ADÉLA ZE SUE RYDER - PŘIJDE DALŠÍ PRACOVNÍ NÁHODA?

Jmenuji se Adéla Zapletalová, je mi 27 let. Mým snem už od dětství bylo nastolovat pořádek a řád. Pomáhat a zachraňovat.

Má dětská vysněná profese - stát se policistkou. Maminka mi byla v mládí velkým vzorem, pracovala jako ošetřovatelka v kojeneckém ústavu, později na dětské chirurgii. Tato profese, jak já se v dnešní společnosti domnívám, je stále nedoceňována.

Z části jsem si svůj dětský sen splnila. Vystudovala VOŠ policejní a nyní mám dokončené bakalářské studium téhož oboru. Avšak policejní profesi nevykonávám (prozatím, kdo ví....).

Byla mi nabídnuta práce v neziskové organizace Domov Sue Ryder, kam jsem nejdříve docházela jako dobrovolnice při studiích. K Sue Ryderu mě přivedla maminka, která zde také už několik let dobrovolně chodí vypomáhat do obchodu. Práci v SR jsem vzala jako výzvu pomoci svoji prací lidem, kteří jsou společností opomíjeny. Péče o seniory je v posledních letech ožehavým tématem a dříve či později se bude týkat každého z nás. Proto je třeba dostat toto do podvědomí společnosti. Mojí náplní práce je vedení a chod dobročinného obchodu v centru Prahy, jehož hlavním cílem je příjem darů od lidí. Následný prodej darovaných věcí, jejichž výtěžek putuje na poskytování, ať už zdravotní nebo sociální péče seniorům v Domově i mimo něj. Mnohdy si kladu otázku "Proč tuto práci vlastně dělám?"

Je to počáteční kapitola mého života, kdy nekladu důraz na příjem, ale hledám spíše rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Práce je zde smysluplná, mám štěstí, že se setkávám hlavně s lidmi, kteří nečekají za dary finanční odměny ani ocenění. Radují se stejně jako já, že prodejem se dá zkvalitnit život člověku, který je odkázán na pomoc, neboť jeho čas je limitován stářím a někdy i vážnou nemocí.

Práce v SR je ojedinělá, zvláště, když pozoruji své vrstevníky podléhající době, jejichž náboženstvím je honba za zlepšením ekonomické situace jednotlivce. Tímto jsem si udělala při své práci pořádek v hierarchii životních hodnot.

 

Říká se, že život je "přesný součet náhod", snad i nějaká další náhoda mi odstartuje další cestu k jiné profesi...

Text : Adéla Zapletalová   Foto : Dagmar Hájková

Fotogalerie