BŮH MÁ NEUVĚŘITELNÝ SMYSL PRO HUMOR

 Nejprve k sobě povolal Mistra Karla Gotta, vzápětí paní Herečku Vlastu Chramostovou, a kdo bude ten třetí v pořadí? Uvidíme. Každopádně se musí hodně nahlas smát a bavit nad tím, co se tady začalo odehrávat…

Není nejmenších pochyb, že Karel Gott má mnohem více obdivovatelů, než paní Vlasta Chramostová. Zpíval nejen u nás, ale i v zahraničí, byl nadmíru populární v sousedním Německu & především pak: mohl zpívat a tím pádem rozdávat radost bez omezení. Na rozdíl od paní Vlasty, která si vždy stála za svým názorem, ovšem herectví, které milovala a v němž byla jedinečná, se kvůli zákazu dřívější politické garnitury řadu let nemohla věnovat! To jen v krátkosti na úvod.

Ovšem nad tím, co se tady začalo odehrávat ve chvíli, kdy zemřel Karel Gott a vzápětí uvedená herečka, mi zůstává rozum stát. Pokud bych to nazval divadlem, bylo by to dehonestující vůči všem stánkům, kde se tomuto druhu umění s láskou věnují. Možná by tedy bylo lepší označení: trapárna. Naprostá zbytečnost, která v důsledku oba zesnulé spíše haní, než aby jim projevovala alespoň trochu úcty, kterou si bez diskuze zaslouží! Svolává se mimořádné zasedání vlády, ale vzápětí, když se oznámil skon paní Chramostové, jsem žádné mimořádné zasedání vlády nezaznamenal. Proč? Proč se nesvolalo, když ve vedlejším městě včera zemřel pan XY a předevčírem v protější vsi paní XX? Netvrdím, že by Karel Gott nebyl výjimečný, naopak a velmi si ho vážím, ale teď se jen zamýšlím nad přístupem, chováním a myšlenkovými pochody druhých. BEZ OHLEDU na konkrétní jedince a jména takzvaně výjimečných osobností - čímž nikterak nepopírám jejich výjimečnost, ale je třeba si uvědomit, že ta je v každém člověku. Všichni jsme si rovni. No, a pokud půjdu do důsledků, nezasloužil by si tak náhodou státní pohřeb tedy každý občan této republiky? Proč ne? Když s tím bude rodina pozůstalého souhlasit, může. Každý! Protože dle českých právních předpisů není definice nároku na státní pohřeb jasná, krom toho, že s ním musí souhlasit rodina či pozůstalí a musí jej na základě předloženého návrhu vládě (což může předložit také kdokoli) tato odsouhlasit. A proč by to naše vláda, která se v prvé řadě bije do prsou za šťastný život a blahobyt pro každého občana ČR, neschválila? Když se chce, jde přece absolutně všechno. Nebo snad ne? Ostatně v menších či větších záležitostech to můžeme sledovat dnes a denně. A ten nahoře - Bůh se tomu všemu jen směje. Zaslouženě. Lidské malosti, podbízivosti, vlezdoprdelismu, jen “abych byl/a TEĎ více na očích”, využívání druhých z pozice moci (která je stejně relativní), nevhodného zneužívání památky zesnulého ve svůj prospěch ...

A bohužel těch, kterých se to týká v prvé řadě, se nikdo na jejich názor nezeptá, protože už přešli na druhý břeh. Přáli by si totéž? Opravdu by stáli o uctění sebe sama ve formě, kterou “nařídí” někdo jen proto, že si právě “myslí,” že zesnulý si to podle něj zaslouží?! Nevím, ale jsem si víc než jistý tím, že jak Karel Gott, tak paní Chramostová se po boku Nejvyššího tím, co se tady kvůli rozloučení s nimi děje, očividně baví a smějí se tak, že praskají mračna. A BOHUŽEL - podle předpovědí meteorologů hned tak pršet nepřestane!

 

Text: Lubomír Nečas; Foto: STYLEnew.cz