PROSBA PRO KAŽDÉHO, KDO MÁ SRDCE!

Pokud jste bytostí, která má opravdu srdce na pravém místě, rozhodně Vám není lhostejné to, co se odehrává na Zemi. Konkrétně v oblastech jižní části Spojených států, kde se lidé kvůli hurikánu Irma obávají o to nejcennější, co mají – svůj ŽIVOT. A právě pro Vás jsou určeny následující řádky: 

To NEJMENŠÍ, ale zároveň i „NEJSILNĚJŠÍ“ SVÝM VÝZNAMEM I DOPADEM, co může každý z nás v tuto chvíli udělat, je POMODLIT SE, POSÍLAT LÁSKU, SVĚTLO A POŽEHNÁNÍ KAŽDÉMU, kdo se nachází v oblastech sužovaných ničivým přírodním úkazem – hurikánem Irma. Myslím, že už dobře víte, jakou sílu má pokorná a ze srdce vyslaná myšlenka, proto by bylo úžasné, kdyby se celý svět v tuto chvíli sjednotil alespoň na pár minut a směrem k lidem, kteří se ocitli v energiích strachu, obav a paniky, posílat pozitivně laděné myšlenky, nebo modlitbu. 

Můžete požádat kohokoli – Nejvyššího, Vesmír, Universum, Ježíše Krista, Pannu Marii, Archanděle, Anděle, kohokoli z Nanebevzatých mistrů, jakoukoli nebeskou elementární bytost… Kohokoli, koho Vy sami chcete, a požádali, aby energií té nejsilnější a nejkrásnější energie na světě – Lásky a božího Světla ochraňovali každou živou duši. Aby učinili vše, co je v jejich silách a možnostech (jelikož „pracují“ pod vedením a se svolením Boha), a především pak v sounáležitosti s božím plánem. 

A ti z Vás, kteří nevědí, koho by z výše uvedených rádi požádali, nechejte to být, protože jste naladěni na jiné energetické vibrace a vystačíte si sami – což je ÚŽASNÉ! S největší pravděpodobností má totiž síla Vaší myšlenky a vyřčeného mnohem větší intenzitu směrem k Nejvyššímu, než se vůbec domníváte. A to je skvělé a požehnané. Vám „postačí,“ když se budete chvíli soustředit na oblast, která je sužována ničivou silou uvedeného přírodního živlu a v duchu, či nahlas (záleží jen na tom, jak to sami cítíte!) pronesete: 

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.