ALBERT EINSTEIN

Nechal se slyšet, že kdyby včela zmizela z povrchu zemského, měl by člověk před sebou pouho pouhé čtyři roky života! Neměl rád ponožky, se svou ženou podepsal smlouvu, v níž souhlasila s tím, že přestane hovořit nebo opustí místnost kdykoli si to on bude přát. Nacisté svého času nabízeli 5 000 dolarů za jeho hlavu, jeho mozek obsahoval parietální lalok, který byl o 15 % větší než má běžný člověk a jeho oči jsou uloženy v bezpečnostním boxu v New Yorku. Fenomenální rodák z německého Ulmu - ALBERT EINSTEIN, který mj. také řekl: 

„Čas neexistuje - vymysleli jsme ho. Čas je to, co říkají hodiny. Rozlišování mezi minulostí, přítomností a budoucností je pouze tvrdohlavě vytrvalou iluzí.“

„Pokud jde o věc, všichni jsme se mýlili. To, co jsme nazvali hmotou, je energie, jejíž vibrace byla tak snížena, aby byla vnímatelná pro smysly. Hmota je duch snížen na bod viditelnosti. Neexistuje žádná věc.“

Naše odloučení od sebe je optickou iluzí.“

Realita je pouhá iluze, i když velmi vytrvalá.“

Jsme duše oblečené do posvátných biochemických oděvů a naše těla jsou nástroji, skrze které naše duše hrají svou hudbu.“

Když něco vibruje, rezonují s tím elektrony celého vesmíru. Všechno je propojené. Největší tragédií lidské existence je iluze samostatnosti.“

Když zkoumáte životy nejvlivnějších lidí, kteří mezi námi kdy chodili, objevíte jedno vlákno, které provětrá všemi. Byli nejprve sladěni se svou duchovní povahou a teprve poté se svými fyzickými já.“

„Jednu věc, kterou jsem se za dlouhý život naučil: že veškerá naše věda, měřená proti realitě, je primitivní a dětská. Stále nevíme jednu tisícinu jednoho procenta toho, co nám příroda odhalila. Je zcela možné, že za vnímáním našich smyslů se skrývají světy, o kterých nevíme.“

Skutečnou hodnotu lidské bytosti lze nalézt v míře, do níž dosáhl osvobození od sebe sama.“

Vše je odhodláno, každý začátek i konec, silami, nad kterými nemáme kontrolu. Je určen pro hmyz, stejně jako pro hvězdu. Lidské bytosti, zelenina, nebo kosmický prach, všichni tančíme na tajemnou melodii, intonovanou v dálce neviditelným dudákem.“

Všechno je energie a to je vše, co k tomu patří. Odpovídejte frekvenci reality, kterou chcete, a nemůžete si pomoct, ale tu realitu získat. Jinak to být nemůže. Tohle není filosofie. Tohle je fyzika.“

Jsem šťastný, protože od nikoho nic nechci. Peníze mě nezajímají. Dekorace, tituly nebo vyznamenání pro mě nic neznamená. Netoužím po chvále. Požaduji uznání za nic. Šťastný muž je příliš spokojen s přítomností, než aby se příliš zabýval budoucností.“

Energie nemůže být vytvořena ani zničena, lze ji změnit pouze z jedné formy na druhou.“

Lidská bytost prožívá sám sebe, své myšlenky a pocity jako něco oddělené od zbytku, jakýsi optický přelud vědomí. Tento blud je pro nás jakýmsi vězením, omezující nás v našich osobních touhách a náklonnosti k několika osobám, které jsou nám nejbližší. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení tím, že rozšíříme náš okruh soucitu a přijmeme všechny živé tvory a celou přírodu v její kráse.“

„NAKONEC VŠECHNO DOBŘE DOPADNE. A POKUD NE, TAK TO JEŠTĚ NENÍ KONEC!

 

Text vybral a sestavil: Lubomír Nečas, dipl. um., MBA  Foto-AUFdesing photos: www.STYLEnew.cz