Vladimír Suchánek Litografické příběhy

Výstava čelního představitele české moderní grafiky. Jeho litografická tvorba  patří k trvalým hodnotám českého současného umění, v zahraničí získala četná uznání  na mnoha mezinárodních výstavách. Současná expozice konfrontuje nejsoučasnější autorovu tvorbu s názorově blízkými díly z jeho raného období. Podává svědectví o tvůrčí energii umělce, který se v době trvání výstavy dožívá 85let.

GALERIE HOLLAR, Praha 1, Smetanovo nábřeží 6 / 1.- 25. únor 2018

Vladimír Suchánek se představuje kulturní veřejnosti po pěti letech, které uplynuly od velké retrospektivní výstavy, pořádané k jeho osmdesátým narozeninám v Císařské konírně Pražského hradu. Dnešní výstava, nesoucí název Litografické příběhy, je výběrem z jeho litografického díla. Je jakousi sondou do padesátileté historie umělcovy bohaté tvorby (nejstarší listy nesou vročení 1967), jejíž neodmyslitelnou součástí je Suchánkova nejoblíbenější grafická technika - litografie. Tu dokonce, podle odborné kritiky, obohatil o nové přístupy v lavírování na litografickém kameni. 

Mistrovským ovládáním litografie vzbudil pozornost už koncem šedesátých let, kdy výstavou v Galerii mladých v pražském Mánesu vstoupil na českou výtvarnou scénu a stal se členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

(Tehdy netušil, že po létech bude dvacet roků jejím předsedou!) Svou grafickou tvorbu pak vystavoval na mnoha mezinárodních přehlídkách a bienále grafiky v zahraničí, odkud si odnesl řadu významných cen. Suchánkovy Litografické příběhy hovoří nejen osobitým výtvarným projevem , ale především jsou výpovědí o vnitřním světě umělce, o jeho vztahu k okolnímu světu. Každý z jeho grafických listů, často poznamenaných jistou nostalgií, nese v sobě příběh niterného zážitku nebo naopak kritickou metaforu vládnoucího režimu. Tento rys Suchánkových litografií je nejzřetelněji cítit v grafických listech z totalitních sedmdesátých let minulého století. Příznačným zůstává i jakési tajemství, které v sobě  nesou jednotlivé litografie. Podle autorova doznání je toto tajemstvím nejen pro diváka, ale i pro tvůrce samotného. Zdůvodňuje to intuitivním způsobem práce na litografickém kameni, k němuž přistupuje  často bez předchozí přípravy a skic. 

 Po celé uplynulé půlstoletí až do dnešních dnů dokázal umělec odolávat módním vlivům, zachovat si svou nezávislost, tvůrčí svobodu a pracovní nasazení. Jeho barevné litografie bezesporu patří k trvalým hodnotám české grafiky.

  Text : Jan Novotný

VLADIMÍR SUCHÁNEK se narodil 12. února 1933

v Novém Městě nad Metují. Studoval na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze (1952–54) u profesorů C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana a na Akademii výtvarných umění v Praze (1954–60) v grafické speciálce profesora V. Silovského. 

Je činný v oboru grafiky, malby, knižní ilustrace, známkové tvorby a exlibris.

Je členem Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, jehož byl od roku 1995 do roku 2015 předsedou. Do roku 2017 uspořádal 169 samostatných výstav v České republice i v zahraničí a za svou tvorbu získal celkem 31 významných cen. V roce 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění se sídlem v Salcburku. V roce 2006 mu bylo uděleno státní vyznamenání Medaile Za zásluhy v oblasti umění.

Reprodukce děl Vladimíra Suchánka:

Levitace - Únik, 1974, 46?×?35,5 cm 

Na hranici snu, 2016, 59 x 43 cm 

Osamění II., 2006, 50?×?37 cm 

Sen o štěstí, 2007, 67?×?53 cm 

Rudovláska, 2015, 56 x 40 cm 

Země, 2017, 59 x 40 cm

 

Fotogalerie