PROLOMENÁ ŠIFRA - JAN KUNOVSKÝ

Jan Kunovský  absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze. Realizoval více než devět desítek samostatných výstav. Mimo jiné např.  v Petrohradě, Soulu, či Praze. Je zastoupen v soukromých sbírkách v Paříži, Londýně a Vancouveru. Jeho obrazy můžeme najít i ve sbírkách Ministerstva kultury České republiky, Památníku písemnictví a galeriích naší země.

Mimo svých vlastních výstav se účastnil i mnoha výstav kolektivních a to jak zde, tak i v zahraničí. Je autorem více než padesáti  performancí, kterým vévodí světlo, hudba, tanec a samosebou jeho umění malířské. Plátnem Janu Kunovskému bývají v takovém případě též těla předních tanečníků Pražského Národního divadla. Letitou múzou umělcovou je sólistka baletu ND, choreografka a baletní mistr paní Tereza Podařilová. Společně s ní také natočil pro Českou televizi autorský film Sirael. Světlo světa spatřil například také projekt Nebezpečná setkání, pro který se stalo inspirací baletní představení Valmont. Vznikla řada obrazů, které doprovázely  též dopisy, jež napsal  autor své múze – vášnivé Markýze de Merteuil. Nyní se jeho múza toulá po slavných galeriích světa a nechává se inspirovat tvůrci z největších.

Fotogalerie