SÍLA LVÍ BRÁNY A DIAMANTOVÝCH KÓDŮ

Právě v letošním roce k nám začala víc než kdy jindy skrze Lví bránu proudit vůbec nejsilnější a nejpodstatnější energie ze všech – energie Lásky. Proudí velmi silně a pro mnohé zcela neviditelně rozpouští vše, co do našich fyzických i duchovních schránek nepatří, čistí nás a harmonizuje ve velké vibrační úrovni tak, aby "pročistila" naši DNA od veškerých nepatřičných nánosů čehokoli, co se na ní – nedej Bože – od našeho prvého pozemského nádechu dosud "nalepilo". Zhluboka dýchejte! I tím totiž značně přispíváte ke kompletnímu pročišťování sebe sama a opět mnozí tak, aniž by si to vůbec uvědomovali!

Všem připraveným se právě v těchto dnech naskýtá mimořádná příležitost posunu v oblasti vlastní duše, přechodu do vyššího, opět mnohem pozitivnějšího, a především pak Světlem zcela naplněného levelu! Těm, dosud nepřipraveným, velmi zjednodušeně řečeno, se odehrávají a do 12. srpna budou odehrávat záležitosti, kterým nebudou rozumět a jež budou mít na jejich jemnohmotná a fyzická těla dopad ve formě bolestí, nezvladatelnosti, naprosté vyčerpanosti, vyhořelosti, totální stagnace …atd. A pozor! Síla posvátných božích energií dosáhne svého nejvyššího proudu právě zítra, tedy 8. 8. 2020! Vše souvisí se vším a stejně tak NIC se neděje náhodou, a právě v rámci transformace nejen naší planety, ale i všech lidí na ní žijících prožíváme období pozvolného vzestupu. Oč jde se Vám nyní pokusíme zcela laickým způsobem osvětlit:

LVÍ neboli ČASOVÁ BRÁNA = ZDVOJENÁ ENERGIE NEKONEČNA!

I když o Lví bráně toho bylo napsáno a vyřčeno spoustu, stále ještě jsou jedinci, kteří se s tímto pojmem setkávají POPRVÉ. A ne náhodou, protože teprve PRÁVĚ TEĎ nastal okamžik, kdy jsou připraveni vstřebat tyto tolik potřebné informace, a především pak energie. Lví brána neoznačuje žádné místo, jedná se o přívlastek pro den 8. srpna, tedy dvě osmičky vedle sebe, které, pokud je položíte, získáte zdvojený symbol pro nekonečno. Navíc pomyslná síla čísla osm tkví ve „lví“ síle a ta se projevuje „lvím řevem“ – čím silnější, tím intenzivnější a zároveň očišťující! Energie Lví, chcete-li vesmírné brány souvisí nejen s časem, ale i časovými portály, smyčkami a dalším propojením, které pro změnu přibližuje astrologie. Nesmíme zapomenout na diamantové kódy a nejjasnější hvězdu Sirius, které mají také co dočinění s energiemi, jež na nás ve zvýšené intenzitě právě „padají“ a tudíž působí. Přívlastek „lví“ získala díky tomu, že se v astrologickém zvířetníku nalézá uprostřed tohoto slunečního znamení, přesně v době, kdy na Zem proudí přívaly vesmírných energií, záření a slunečního větru. Vzhledem k tomu, že Lví brána má přímou spojitost s časoprostorem, s podvědomím, s probuzenými myšlenkami na naše dřívější pobyty na této planetě (tzv. minulé životy), tak v té prapůvodní a nejhlubší úrovni jí rok co rok „procházíme“ všichni bez rozdílu. Aniž bychom si to mnohdy uvědomovali! Co si však mnozí rozhodně uvědomí, je sklizeň toho, co sami zaseli. Srpen a Slunce je přímo spojené se sklizní, v astrologii můžeme velmi zjednodušeně hovořit o tzv. zrcadlení. Čili nastal čas, kdy prostřednictvím vesmírného zrcadlení dostaneme přesně to, co jsme zaseli. Pamatujte, že povětšinou také ve dvojnásobné dávce. Ten, kdo zasel, udělal cokoli špatného, dvojnásobně silné „zlo“ mu vstoupí do životní cesty. A pochopitelně naopak. Jedná se o zcela přirozený tok energií, které fungují (a bravurně!) již od okamžiku Velkého třesku.

DIAMANTOVÉ KÓDY

Už jste slyšeli o tzv. diamantových kódech? Také jsou nedílnou součástí vesmírného procesu otevřené Lví brány. Pro úplné laiky krátké vysvětlení k pochopení: Diamant je krystalická forma uhlíku C, a tudíž se diamantové kódy přímo dotýkají informačních kódů lidské DNA! Diamantové kódy jsou velmi zjednodušeně řečeno energie, jež jsou propojené s planetou Jupiter, sluneční aurou, která je veskrze zlatá. V této spojitosti je dobré zmínit, že i díky diamantovým kódům dochází k pročišťování, posílení či obnovování jistých frekvencí naší DNA, ovšem jak zlatá, tak diamantová záře se dotýká i hmotného těla Země. Dosud jsme většinou vnímali jen „fyzické“ tělo Země, ovšem právě k nám proudící silné boží energie nám dovolují a umožňují cítit, chcete-li vnímat i jemnohmotné tělo naší planety. No a jestliže se dílem Nejvyššího kompletně pročišťuje Země, tento proces je logicky neoddělitelný od nás, od lidí! Na úrovni kolektivního vědomí si ho budeme uvědomovat čím dál víc, zastaralá a nesprávná dogmata se rozpadají, automaticky se začaly pročišťovat záznamy nejen z nedávné, ale i z hodně vzdálené minulosti. Proto se „najednou“ na povrch dostávají informace, které byly dosud lidem skryty! Ovšem ne dílem božím, nýbrž dílem „nedokonalým“, čili lidským! A pro ty, kteří „ví“, je určitě nadmíru pozitivní informace, že s otevřením Lví brány přede dvěma lety definitivně skončilo období „666“ a pomyslnou vládu přejalo období „21“! Velmi zjednodušeně řečeno a pro ty, jež jsou těmto informacím nezasvěcení, můžeme říct, že došlo k procesu, kdy veškeré zákeřné, zrůdné, pomstychtivé, zlé a další negativní reálie začaly být popisovány i s těmi, kteří je přímo zrealizovali, nebo za nimi stáli tzv. v první linii a měli by za ně dostat náležitou „odměnu“ – pokud jste dobře četli, opět nejde o nic jiného než o zrcadlení. Ten, kdo s úmyslem čistě vlastního profitu (ať už fyzického či psychického!) provedl komukoli sebemenší nekalost, měl by dostat, co si zaslouží. A ať už si kdokoli o této nepsané pravdě myslí cokoli, skutečně se vyřčené odehrává!

„CO MÁM DĚLAT?“

Tuto otázku si s velkou pravděpodobností právě ve spojitosti s otevřenou Lví bránou klade momentálně řada z Vás. A my Vám na tento jednoduchý dotaz pochopitelně rádi odpovíme. Nemusíte dělat vůbec nic, stačí jen zhluboka dýchat, poslouchat vlastní intuici, chcete-li své vlastní JÁ, vnitřní dítě, své fyzické tělo a „plnit“ jeho, jejich „požadavky“. Ti, kteří jsou už poněkud výše ve svém duchovním postupu, vědí, že „informace“, které potřebují v daný okamžik k dané záležitosti získat, opravdu obdrží. No a jedinci, kteří si stále ještě sami se sebou nevědí rady, spekulují, netuší, k čemu se „přiřadit“, co je pro ně správné a naopak, ti si mohou právě 8. 8. (ale pochopitelně mohou kterýkoli den až do okamžiku uzavření Lví brány sami vyzkoušet, jaký s nimi má Nejvyšší skutečný záměr! Jak? Tím, že se pokusí na místě, kde se cítí velmi dobře a zároveň kde nebudou nikým a ničím rušeni, vypnout – nad ničím nepřemýšlet, třeba si jen lehnout do trávy, sledovat oblohu, soustředit se na své dýchání a ve chvíli, kdy ucítí, že se jich zhostil naprostý klid a bude jim laicky řečeno všechno úplně jedno, protože budou cítit tu radost z právě prožívaného okamžiku TADY a TEĎ, v tu chvíli mohou v duchu, nebo nahlas požádat Vesmír nebo přímo Nejvyššího o sdělení informace či informací, na které v daný moment budou připraveni a tudíž je mohou přijmout. Tyto informace získáte rozličnou formou. Je třeba, abyste věnovali patřičnou pozornost všemu, co se kolem Vás a ve Vás v daný okamžik bude odehrávat, jelikož informace nám díky úžasným a zcela čistým (myšleno: pozitivním) vesmírným energiím dostáváme VŠICHNI! Bez rozdílu! Bohužel ale někteří si jich vůbec nevšímají, další je přehlížejí, pak jsou jedinci, kterým jsou tyto informace zcela jedno …atd. Ovšem Vy, kteří jste dočetli až sem, víte, že NIC NENÍ NÁHODA a taktéž víte, že Vaše INTUICE by Vás NIKDY neobelhala, nesvedla na scestí, lidově řečeno: netahala za nos.   

Protože se Vám v těchto dnech mohou, a s velkou pravděpodobností budou odehrávat věci, které si lidskou logikou neodůvodníte, nebojte se tam nahoru požádat o pomoc, o radu, o podporu, o lehkost, o prozření, o pročištění, o vedení, o Lásku, o Světlo, o sounáležitost, o otevření oči, o probuzení mysli, o procítění vlastního podvědomí, o sílu, o lehkost, o hravost, o radost … zkrátka o cokoli, co je myšleno a také souzní s pokorou a veskrze čistými úmysly, no a zcela pochopitelně s Božím záměrem a plánem. V těchto případech jste vždy vyslyšeni a vždy je Vás shůry seslána potřebná pomoc.

 

text: Lubomír Nečas, dipl. um.; MBA (010822), foto a layout auf photo: www.STYLEnew.cz