PRVNÍ JARNÍ ÚPLNĚK!

48 minut po 20 hodině v první den letošního roku, kterému bude "vládnout" nový - letní čas se ve své největší intenzitě odehraje první jarní úplněk, který na nás bude působit s energií znamení Vah. A velmi zjednodušeně řečeno: už i měsíc nám začne dávat patřičně najevo, že ony pomyslné misky vah, na nichž je dobro a zlo, se začaly naklánět tím správným a pro lidstvo spravedlivým směrem! 

 

Ve stejný den, kdy si ve dvě hodiny ráno přetočíme naše ukazatele času (hodiny, budíky, hodinky... atd.) na třetí hodinu ranní, proběhne v tzv. protilehlé časové straně tohoto nedělního dne, konkrétně po 20 hodině večerní PRVNÍ JARNÍ ÚPLNĚK LETOŠNÍHO ROKU ve znamení Vah. Živlem tohoto znamení je VZDUCH - není tedy absolutně žádnou náhodou, že citliví jedinci už delší dobu pociťují vnitřní neklid, vnímají jisté energie, ale logicky si je nedokáží vysvětlit. A co je ještě zvláštnější, že s ohledem na všechno, co se odehrává kolem - jak jsou lidé podráždění, naštvaní, zatrpklí, výbušní, arogantní ...atd. (není divu, když mají svůj život prožívat tak, jak jim někdo, většinou i zcela nepochopitelně, "nařizuje"!) - zůstávají ve svém vnitřním klidu. Tento se pak u nich právě v neděli 28. března ještě více pocitově zhmotní, protože prostřednictvím "vzduchu" - uvedeného živlu tohoto znamení, směřuje do našich fyzických tělesných schránek nejen tolik potřebný kyslík, ale i ochranné vesmírné energie, které nás začínají čím dál více ubezpečovat v tom, že jsou výlučně na straně dobra! A to není všechno - vzduch je energií ducha a ve znamení Vah je propojen s šarmem planety VENUŠE. Co to znamená? Ještě větší citlivost, vnímavost, mateřská energie, síla pomyslného mateřského obejmutí v kontextu s doslova lví silou nedotknutelnosti každého dítěte - což jsme vlastně úplně všichni a navíc podstata přirozenosti, nevinnosti, klidu a pocitu absolutního bezpečí, které má na Zemi prožívat naprosto každé dítě, je v nás automaticky zakódována od prvotního nádechu při vstupu do tohoto pozemského bytí. 

TENTO ÚPLNĚK PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ "POSVĚCENÉ" PŘÍMO Z NEBE! 

Díky tzv. trigonu: Mars, Saturn a Luna je březnový úplněk charakterizován coby symbol štěstí. Bližší specifikace tohoto astrologického uskupení není potřeba, protože tento materiál není určen astrologům (byť si jej samozřejmě mohou přečíst, ne, že ne ...), nýbrž zcela obyčejným lidem - čtenářům. Proto pojďme ke konkretizaci tak, abyste ji plně pochopili. Uvědomte si, prosím, že každý z Vás je jedinečnou bytostí, která se plně a v každém okamžiku své pozemské cesty rozhoduje sama za sebe! Nikoli proto, aby udělala komukoli druhému radost a takříkajíc "musela" v danou chvíli překročit své JÁ! V případě, že stavíte na první místo sami sebe - blahopřejeme, protože přesně tak to má být. Samozřejmě se vší úctou a pokorou k životu jako takovému. Je to dar, který nám byl dán a právě i tímto způsobem dáváme Nejvyššímu najevo, že si ho dostatečně vážíme. Vážím si sama/sám sebe = vážím si ŽIVOTA = vážím si daru, který mi byl dán. Cokoli si o tomto úplňku budete z hloubi svého srdce a své duše s přirozenou dávkou pokory přát, to se Vám splní. Nepochybujte! Nepodmiňujte si jakákoli svá přání! PŘEJTE SI a ... a nechejte to v radosti být. Vesmír, nejvyšší energie Lásky a Světla, Stvořitel, Nejvyšší - nazývejte si to jakkoli Vy sami uznáte za vhodné, Vaše přání "uchopí" a učiní vše, co je třeba pro jeho zhmotnění v rámci Vaší pozemské cesty. Nehledě na to - což mnozí třeba vůbec netuší - že právě tyto dny jsou energeticky natolik silné, že si právě TADY a TEĎ, právě V TUTO CHVÍLI předurčujete plus minus časový horizont nadcházejícího půl roku! Jak chcete, aby vypadal? Co si přejete, aby se ve Vašem životě v následujících šesti měsících odehrálo? NYNÍ MÁTE JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST si sami v sobě vytvořit pomyslný půlroční sled toho, co Vám přinese ŠTĚSTÍ, RADOST, ZNÁSOBÍ VAŠI BOŽSKOU PŘIROZENOST, POZVEDNE VÁS O DALŠÍ STUPÍNEK VÝŠ NA VAŠÍ DUCHOVNÍ CESTĚ ...atd., atd. No, uznejte sami: Není tohle jedinečná příležitost pro to, udělat si svou pozemskou životní pouť mnohem a mnohem lepší? A na závěr, kromě přání "Hodně ŠTĚSTÍ každému z Vás!", ještě takové malé, ovšem velmi pravdivé a silné moudro: 

MYSL se léčí smíchem, DUŠE radostí a celá PLANETA Láskou! 

 

Text: Lubomír Nečas, dipl. um., 032621, Foto, Auf-layout: STYLEnew.cz