BLANKA BOHDANOVÁ - PROMĚNY - DERNISÁŽ VÝSTAVY

Galerie Azeret se po dvou měsících loučí s výstavou Blanky Bohdanové. Není to smutné loučení , protože zůstává pocit krásného setkání a snových chvil, které si všichni návštěvníci sebou domů odnesli. Paní Blanka je nejenom skvělá herečka, za což nedávno obdržela, v naší zemi ocenění největší, cenu Thálie, ale také vynikající výtvarník. Obrazy této dámy vyprávějí příběhy její duše. Někdo vidí krásnou květinu, jiný filosofický příběh ........................... Fantazie hraje hlavní roli