivosti takříkajíc přeteče, pěkně ostře odseknout. Jsou velmi hákliví na kritiku, neradi se podřizují a některé „dvanáctky“ jsou značně falešné!  

13 – Pokud jste se narodili TŘINÁCTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Zatímco třináctka je až pro příliš lidí číslem negativním a nedej Bože, aby se objevila v kalendáři v kolonce „pátek“, ve skutečnosti je tato číslice energeticky velmi jemná, uvolněná a zároveň zranitelná! Zrozenci tohoto dne procházejí životem s mnoha osudovými zkouškami, které je mohou značně posílit, nebo totálně vyčerpat. Vždy záleží na daném jedinci, jak k dané situaci přistupuje. Každopádně jakékoli problémy se těmto zrozencům doslova a do písmene vymažou z jejich pozemské cesty v okamžiku, kdy si uvědomí vlastní cenu a sílu svého JÁ. Komplikovanější situace „třináctky“ zažívají většinou v kruhu nejbližších. Nejprve si na sebe připoutávají energie rodičů, posléze svých dětí. Osvobodí se jen ti, co s tímto přístupem skončí a na první místo postaví sami sebe! 

14 – Pokud jste se narodili ČTRNÁCTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Těm, kteří se narodili v tento den, dali sudičky do vínku dostatečnou dávku sebevědomí, pokory, úcty a zároveň průraznosti. V případě, že se zrozenci čtrnáctého dne v měsíci dokážou ovládat a opravdu se svými emocemi pracovat, mělo by jim vycházet téměř vše, nač sáhnou. V opačném případě se ovšem mohou díky hysterickým výstupům, kterými reagují na fakt, že se kdokoli „dotknul“ jejich ega, zakládají si na značné zdravotní problémy. Především pak silné depresivní stavy, z nichž se ovšem málokterá „čtrnáctka“ dokáže opravdu dostat.  Jedinci narození v tento den jsou cílevědomí, mají skvělé organizační schopnosti, potřebují být nezávislí, samostatní a silně eroticky založení. Je třeba, aby se vyhýbali konfliktům a stresovým situacím, které je často dovedou k sáhnutí po skleničce! 

15 – Pokud jste se narodili PATNÁCTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Vnitřní neklid – dobrodružná nespoutanost, netrpělivost – touha pomáhat potřebným, vzpurnost – citlivost duše – s těmito protiklady se „patnáctky“ potýkají po celý svůj život. Většinou se jedná o nezávislé jedince milující přírodu, svobodu, střežící si své soukromí, milující děti, harmonické vztahy, radující se i z maličkostí. Nechybí jim kuráž a odvaha. Zrozenci tohoto dne v měsíci se chtějí vyjadřovat tvůrčím způsobem a profese, které je vnitřně nenaplňuje radostí, je ničí a blokuje k možnému postupu do jiného, mnohem silnějšího levelu, protože „patnáctky“ bývají silná média! Na druhou stranu se mezi stinnější stránky těchto lidí řadí až přílišné vychvalování se, útočnost, netrpělivost, roztěkanost, nesoustředěnost.  Každopádně „patnáctky“ mohou v životě dosáhnout velkých úspěchů… 

16 – Pokud jste se narodili ŠESTNÁCTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Originalita, zdravá přímočarost, snaží se vždy stát za svým. „Šestnáctky“ jsou jedinci nekonvenční, nicméně se v nich nezapře zdravá dávka exhibicionismu. V profesích, především pak uměleckých, pokud si je zvolí pro svou životní cestu, dbají na detaily a přistupují k práci s pokorou a radostí, což je nejdůležitější. Ať už naleznou své profesní uplatnění kdekoli, bývá na ně vždy spoleh, dokážou stmelovat kolektiv a pokud pracují opravdu precizně, není divu, že totéž vyžadují od svých spolupracovníků. Umí hlasitě dát najevo, pokud se jim něco nelíbí, vždy se ozvou proti diskriminaci (v jakékoli podobě), příkoří, netoleranci. Na druhou stranu jim právě názorová neústupnost může v mnoha směrech značně komplikovat život, stejně jako mrzutost, či nedůtklivost. 

17 – Pokud jste se narodili SEDMNÁCTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Pozor na náladovost! S tou se zkrátka musíte naučit pracovat, protože svými (často oprávněnými, nicméně pro druhé nežádoucími) výbuchy si sami zakládáte hojnou půdu pro nepříjemné názorové střety. „Sedmnáctky“ mají rádi věci vyřešené pokud možno ihned, nerady cokoli odkládají. Chtějí mít vždy takzvaně čistý stůl. Proto se v profesích často uplatňují ve zdravotnictví, bývají skvělými fyzioterapeuty, najdou se mezi nimi i skvělí léčitelé. Ve vztazích chtějí mít harmonii a rovnováhu. Bohužel většina těchto zrozenců téměř celý život skrývá svou zranitelnost, drží se jaksi podvědomě toho, že slzy vyjadřují slabost – to, že se jedná o mýtus a jejich špatnou domněnku, jim nevymluvíte, musí na to přijít sami! Povětšinou se jedná o vizuálně krásné jedince, jelikož kolem sebe „nosí“ auru jistého éterismu… 

18 – Pokud jste se narodili OSMNÁCTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Ti, kdož se narodili osmnáctého, mají v osudu zřejmé karmické zatížení, jež spočívá v tom, že velmi snadno sklouzávají k věcem nepatřičným a negativním. Zvláště pak, jsou-li ve vedoucích a řídících pozicích. Pak je často převálcuje vlastní ego, a pokud je to jen trochu možné, rádi využívají výdobytky pro ostatní, včetně finančního přilepšení, sami pro sebe. Není divu, že „osmnáctky“ díky své neklidné mysli trpí nespavostí. Hodně přemýšlení, spekulují, dávají si dohromady možné i nemožné skutečnosti tak, aby pro ně byly v reálu patřičným přínosem. Na druhou stranu je řada zrozenců tohoto dne značně duchovní, empatická, rádi předávají své poznatky druhým, pomohou, pokud vycítí, že je to třeba a nic za to nečekají. 

Pokud narazíte na takto odpovědnou „osmnáctku“, vyplatí se vám to! 

19 – Pokud jste se narodili DEVATENÁCTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Moudří, naslouchající, radící, pokud je o radu někdo požádá, chápající, nezištní, rozhodní a zároveň zdravě aktivní – to jsou jedinci narozeni devatenáctého! Díky devítce, jež má velmi silné a zároveň pozitivní energetické vibrace z hlediska duchovních záležitostí, tito zrozenci vyzařují „něco“, čím k sobě jaksi automaticky přitahují lidí, kteří je v daný okamžik opravdu potřebují. „Devatenáctky“ jsou plné energie, kreativity, trpělivosti, bývají to osoby mnohostranně nadané. Jsou ctižádostiví a velmi oddaní rodině a těm, kteří si získají jejich srdce. Na druhou stranu si není radno s nimi jakkoli zahrávat, jelikož vydrží hodně, ovšem ve chvíli, kdy jejich pomyslný pohár trpělivosti přeteče, poznáte jejich nefalšovaný vztek a zlost se vším všudy. A to se jim pak člověk raději rychle klidí z cesty…  

20 – Pokud jste se narodili DVACÁTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Pokud se na číslo dvacet podíváme čistě numerologicky, je třeba zdůraznit, že vlastnosti číslice dvě jsou nulou zesílené, tudíž jí dávají větší rozměr. Lidstvo se dělí na následovníky a vůdce a právě zrozenci „dvacátého“ byli mezi prvními následovníky vůbec. Proto není dobré, aby takový jedinec byl v řídící pozici, či mu byla dána k dispozici jistá moc. Ne kvůli druhým, ale především pro něj/ji samotného/samotnou se jedná o prubířský kámen. „Dvacítky“ jsou totiž velmi intuitivní a osoby v tento den narozené by se měly řídit výluční jí. Pokud na své pozemské cestě až příliš často do rozhodování vpouštějí ego a rozum, dostávají se do slepých a nepříjemných uliček. Rozhodně by neměli přistupovat na kompromisy, protože si neuvědomí, že v danou chvíli odsunují sami sebe na druhou kolej! 

21 – Pokud jste se narodili JEDENADVACÁTÉHO (v jakémkoli měsíci)

I když se snaží vždy říkat pravdu, to, co skutečně mají na srdci, neznamená to, že by byli pomstychtiví! Jen mají rádi ve věcech jasno a pořádek – to jsou zrozenci jedenadvacátého dne v každém měsíci roku. Většinou s každým dokážou bez problémů vyjít, ovšem do své těsné blízkosti si vpouští pouze ty, které jim doporučí jejich vnitřní našeptávač – intuice! A dělají dobře, jelikož okruh jejich přátel je stabilní, celoživotní a kdykoli se na ně mohou spolehnout. „Jedenadvacítky“ musí komunikovat, být mezi lidmi, stále se kolem nich musí něco dít, jinak by se ukousali nudou. Ve vztazích bývají ohleduplní a velmi něžní. Pokud se jim cokoli nepodaří dle jejich představ, zklamání nedávají najevo, ale dusí je v sobě – a to je pro ně trochu problém, jelikož tito zrozenci se často potýkají s psychickými nemocemi a depresemi.

22 – Pokud jste se narodili DVAADVACÁTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Jestliže si něco usmyslí, mohou kolem nich – obrazně řečeno – padat skály a oni si jdou s neochvějnou silou a přesvědčením o správnosti toho, co činí, za svým. „Dvaadvacítky“ patří mezi velmi silné jedince, kteří neradi prohrávají, a proto dělají vše pro to, aby svůj záměr (mnohdy i velmi bláznivý) zrealizovali, dotáhli do zdárného konce. A jakmile se tak stane, jen co si oddechnou, pouští se do realizace dalších ze svých snů. Tito jedinci jsou velmi trpěliví s velkým mimosmyslovým vnímáním. Na druhou stranu jsou díky své hluboké citlivosti velmi zranitelní. Vše si berou až příliš k srdci, a jelikož nemají rádi sebemenší konflikty, ve chvíli, kdy se objeví, stáhne se jim žaludek, sevře srdce a dokud není tzv. zcela vyčištěn vzduch po bouřce, nemají klid! Potřebují ke všemu, co dělají, pocit absolutního bezpečí. 

23 – Pokud jste se narodili TŘIADVACÁTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Trojka v kombinaci s dvojkou není jednoduchá kombinace, ovšem nese samozřejmě i pozitiva, která zrozenci narození v jiných dnech nemají. „Třiadvacítky“ mají bezesporu řídící schopnosti, jejich výrazným rysem je bystrost, jsou vtipní, komunikativní, holdují cestování a celý svůj život touží poznávat a objevovat. Jedinci zrozeni v tento den jsou velmi samostatní a ve chvílích, kdy je toho na ně tzv. už moc, samotu vyžadují. Souvisí to i s notnou dávkou volnosti, kterou chtějí mít po celý život, tudíž není jednoduché udržovat harmonický vztah s touto osobou, jelikož sebemenší pocit omezení v nich může vyvolat i hysterii. A dostáváme se tak k nelichotivým stránkám „třiadvacítek“, což jsou: nestálost, sobeckost, faleš, neadekvátní výbuchy zlosti a nepatřičné chování, když se nekontrolují. 

24 – Pokud jste se narodili ČTYŘIADVACÁTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Přívětivost, otevřenost, kamarádství, něha, ochota pomoci, ohleduplnost, silné sociální cítění – ve zkratce osoby narozené v tento den. Pokud si tyto dvě čísla sečteme, dostaneme šestku, která značí, že tito jedinci mají velký vliv na lidi kolem sebe. Šíří velmi přívětivou a něžnou pozitivní energii, která k sobě přitahuje téměř každého. Prioritou zrozenců v tomto dni je rodina a nejbližší. Vše ostatní je „až“ na druhém místě – doslova a navěky! Pokud by záleželo jen na nich, celý život prožijí pouze v přítomnosti své rodiny, které se dokážou věnovat na 200%. I z toho důvodu najdeme „čtyřiadvacítky“ nejvíce v sociálních oblastech, pracují ve zdravotnictví, v charitách… zkrátka tam, kde mohou pomáhat druhým. Najdeme mezi nimi ovšem i řadu herců, malířů, sochařů či architektů. Negativa? Přecitlivělost.  

25 – Pokud jste se narodili PĚTADVACÁTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Zrozenci tohoto čísla (složeného z citové dvojky a povětšinou pragmatické pětky) nejsou z numerologického hlediska tzv. okamžitě znatelní, protože u těchto osob hraje nemalou roli rozložení dalších čísel v jejich datu narození. V případě, že v něm převažují citlivé číslice, jde o člověka tichého, vnímavého, empatického, klidného, pokud je však větší zastoupení čísel nezávislých, jde o člověka, který zcela volně dýchá v absolutní svobodě. Jedinci narození v tento den jsou vesměs nenároční, svobodomyslní, vstřícní, i když vnitřně jasně vyhranění. Jdou si za svým tzv. svou cestou, aniž by o svých záměrech museli „podávat zprávy“ druhým. Silně touží po blízkosti druhého člověka, chtějí mít harmonický vztah, ale rozhodující slovo v něm musejí mít oni. I když musí být dominantní, ale nepřiznají to! 

26 – Pokud jste se narodili ŠESTADVACÁTÉHO (v jakémkoli měsíci)

K „šestadvacítkám“ skvěle sedí přirovnání: Tichá voda břehy mele! Laskaví, starostliví jedinci s velkou vnitřní silnou, kteří dokážou být poměrně dlouho v klidu, ovšem ve chvíli, kdy jejich trpělivost přeteče, přestanou se ovládat, jejich diplomacie je ta tam a přítomní se nestačí divit. Každopádně mají „šestadvacítky“ silnou intuici, vnímají i záležitosti, které druhým tzv. protékají mezi prsty, rychle vyhodnotí jakoukoli situaci a dokážou bravurně analyzovat postupy a dílčí kroky k požadovanému cíli. Mají skvělou mentální bystrost a povětšinou striktně oddělují práci od svého soukromí – na rozdíl od ostatních zrozenců! Uplatnění nacházejí v politice, umění, vědě, jsou vyhledávanými finančníky.  Na druhou stranu mají i své stinné stránky: silná arogance, nadřazenost, nízká sebedůvěra a násilnické sklony. 

27 – Pokud jste se narodili SEDMADVACÁTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Zrozenci tohoto dne jsou tzv. vyvolenými jedinci, jelikož kombinace dvojky a sedmičky nikdy nepřináší nic negativního! Navíc, pokud si tato dvě čísla sečteme, dostáváme se k závěru numerologické řady – duchovně a energeticky nejsilnější číslici, což je devítka. Tohle vše na osoby narozené v tento den prozrazuje: moudrost, otevřenost, laskavost, silná senzitivita, velká intuice, skvělý pozorovací talent, jasnost úsudku, poctivost, srdce na pravém místě. Tito jedinci by měli být ve vedoucích a řídících pozicích, ale jejich výhodou je, že o to neusilují a takovéto „personální a strategické obsazení“ nevyhledávají, ani nevyžadují. Proč? Protože dobře vědí, že každá mince má nejen svůj rub, ale také líc a s ohledem na jejich bezmeznou touhu po spravedlnosti by se často dostávali do svízelných situací, což nechtějí…

28 – Pokud jste se narodili OSMADVACÁTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Číslice dvě a osm k sobě příliš nejdou, jelikož v sobě nesou dosti protichůdné energie a tím pádem vlastnosti svým nositelům. Laskavost a velká pokora se tady bije s tvrdou autoritativností a prosazováním věcí za každou cenu, sebejistota se pere s vyžadováním absolutní samoty… atd. „Osmadvacítky“ vyžadují otevřenost od každého, s kým mají na své životní cestě co dočinění. Velmi se jich dotýkají stresové situace, ti silnější se ovšem dokážou okamžitě vzepřít a patřičně nahlas dát najevo, co si o dané situaci či problému myslí. Touží mít absolutně vše pod kontrolou a o všem rozhodovat sami, pokud však tohle „teritorium“ kdokoli naboří, uzavřou se do sebe a všichni zúčastnění se dostávají do problému. Touží po bohatství a moci, negativní aspekt těchto jedinců? Žárlivost, autoritativnost, náladovost.

29 – Pokud jste se narodili DEVĚTADVACÁTÉHO (v jakémkoli měsíci)

I když jsou zrozenci tohoto dne velmi úspěšní lékaři, snaží se pomáhat druhým, jak jen to jde, jim samotným dokáže pomoci jen málokdo! Veškeré své obavy, strachy, pochybnosti si střádají sami v sobě a tímto si od dospívání zakládají na zdravotní problémy, kterým se v pozdějším zralém věku nevyhnou. Mají vysokou hladinu intuice, senzitivity a mimosmyslového vnímání, bohužel jen zlomek těchto zrozenců dokáže s těmito dary pokorně a zcela svobodně pracovat. Povětšinou si „devětadvacítky“ i sebemenší mimosmyslový zážitek, předtuchu, či vjem snaží sami v sobě obhájit tím, že šlo jen o nějaké šálení smyslů způsobené tím, či oním… Do té doby, než se podle těchto „informací dávaných shůry“ opravdu nezařídí a KONEČNĚ zjistí, že se jedná o zcela reálný a fungující fakt. Negativita? Silné ego, vztahovačnost, podezíravost, deprese…  

30 – Pokud jste se narodili TŘICÁTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Velkou devízou „třicítek“ je absolutní orientace v nepřehledných situacích – v jakémkoli okamžiku. Působí vyrovnaně, inspirují a zároveň motivují druhé, chtějí stále s někým „o něčem“ komunikovat. Tohle vše souvisí s permanentním zapojením mozku, který si v případě zrozenců tohoto dne neodpočine snad ani ve spánku! Stále mají hlavu plnou myšlenek, což je dostává do nepříjemných situací, kdy zčista jasna zjistí, že by se tak velmi rádi „teď“ ujali slova a strhli pozornost opět sami na sebe, ale „najednou“ nevědí, co vlastně mají říct! „Třicítky“ patří mezi jedince, kteří nejvíce navštěvují společenské akce a různá dění, kde je přítomno větší množství osob. Rádi navazují nové kontakty, sbírají jakékoli informace. Měli by více mluvit o svých pocitech, nesvalovat vinu na druhé a být pokornější! 

31 – Pokud jste se narodili JEDENATŘICÁTÉHO (v jakémkoli měsíci)

Silný vnitřní šarm, přívětivost, rozhodnost, diplomacie, pevná vůle, organizační talent, zodpovědnost. „Jedenatřicítky“ na sebe kladou velmi vysoké nároky, bohužel totéž vyžadují i od ostatních.  Jsou nositeli originálních nápadů, ovšem pro jejich realizaci potřebují k sobě další stejně zapálené jedince, aby je převedli do reality. Jsou schopni dosáhnout velkých úspěchů, ovšem vnitru jsou velmi zranitelní a citliví, čili si kolem sebe staví pomyslnou nepropustnou bublinu. Proto někdy působí značně odtažitým dojmem, ale jen do chvíle, než získají zpátky pevnou půdu pod nohama. Jsou milující a věrní, do vztahových záležitostí se vždy pouští naplno. U „jedenatřicítek“ také záleží na ostatní číslech v datu narození, protože jsou poměrně lehce ovlivnitelné. Některé se uchylují ke lžím a podvodům. 

 

TEXT: Lubomír Nečas /2019

FOTO a FOTOKOLÁŽ-AUT: STYLEnew.cz