Skutečné příběhy na Prima ZOOM

Matka atomové bomby (opakování pátek 15. 12. v 17.20)

 

 

Lise Meitnerová vyrůstala ve Vídni ve volnomyšlenkářské rodině, ve které mohla klidně rozvíjet svou zvědavost. Od dětství měla velký zájem o přírodní vědy. Proto jí i jejím sestrám zaplatil otec soukromého učitele, který je připravil k maturitní zkoušce, kterou v té době běžně dělali jen chlapci. Lise u zkoušky excelovala a stala se jednou z prvních dvou dívek, kterým bylo umožněno studovat fyziku na univerzitě. Jejím nejslavnějším profesorem byl Ludwig Bolzmann, který Lisu ve všem podporoval, ale zemřel brzy. Jeho místo nabídli Maxi Planckovi, ale ten chtěl zůstat v Berlíně, takže se Lise sbalila a odjela do Berlína za ním. V té době byl Berlín líhní nositelů Nobelových cen. V Berlíně ale nebyli na ženu ve vědě připraveni, i když Max Planck byl ochoten jí dát šanci. Nakonec začíná pracovat s chemikem Ottou Hahnem. Lise se dává do práce i přes to, že jediné ženy, které v té době měly povolení vstoupit na půdu univerzity, byly uklízečky. Otto Hahn se věnoval studiu radioaktivity, zatímco Lise byla teoretická fyzička. Radioaktivita ale jejich znalosti spojila. Stali se z nich přátelé na dalších šedesát let. Když vypukla válka, všichni byli posláni na frontu. Lise se stala zdravotnicí a byla vyslána na východní frontu, zatímco Otto vyvíjel bojové plyny pro německou armádu. Po válce a po rozpadu Rakousko-Uherska se Lise vrací do Berlína, kde pracuje pro Alberta Einsteina. Díky tomu se setkávala s největšími vědeckými hvězdami své doby. Lise se podílí na výrobě nových transuranů a stává se německou Madame Curie. Ale během třicátých let se začíná situace měnit. Mnoho jejích spolupracovníků je propuštěno a donuceno opustit zemi, mezi nimi i Albert Einstein nebo Max Born. Lise se v té době cítila bezpečně, přátelila se s vlivnými lidmi v univerzitním ústavu. Lise se rozhodla zůstat v Berlíně, navíc byla Rakušankou. Po připojení Rakouska k Říši se ale stává Němkou a platí pro ni německé zákony. Otto Hahn ji přesvědčí, aby odjela. Byla totiž poloviční židovkou. Odjíždí tak do Stockholmu, kde dostala práci. Musí začít znovu, ale Otto Hahn ji neustále informuje o svých vědeckých výsledcích. Díky tomu se může Lise dál podílet na vědeckém výzkumu a společně objevují jaderné štěpení. Lise se okamžitě začala obávat, že by jejího objevu mohl využít zbrojní průmysl. V USA se rozjíždí Projekt Manhattan, jehož výsledkem je jaderná bomba. Lise Meitnerová nechápe, proč ji všichni spojují s bombou. Ona ji přece nevyrobila ani nerozhodla o jejím svržení.