DĚKUJI TI, MAMINKO...

Možná, že jednou přijde den (pokud již nepřišel), kdy pro Tebe už nebude tím nejdůležitějším člověkem, ale rozhodně TY budeš nejdůležitějším člověkem v jejím životě stále! Láska, kterou směrem k Tobě od Tvého narození vysílá, je jako jediná srovnatelná s Láskou Boží. Je totiž nejsilnější, nejintenzivnější, nejpevnější…

Druhá květnová neděle tohoto roku je v kalendáři vyhrazena pro všechny MÁMY. Všechny maminky mají 13. května svůj den. Svůj velký den, protože mají druhý svátek v roce. I když zcela upřímně by všechny mámy na celém světě měly mít svátek každý den! Maminka je nejzásadnější člověk v životě každého člověka. Nebýt mámy, nebyl by nikdo z nás! Kolik lidí na světě si uvědomuje, že ve chvíli, kdy se – díky mámě – narodili, v ten moment jejich máma přestala být sama pro sebe středobodem Vesmíru, protože veškerou svou pozornost automaticky začala směrovat na Vás. A pro Vás! 

Máma se usmívá, i když je smutná…

Máma pracuje, i když je unavená…

Máma je tady vždy pro své děti, i když je nemocná…

Máma udělá svým dětem pohodlí, i když ho sama nemá…

Máma je ta nejvzácnější bytost tvého života.

Bůh dal dítěti Anděla, kterému dal jméno MÁMA!  

Ve Francii a ve Velké Británii se rodina schází v restauraci u svátečního oběda a snad nikdo neopomene maminku políbit a vyslovit jí přání k tomuto dni. V tuzemsku přejí maminkám spíše malé děti a stejně tak v sousedním Německu a v Rakousku, kde děti vyrábějí maminkám vlastní dárečky. Ve Spojených státech amerických je symbolem Dne matek bílý karafiát, v tento den maminky nepracují, neuklízejí, nevaří, všechny tyto činnosti si mezi sebe rozdělují ostatní členové rodiny, kteří své maminky obskakují. Tamní obchody jsou s patřičným předstihem zavalené nejrůznějšími dárky určeným maminkám.     

Od Rhey do současnosti   

Za historicky první „svátek matek“ můžeme považovat svátek plodnosti spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey – matky bohů. Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla v roce 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek. Poprvé byl veřejně slaven o rok později a v roce 1914 vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek coby celonárodní svátek, konající se druhou květnovou neděli. Ve Velké Británii se Den matek slaví čtvrtou postní neděli, v arabských zemích v den naší jarní rovnodennosti – 21. března a u nás, stejně jako v Americe druhou květnovou neděli. V Československu se začal Den matek slavit už v roce 1923 a to díky paní Alici Masarykové. Po druhé světové válce byl zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen, ale i přesto se dál v některých rodinách slavil. Po roce 1989 se začal slavit opět veřejně.    

 

Text a foto: STYLEnew.cz/2018

 

 

 

Fotogalerie