ALBERT EINSTEIN

Je označován za nejvýznamnějšího vědce všech dob. Zcela bez diskuzí pak 20. století. Víte, co je ve skutečnosti hmota? Jak vlastně funguje celý Vesmír? Ne? Pak jste „tady“ naprosto správně, protože následující řádky – slova slovutného Alberta Einsteina „máte“ v tuto chvíli číst!

„Pokud jde o hmotu, všichni jsme se mýlili! To, co jsme nazývali hmotou, je ENERGIE, jejíž vibrace se snížily natolik, aby byly vnímatelné smysly. Hmota je duch redukovaný na bod viditelnosti! Hmota neexistuje. Když něco vibruje, rezonují s tím elektrony celého Vesmíru. Vše je propojeno. Největší tragédií lidské existence je iluze oddělenosti. Je docela dobře možné, že za vnímáním našich smyslů se skrývají světy, o nichž nemáme tušení! ČAS a PROSTOR nejsou podmínky, v nichž žijeme, ale způsoby, jimiž myslíme.Fyzikální pojmy jsou svobodnými výtvory lidské mysli a nejsou, ať se to zdá jakkoli, určeny vnějším světem. ČAS NEEXISTUJE – vymysleli jsme si ho. Čas je to, co ´říkají´ hodiny. Rozdíl mezi minulostí, přítomností a budoucností je pouze tvrdošíjně přetrvávající iluze.

Přemýšlím a nic nenacházím. Přestanu myslet, plavu v tichu a pravda ke mně přijde. Intelekt má na cestě k objevu jen málo co dělat. Přijde skok ve vědomí, říkejte tomu intuice, nebo jak chcete, řešení k vám přijde a vy nevíte jak ani proč. Čím více se učím o fyzice, tím více mě to táhne k metafyzice. Člověk prožívá sám sebe, své myšlenky a pocity jako něco odděleného od ostatního, jakýsi optický klam vědomí. Tento klam je pro nás jakýmsi vězením, které nás omezuje na naše osobní touhy a na náklonnost k několika nejbližším osobám. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení tím, že rozšíříme okruh svého soucitu, aby zahrnoval všechny živé tvory a celou přírodu v její plné kráse. Naše vzájemné odloučení je optický klam! Jsem v pozici malého dítěte, které vstupuje do obrovské knihovny plné knih v mnoha jazycích. To dítě ví, že ty knihy musel někdo napsat. To je pravda. Všechno je určeno, každý začátek i konec, silami, nad kterými nemáme kontrolu. Je to určeno pro hmyz stejně jako pro hvězdu. Lidé, zelenina nebo vesmírný prach, všichni tančíme na tajemnou melodii, kterou z dálky intonuje neviditelný píšťalkář. Náboženství budoucnosti bude kosmické náboženství. Překoná osobního Boha a vyhne se dogmatům a teologii.

Všechno je energie a nic víc v tom není! Energii nelze vytvořit ani zničit, lze ji pouze změnit z jedné formy na druhou. Přizpůsobte frekvenci realitě, kterou chcete a tuto realitu získáte. Jinak to ani být nemůže. To není filozofie. To je fyzika.“ ALBERT EINSTEIN 

Text, Foto a Desing-photos: www.STYLEnew.cz