5 FUNKCÍ SEBEÚDRŽBY, aby člověk vedl vyrovnaný a spokojený život

 

            5 FUNKCÍ SEBEÚDRŽBY,

aby člověk vedl vyrovnaný a spokojený život  - podle jogínského učitele Stephene Copa.

 

                                    SCHOPNOST TĚŠIT SÁM SEBE

Všímejte si toho, co vám dělá radost , a dopřejte si to. Neočekávejte pocit naplnění od druhých.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                       SCHOPNOST S USPOKOJENÍM VNÍMAT SÁM SEBE

Uvědomte si svoji vlastní identitu, pocit vlastního prožitku a vlastní smysl života.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                      SCHOPNOST CÍTIT SKUTEČNOST TOHO, CO ŽIJETE

Neupínejte se  fyzicky ani psychicky směrem do budoucnosti - k plánům, přáním a snům. Žijte tady a tedˇ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                   SCHOPNOST CENIT SI SÁM SEBE

Následujte svoji vnitřní moudrost, obracejte se do svého nitra. Bud’te sami pro sebe autoritou.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                   SCHOPNOST MILOVAT SÁM SEBE

Zabydlete se sami v sobě, naučte se porozumět si, respektovat se a pečovat o sebe.