CARMEN SKUTEČNÝ ŽIVOT HANY HEGEROVÉ

Paní Hanu Hegerovou, není třeba představovat. Stala se legendou již za svého života, troufám si tvrdit, že v naší zemi není nikdo, kdo by o první dámě našeho chansonu někdy alespoň neslyšel. Byla ženou, která si kolem sebe vytvořila svět, jemuž vévodila s grácií, šarmem, noblesou, jedinečným kouzlem celé své osobnosti. V písních, které zpívala, se zrcadlila její vlastní síla i rozbitnost, vášně, touhy, bolest, radost i smutek. Hloubka jejího projevu doslova hypnotizující publikum v něm probouzela totéž. Nebála se na podiu svými emocemi cele obnažit, a přesto vždy zůstávala zahalena tajemstvím. Moc dobře znala moc, kterou tajemství má. To ono tvoří umělce přitažlivým, neuchopitelným, nepolapitelným. Nyní se můžeme částí onoho tajemství, díky autorovi knihy Carmen – skutečný život Hany Hegerové Tomáši Padevětovi a její důvěře v něj, dotknout. Věděla, že ji nezradí, nezpronevěří se jí, že má v úctě lidský život, osud člověka s jeho vlastními prožitky, jeho vlastním pohledem na svět. Dohoda mezi oběma zněla jasně – kniha vyjde až po odchodu paní Carmen, a tak se stalo. Spatřila světlo světa v předvečer jejích nedožitých devadesátin – 19.10. 2021. Neuplynul ani měsíc a už prakticky není k mání, dotisk se připravuje na počátek prosince.  

Autor nazval svoje dílo dokumentárním románem a tím také je. Je obrazem doby, kronikou vzpomínek našich rodičů, prarodičů, nás samých. Tomáš Padevět sleduje zpovzdálí svoji hlavní hrdinku, konstatuje fakta, nepřidává své pohledy, svůj názor, nevnucuje se. Stojí cele mimo dění, i když je to on, kdo knihu vytváří, udává směr. Je věrný ženě, které si váží, kterou chová ve svém srdci. Pojí je letité přátelství, což ovšem ve svém textu nedává nikterak najevo. Zaznamenává, co mu během posledních deseti let života odkrývá, pomalu spojuje mozaiku jejího života, aby podal svědectví. Vstupuje do světa paní Carmen, potkává se s těmi, kdo ho tvořili a na svoji cestu bere nás, čtenáře. Je to svět o kterém jsme neměli tušení, který nás zasáhne v celé své barevnosti emocí, citů a pocitů, svět  ve kterém se učíme, protože od této nesmírně charismatické dámy, vědomé si svých darů i slabin, je vskutku čemu. Hana Hegerová věděla, že tím základním a nejdůležitějším pro lidský život je nezpronevěřit se sám sobě. Proto byla vždy tak opravdová a svá, což ovšem často nebývá lehké pro okolí a také povětšině nezůstává bez následků. K tomu vést takový život, je třeba veliké síly a odvahy. A kde se bere v tak drobné, dalo by se říci až křehké ženě, jež byla jednou z mála opravdových hvězd našeho hudebního nebe? Na to nám odpovídá její životní příběh. 

                                                     Tereza Herz Pokorná

Fotografie: archiv Hany Hegerové 

Fotogalerie