Andy Singer: KarikAUTury GALERIE ARTWALL 

Výstava amerického kreslíře a komiksového umělce Andyho Singera upozorňuje na neudržitelnost současného způsobu mobility. V kontextu současné debaty o klimatické krizi a omezování emisí CO2 je zřejmé, že mobilita založená na individuální automobilové dopravě, které jsou dnešní města přizpůsobena, se musí nevyhnutelně změnit. Andy Singer se tématu přebujelého automobilismu a propagaci cyklistiky věnuje ve svých dílech již více než třicet let. Jeho politické karikatury upozorňují na problémy americké společnosti, kde jsou negativní důsledky automobilové dopravy ještě viditelnější než v Evropě. Zobrazuje paradoxy automobilismu v městském prostředí, ale také řešení, která spočívají v podpoře cyklistiky a veřejné dopravy. Výstava proběhne od 16. 11. 2021 do 14. 2. 2022 v galerii Artwall na nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše v Praze.  Vernisáž proběhne v 16. 11. v 18:00 v Bike Jesus, ostrov Štvanice 1125, 170 00 Praha 7 - Holešovice. Bude spojená s debatou týkající se cyklistiky a aktivismu v souvislostech.

Hosté: Milan Mikuláštík (umělec, kurátor), Vratislav Filler (ze spolku AutoMat) a Lucie Rýzlerová (Holky na kole). V Bike Kitchen Praha, která se nachází také Bike Jesus na Štvanici, bude zároveň pro zájemce otevřena cyklodílna.

Budoucnost mobility

 Na panelech pražské galerie Artwall, která se nachází u rušné silnice na vltavském nábřeží, jsou kresby města zahlceného auty. Výstava amerického kreslíře a komiksového umělce Andyho Singera upozorňuje na neudržitelnost současného způsobu mobility. V kontextu současné debaty o klimatické krizi a omezování emisí CO2 je zřejmé, že mobilita založená na individuální automobilové dopravě, které jsou dnešní města přizpůsobena, se musí nevyhnutelně změnit.

Andy Singer se tématu přebujelého automobilismu a propagaci cyklistiky věnuje ve svých dílech již více než třicet let. Jeho politické karikatury upozorňují na problémy americké společnosti, kde jsou negativní důsledky automobilové dopravy ještě viditelnější než v Evropě. Zobrazuje paradoxy automobilismu v městském prostředí, ale také řešení, která spočívají v podpoře cyklistiky a veřejné dopravy.

Kresba přerostlé lidské kostry, po které jezdí auta, je varováním před chmurnou budoucností lidstva. Autor sám k tomu dodává: „Pokud lidé radikálně nesníží počet ujetých kilometrů, spálí sebe i planetu.“

Od 70. let 20. století je automobil převažujícím dopravním prostředkem v osobní přepravě. V současnosti je vlastnictví auta považováno za samozřejmost, pro některé dokonce za nutnost. Automobil je také často vnímán jako symbol statusu. Tato situace s sebou přinesla znečištění ovzduší a hluk. Infrastruktura silnic změnila zásadním způsobem podobu měst i krajiny. Vědecký výzkum jednoznačně ukazuje, že pro řešení klimatické krize je nutné radikálně snížit emise CO2, na nichž se významně podílí doprava. V současné době je téměř 30 % všech emisí oxidu uhličitého v EU způsobeno dopravou osob a zboží, přičemž osobní automobily se na celkových emisích z dopravy podílejí až 60 %. Kurátorky Lenka Kukurová a Zuzana Štefková k výstavě říkají: „Komiksové kresby, které jsou vtipné a naléhavé zároveň, představují velmi účinný nástroj komunikace s veřejností. Andy Singer dokáže složité téma zprostředkovat jednoduchou formou a probudit tak lidi z nečinnosti."

"V Praze se sice situace v mnoha ohledech zlepšuje. Stále ale převládá nepodložená představa, že auta nelze výrazněji omezovat a že zahlcení města kolonami se nezbavíme jinak než výstavbou dalších městských dálnic, což je pro Prahu naprosto ničivý protimluv. Singerovy obrázky nám tak rozhodně mají co říct i více než dvě dekády po svém vzniku," dodává Vratislav Filler, odborník na cyklodopravu ze spolku AutoMat.

Andy Singer je bytost mimozemského původu. Na jeho planetě se všichni pohybují na kole nebo pěšky. V 60. letech minulého století přišel na Zemi, aby lidi varoval, že musí přestat jezdit autem. Zatím se zdá, že jeho varování nikdo nedbá. Andy komunikuje pomocí e-mailu a kreseb. Jeho další díla si můžete prohlédnout na adrese www.andysinger.com. V českém překladu mu vyšla kniha KarikAUTury.