Brrrain Freeze !!! Nový impresionismus - Julius Reichel a Namor - Y. GALERIE VILLA PELLÉ 10. 7. 2020 – 23. 8. 2020

Brrrain Freeze !!! Nový impresionismus

Julius Reichel a Namor Y.

Galerie Villa Pellé připravuje na léto výstavu Brrrain Freeze!! Juliuse Reichela a Romana Výborného (vystupujícího pod jménem Namor Ynrobyv). Expozice si vezme do hledáčku míchání skutečnosti a virtuální reality v umění i v životě, optické klamy kolem nás i v nás, možnosti naší svobody, ať už v rovině vnímání (nejen) uměleckého díla nebo té společenské. Dvojice malířů svébytným způsobem uplatňuje to, čemu říká Nový impresionismus, a dokážou rychle reagovat na současné dění, aniž by jejich dílo ztrácelo na progresivitě. V neustálém střídání forem a nejednoznačnosti klade vysoké nároky jak na tvůrce, tak i na diváky. „Kategorie nový impresionismus znamená jakousi reakci na současné ateliérové malířství, které se sice tváří novátorsky, ale de facto naplňuje konzervativní popisný způsob malby, s nímž autoři po svém polemizují,“ vysvětluje kurátor výstavy Patrik Šimon a dodává: „Vnímání umění se za sto padesát let moc nezměnilo. Současný divák impresionistickou malbu přijal za svou, převedl ji do dekorace a ztratil niť s vývojem,který mezi tím nastal.“ Výstava se stává výzvou pro diváka, jehož vnímání stále ještě ovlivňuje vizualita 19. století. Specifická instalace v Galerii Villa Pellé mu jako alternativu nabízí například složité barvami sálající rastry a matrice, které se vzájemně pohlcují a které si do sebe berou jako rukojmí jednoduché tvary symbolů od starého Egypta přes globální značky. 

Julius Reichel (*1981) v roce 2017 ukončil studia v intermediálním ateliéru J. Davida na UMPRUM v Praze. Jeho explozivní přítomnost na umělecké scéně znamená nekončící smršť meteoritů – ve smyslu invenční práce s obrazem, v němž přesahuje nejen jeho fyzické limity, ale především dává dílům nový obsah skrze nekonečný atak mediálního světa a digitálního balastu. Reichel reprezentuje neokázalý, ale zároveň vysoce inspirativní narativ v současném umění. Jeho obrazy jsou nekonečnou variací velmi rozmanitého a zároveň vysoce originálního rukopisu, v němž neváhá svou vlastní uměleckou produkci pohlcovat, proměňovat a zároveň petrifikovat. 

Namor Ynrobyv (*1988) v systému vystupuje pod jménem Roman Výborný. Studoval v atelieru Intermediální konfrontace J. Davida a M. Saláka na UMPRUM v Praze a na Academy of Fine Art v Oslu. Rafinovaně ve své expresivní malbě podniká konfrontaci mezi banalitou a vážnými obsahy. V obrazech neváhá sáhnout po surově syrovém gestu, v němž jsou stopy po znepokojivých formách hledání nedokonalého výrazu, jemuž propůjčuje zdravou aroganci a výsměch.      

Oba umělci vystavovali v desítkách státních i soukromých galeriích, např. v Domě umění v Brně, GAVU Cheb, Galerii města Plzně, White Pearl Gallery nebo NOD. Jsou zastoupeni v mnoha domácích i zahraničních sbírkách.

BRRRAIN FREEZE !! Nový Impresionismus Julius Reichel & NAMOR YNROBYV 

10. 7. 2020 – 23. 8. 2020 

Fotogalerie