BUDE NAVŽDY SPOJENO, CO K SOBĚ PATŘÍ!

Navždy se spojí to, co podle vyššího plánu a záměru k sobě patří. Rozdělí se vše, co je vzájemně neslučitelné. Řada lidí si uvědomí, že pomáhat není samozřejmost a zvláště pak tomu, kdo si to nezaslouží! Srpnový úplněk ve znamení Ryb má už nyní dopad na každého, alespoň trochu vnímavého a citlivého člověka…

Neprocházíme právě nejideálnějším obdobím, protože spousta věcí odehrávajících se kolem nás, začíná většině otevírat oči a především pak pomyslnou nůši plnou otázek typu „Proboha, co je tohle za dobu?“, „Kam se ten svět řítí?“…atd. Věřme tomu, že vše se děje přesně tak jak má, i když je někdy opravdu složité (i bolestivé!) pochopit: PROČ?!

 

Srpnový úplněk (nastane v neděli 26. srpna 2018 čtyři minuty před čtrnáctou hodinou) má jako jeden ze svých hlavních úkolů spojovat partnery duše. Oč se jedná? Každý člověk na této planetě má nejen svého ochranného anděla strážného, ale také svého partnera duše! Stejně jako je den a noc, černá a bílá, jin a jang … zkrátka „někde“ se od okamžiku našeho zrození vyskytuje energie, která je nazývána tímto přívlastkem a v okamžiku, kdy se s námi na naší pozemské cestě setká, v našich životech se začnou odehrávat zázraky. Ať už v dobré či z lidského úhlu pohledu tragické rovině vnímání či prožívání. Málokdo si totiž uvědomí, že naše skutečná podstata, jež je uložena hluboko v nás, tedy v naší duši, může být opravdu šťastná jen za předpokladu, že je celistvá – proto je třeba, abychom potkali partnera své duše. Jedná se o osobu, která sama nemusí vůbec tušit, že je vaším partnerem duše a naopak, každopádně ve chvíli setkání okamžitě pocítíte příjemné mrazení uvnitř sebe, hlavou vám běží, že „s tímto člověkem jsem se už přece někdy někde potkal/a…“! Ano, odpovídá to skutečnosti, že právě „tato osoba“ je vaším partnerem duše, protože „spolu“ kráčíte světem jak tady dole (pozemská úroveň), tak i nahoře (úroveň duchovní, navazující na naši dokončenou pozemskou cestu).

 

Říká se, že to nejlepší, co člověk může udělat, je komukoli věnovat svůj čas, energii, pomoc, cokoli hmatatelného ve formě dárku… atd. nezištně dál. Z hlediska duchovního jde o tzv. radostnou výměnu, samozřejmě za předpokladu, že obdarovávaný jedinec se svému dárci jakýmkoli způsobem – může se jednat i o nefalšovaný a opravdu upřímný úsměv s dávkou energie radosti – odvděčí. V opačném případě se jedná jen o nedokončený záměr, který po určité době osobu dávající vyčerpá.

 

Co bychom vám doporučovali v souvislosti s tímto úplňkem? Rad byste mohli dostat celou škálu, ale nejvýstižněji to „řeknou“ pouhé dvě věty: MLČENÍ a ÚSMĚV JSOU DVA NEJMOCNĚJŠÍ NÁSTROJE! Úsměv je způsob, jak vyřešit mnoho problémů a mlčení pak způsob, jak se mnoha problémům vyhnout!

- A TOHLE MĚJTE NA PAMĚTI NEJEN V DEN LETOŠNÍHO SRPNOVÉHO ÚPLŇKU, ALE KDYKOLI A KDEKOLI! 

 

Text: LN Foto: archiv STYLEnew.cz