INFORMACE ZÍSKANÉ AUTOMATICKÝM PÍSMEM

Nechci nikoho přesvědčovat o skutečnostech, na něž upozorňovala nejen Sibyla, ale i řada dalších. Kdo těmto záležitostem nechce věnovat pozornost, nebude. Proto je i tento článek určen pouze těm, kteří vědí, že nás něco mnohem výš, než můžeme dohlédnout, převyšuje, existuje a může pomoci!

Co se to děje? Kdy to skončí? Máme se opravdu bát? … - stovky otázek tohoto typu Vám v těchto dnech vytanou na mysli s ohledem na to, co se téměř celosvětově odehrává. Za prvé musím podotknout, že jsem ještě před chvílí nevěděl, zda tento článek – poselství pro Vás, bude realitou, protože k tomu, abych mohl za pomoci automatického písma sdělovat jakékoli informace, musím nejprve shůry získat svolení, což se, zaplať pámbů, podařilo. Stejně jako v případě souhlasu s předáním těchto informací dál, tedy pro Vás. Není mi lhostejné, co se momentálně odehrává, ovšem na druhou stranu zůstávám v klidu. Jsem totiž skálopevně přesvědčen o tom, že to, co se má stát, se stane, stejně jako o tom, že pokud je lidská duše v klidu a harmonii, není důvod se pod vlivem sebemenší vnější negace dostávat do situací, jež ve Vás vyvolává strach. Požádal jsem tam nahoru o odpověď na otázku, kdy dojde s ohledem na současnou situaci způsobenou Koranovirusem ke zlomu a poté o vzkaz pro každého, kdo bude tento článek, poselství číst, co by měl dělat v „tuto chvíli“ především.

Odpověď na otázku: KDY DOJDE K NĚJAKÉMU ZLOMU?  VELIKONOCE

Samotný VZKAZ  

ZŮSTAŇTE SAMI SEBOU, zůstaňte, prosím, VE SVÉM VLASTNÍM JÁ, zůstaňte svobodní! Jediné, nač se v tuto chvíli můžete 100% soustředit a bez sebemenších obav spolehnout, jste pouze a jen VY SAMI!!! Pouze a jen Vaše DUŠE, která je stále v kontaktu s Nejvyšším, Vás nepřetržitě a zcela pravdivě informuje o skutečnosti. Pokud cítíte vnitřní klid, harmonii a Lásku, jste v naprostém bezpečí a nemusíte se absolutně NIČEHO a NIKOHO obávat! Vy sami, nikdo jiný, ani žádné nařízení nerozhoduje o Vašem stavu rozpoložení TADY a TEĎ. Jen Vy! Zůstaňte tedy v prvé řadě čistě a láskyplně SVOBODNÍ a VĚRNI SAMI SOBĚ. To je NEJDŮLEŽITĚJŠÍ a nemusíte se NIČEHO OBÁVAT!!! Váš Ježíš Kristus

Pozn.: V přiložené fotografii si u poselství psaného za pomoci automatického písma všimnete u hodiny pořízení poznámky: Znamení. Ano, jedná se o znamení, ovšem určené čistě mé osobě, takže si je s dovolením, ponechám pro sebe. Díky.

Abych se ujistil o skutečnosti takto předaného vzkazu, ještě jsem se rozhodl vytáhnout namátkou z vykládacích karet, které jsem ze všech, jež mám k výkladům a dispozici automaticky vzal do rukou. První kartu jsem vytáhnul z balíčku karet ANDĚLSKÁ INSPIRACE. Kterou? Sedmadvacátou kartu z 44ti karetního balíčku, což je karta: BUĎTE SVOBODNÍ. Náhoda? Nevěřím na ně!

Význam karty BUĎTE SVOBODNÍ: Svoboda má pro různé lidi mnoho rozdílných významů, ale tato karta se týká svobody myšlenkové, emoční a duchovní. Mnoho z nás se cítí v pasti společenských pravidel a neodvažuje se říkat, dělat, a dokonce ani cítit to, co by ve snaze o sebevyjádření chtěli. Anděl Tabris vám pomáhá naučit se, jak se oprostit od požadavků a omezení, kterými je zatížena vaše svobodná vůle. Vaše pravé já a vaše jedinečné nadání musí dostat volnost a možnost růst a rozvíjet se. Kdo dokáže ctít to, co má v srdci, je schopen prožívat svůj život naplno a objevovat kouzlo svého nitra a své představivosti. To vede k naplněnému životu, kde se jak příležitosti, tak i výzvy stávají prostředky pro váš další růst a sebevyjádření. Když se dokážete vyjadřovat svobodně a bez obav či studu, dodáváte tím k tomu sílu i ostatním.

Afirmace k této kartě: MOHU SE SVOBODNĚ VYJADŘOVAT VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO ŽIVOTA. UMOŽŇUJI OSTATNÍM, ABY NACHÁZELI SVOU VLASTNÍ SVOBODU VYJÁDŘENÍ.  

K dalším kartám, jež jsem vyložil ze setu karet Archanděla Michaela a balíčku Láska a Světlo, už netřeba vůbec nic dodávat. Vše potřebné si přečtete u jednotlivých karet v naší fotogalerii.

Přeji Vám štěstí, požehnání a ZŮSTAŇTE V KLIDU, pokud je v něm I VAŠE DUŠE! 

S úctou a díky za pozornost – Lubomír Nečas

Fotogalerie