1. díl MYSTICKÝ ROK 2018 aneb Nač se můžeme těšit?

Konec skrývání emocí, potlačování skutečného JÁ, větší intenzita vnímání Lásky, lidé si začnou užívat vše, co jim přináší radost a pomyslně od sebe odhazovat to, co se jim nelíbí.

Mnohem víc už budeme říkat „Ne!“.

Celkově rok 2018 můžeme označit za mimořádný a mystický, protože nejsilnější vibraci v něm bude mít číslo jedenáct! 

Ihned na úvod je třeba podotknout, že se již nyní - díky médiím a sociálním sítím začínáme dovídat nejrozličnější předpovědi pro nadcházející rok formou horoskopů, výkladů, vhledů …  V 99 % případů se v nich bude operovat s číslicí DVĚ. Proč? Pokud sečtete všechna čísla letopočtu 2018, vyjde vám číslo: 11 – no, a když tyto dvě číslice sečtete, dojdete k dvojce. Ale! Číslo 11 v numerologii sčítat nemusíte, protože má nad rámec numerologické řady svůj specifický a „krásný“ význam. Proto budeme v našem pojetí pracovat právě s jedenáctkou, která má velmi silné vibrace a to nejen duchovního rázu.   

INTENZIVNĚJŠÍ MÍRA PROŽITKŮ 

Nejen podle konstelací planet, numerologických propočtů, ale i nejrozličnějších výkladů by měl nadcházející rok být v převaze vládnutí energií Lásky, silnějšího propojení dalšího (nezanedbatelného!) množství jedinců napříč světem na duchovní úroveň, intenzivnější v prožitcích, které lidé začnou spíše než přes své ego (tudíž prioritně svůj užitek) vnímat přes své SRDCE! Srdce je nejen motor našeho fyzického, hmotného těla, ale zároveň pomyslný a jedinečný chrám v každém z nás, kde se kumuluje ta nejsilnější a nejdůležitější energie a emoce zároveň - LÁSKA. A ta chce, aby každé srdce bylo otevřené, aby každý takový chrám nejen přijímal její sílu shůry, ale zároveň ji i nepřetržitě a bezděčně posílal dál. Komukoli, kdykoli a jakýmkoli způsobem, který dotyčná osoba uzná v daný moment za nejvhodnější. 

VYBERTE SI: VLASTNÍ JÁ nebo EGO? 

Milionům lidí se v tomto roce změní život. Samozřejmě, že v dobrém, jak jinak, i když většina z nich to bude vnímat jako prohru, tragédii, ublížení ... V tomto směru je to jejich volba vnímání a chápání a je zbytečné je přesvědčovat o opaku. Ono totiž záleží na úhlu pohledu! No a právě tito jedinci, kteří si dosud libovali ve stěžování (přičemž skutečný důvod byla vždy de facto malichernost), v nadávání na cokoli, kohokoli (ve většině případů neoprávněně, protože "poslouchali", co jim prioritně našeptává jejich ego, nikoli srdce!), pokud sami nepochopí, že tudy cesta nevede, stále se budou utápět v uvedených modelech, ovšem budou to mít mnohem těžší, jelikož negace, kterými se nechávali a budou nechávat pohlcovat, se začnou projevovat v oblasti jejich zdraví. No a to už taková legrace nebude. Nicméně, jak je známo: Každý strůjcem svého štěstí, čili KAŽDÝ MÁ PRÁVO SE ZCELA SVOBODNĚ ROZHODOVAT, JAK NALOŽÍ SE SVÝM ŽIVOTEM, SVOU ŽIVOTNÍ CESTOU. A ti, kteří něčím podobným prošli, pochopili, prozřeli, Vám potvrdí, že pokud po této cestě kráčejí s Láskou, radostí a vděčností, všechno je „najednou“ mnohem krásnější a jednodušší!