NÁSLEDKY MANŽELSTVÍ Z LÁSKY KAREL KOPŠ

„ Píši pouze o věcech o kterých doufám, že se mi nikdy nestanou“ říká jeden z největších žijících spisovatelů světa - John Irvin. Dokumentarista, scénárista a producent Karel Kopš píše o tom, co se mu stalo, co by si býval nedokázal ani v nejhorším snu představit, že by se mu stát mohlo, a co by si přál, aby se už nikomu dalšímu nestalo. 

Kniha „ Následky manželství z lásky aneb 33 tváří dlouhonohé blondýny“ je výpovědí muže, který žil život dobrodružný a úspěšný, muže vzdělaného, muže majetného a jak to vypadá i velkorysého, muže který se díky fatální chybě svého života stal bezdomovcem bez jakýchkoliv prostředků a jež díky svým přátelům, kteří oblékli háv andělů a pomohli mu, nebyl zcela vymazán ze seznamu obyvatel této Planety. 

Představuji vám knihu, která se čte jedním dechem, knihu, kterou napsal velmi otevřený a silný muž, protože jen takový dokáže vynést na světlo světa své slabosti, přiznat chyby, podat svědectví a tím vyslat varovný signál druhým. Jistě musí k tomu mít motiv a autor této knihy má ten nejsilnější - lásku ke svému synovi. Lásku k dítěti, které je obětí příběhu, jež se v ní odehrává, příběhu který sepsal táta pro syna, aby se nyní již jako mladý muž dozvěděl, jakým člověkem jeho otec doopravdy byl a je, protože to, že slýchal množství nepravd, je více než jisté. V době puberty, kdy naše děti potřebují své oba rodiče snad nejvíce, už Karel Kopš ani vůbec nevěděl, kde jeho syn bydlí a neměl žádnou šanci to zjistit. Rozpadlé rodiny se staly běžnou záležitostí naší doby. O násilí v rodině se píše, hovoří, varuje se před ním ve všech dostupných médiích. Na to, že obětí jsou ženy jsme si zvykli, naše reakce je jasná. Pokud nastane opak, jsme překvapeni a jak vidno z této knihy, oběť v podobě muže nemá mnoho šancí na spravedlnost. Může pouze doufat v zázrak a pevně věřit, že jednou přijde. Policie i justice naší země je totiž, alespoň v případě popisovaném v knize, evidentně slepá i hluchá (o zdravém úsudku nemluvě) a nezbývá, než doufat, že alespoň jeden ze svých smyslů během brzkého času začne opět používat. 

     

Před sebou máme knihu poutavou, psanou „lehkou“ rukou, nesoucí v sobě románové rysy, ale i rysy stylizované kroniky a jejíž autor opravdu umí vládnout perem. Ostatně ve své profesi tak činí již celá léta a samozřejmě se i ona stala nemalou součástí příběhu. Dokumentární režisér Karel Kopš si své scénáře a komentáře píše sám, jeho filmy jsou promítány ve všech možných částech světa, pracoval a nyní opět pracuje pro české, ale i zahraniční televize, na své cestě životem potkal spoustu zajímavých lidí a míst, která ho ovlivnila. Potkával se s lidmi všech typů – od vykrádače egyptských hrobů po muže, který připravil nacistické Německo o naději vyrobit atomovou bombu, natáčel s proslulým prvorepublikovým kasařem, skamarádil se s králem světového thrilleru či nejlepším brusičem diamantů na světě. Je nespočítatelné množství témat na která si s ním můžete povídat a stejně veliké množství témat také zpracoval ve svých filmech. K jeho práci je nezbytné mít cit pro lidskou mentalitu, velkou znalost psychologie, a také silný pud sebezáchovy, protože se člověk neocitá vždy na bezpečných místech naší planety. Toho všeho je pan režisér majitelem, ale přesto se dostal do situace o které vypráví jeho kniha. Do situace ve které hraje velkou roli naše pověstná intuice a která ukazuje, jaké následky nám přináší její ignorování, její neuposlechnutí. Vidíme jak lehce se dají její jemné signály přehlédnout, pokud se hlavní role chopí okouzlení a my se pak  “zaslepeni láskou“, posléze rezignací a touhou po klidu, chytáme do pasti, která se nám může stát fatální. 

Kniha „Následky manželství z lásky“ pojí prvky psychologického thrilleru, kde ovšem nechybí i humor a nadhled, s prvky románu dobrodružného a částečně i filosofického –  to když přichází na scénu jedna z postav slavného spisovatele Roberta Merla - Petr ze Sioraku, aby se stal dialogovým partnerem,  pro vnitřní hlas zdejšího hlavního hrdiny – autora samotného. Jejich spojením pak dochází k dialogu moudrému a poučnému. Málokdo připustí takovou sebereflexi, která se objevuje zde, ale také takovou sílu odrazit se od onoho pověstného dna a jít dál svou cestou. Vidíme jak nezbytné je nestavět se do role oběti i když jsme se jí, jak jinak než vlastní zásluhou stali, neb stěžejní jsou vždy naše vlastní rozhodnutí a to ať už na počátku dění stojí jakékoli z nich. Tato kniha ukazuje, jak zásadní je, neutápět se ve výčitkách mířených na všechny strany a nejvíce pak na tu vlastní! Jak nutné je přiznat si chyby, ale nespílat do nekonečna vlastní„hlouposti“, vlastnímu selhání, nevyčítat si slabost a všechnu energii, kterou by nám tento „pláč nad rozlitým mlékem“ vzal, vložit do víry a pevného přesvědčení, že ať je problém sebevětší, my ho zvládneme, protože nejsme bezmocní! Karta se přeci vždy začne obracet nevzdáme-li se, Boží mlýny mají ve zvyku mlít i když to my sami, třeba zrovna nevidíme. A právě to je poselstvím této knihy -  za žádnou cenu se nevzdávat okolnostem, sami sobě ani nikomu druhému!

Jsou vánoce - tak zde je můj tip na dárek, který pobaví, poučí, donutí k zamyšlení a snad i ochrání ty, kteří stejně jako hlavní postava knihy, ignorují své varovné signály, ať už mají jakoukoliv podobu a týkají se jakýchkoliv situací. Všechny cesty života vedou k uvědomění si sebe sama, hodnot které doopravdy zastáváme, priorit které máme, a přes které pak vnímáme pravou podstatu našeho bytí... 

TEXT : TEREZA POKORNÁ    FOTOGRAFIE : DAGMAR HÁJKOVÁ

                                                                                                                       

Fotogalerie