DRUHÁ ADVENTNÍ NEDĚLE

DNES JE 4. PROSINEC 2022, DRUHÁ ADVENTNÍ NEDĚLE V POŘADÍ A DO ŠTĚDRÉHO DNE NÁM ZBÝVÁ UŽ JEN POUHO POUHÝCH 19 DNŮ. OVŠEM POKUD SE NA TENTO DEN A VÝZNAM SKRYTÝ V SYMBOLICE ČÍSEL PODÍVÁME DŮKLADNĚJI, ZJISTÍME, ŽE TENTO DEN JE PRO NÁS OPRAVDU MAGICKÝ A OPĚT NÁM POTVRZUJE, ŽE NIC, CO SE ODEHRÁVÁ V NAŠICH POZEMSKÝCH ŽIVOTECH NENÍ NÁHODA. NEVĚŘÍTE? POZORNĚ ČTĚTE DÁL ... 

Pojďme tedy rovnou na to: 19 DNŮ nám právě dnes  04. 12. 2022 zbývá do Štědrého dne. Navíc je v pořadí DRUHÁ adventní neděle, známá taktéž jako bronzová, kdy se na adventních věncích zapaluje druhá svíčka, která by měla dle pranostik a předávaných moudrostí od našich předků být ve fialové barvě. Druhá svíce je nazývána: BETLÉMSKÁ a reprezentuje nejen Ježíškovy jesličky, ale především LÁSKU! Ovšem Lásku v té nejčistější a nejprapůvodnější podstatě, vycházející ze Světla. Tato Láska je od zrodu každé duše v její permanentní blízkosti, nikdy nezmizela a nikdy nevymizí. Je nekonečná a v přímém propojení na svůj zdroj - toho Nejvyššího. 

19 DNŮ DO ŠTĚDRÉHO DNE 

JEDNIČKA symbolizuje JEDINEČNOST, OSOBITOST, ZAČÁTEK něčeho nového, SÍLU ORIGINALITY, NEZÁVISLOST, ZASVĚCENÍ ...

DEVÍTKA uzavírá číselnou řadu. Je pomyslným FINÁLE všeho. Devítkou vše končí, protože za ní v numerologické řadě následují už jen čísla zdvojená. Devítka symbolizuje NAPLNĚNÍ, UZAVŘENÍ, DOKONČENÍ a taktéž PROPOJENÍ MEZI SVĚTY A DIMENZEMI na všech úrovních! 

Součtem JEDNIČKY a DEVÍTKY se dostáváme k zdvojené číslici: 10, která se rozkládá na JEDNIČKU a NULU. Co značí NULA? Mnozí by řekli, že "nic", ale není tomu zcela tak! Nic symbolizuje pouze v tzv. matematickém prázdnu. Ovšem je známo, že na číselné ose odděluje záporná čísla od kladných. Z hlediska numerologického pak vypovídá o VZNIKU z ničeho, což můžeme vnímat i jako počátek veškerého zrození. Podprahově jako "velký třesk," kterým započal život na naší planetě. Dále pak symbolizuje: CITLIVOST, ODHODLÁNÍ a VNÍMAVOST. Navíc je známo, že v numerologii nula dodává nezanedbatelný duchovní rozměr! 

4. 12. 2022 = 4 + 3 + 6 = 13 = 4 / Jak sami vidíte, součtem všech čísel data se dostáváme k číslu ČTYŘI, které stojí na začátku dnešní dne. Náhoda? Ta ale neexistuje! Navíc, pokud se podíváte pozorně a sečtete počet čísel 2 v tomto "druho-adventním" datu letošního roku, dojdete opět k číslu ČTYŘI! Čtyřka je ZÁKLADEM PRO VŠE PRAVIDELNÉ A DOKONALÉ! Symbolizuje mj.: POCTIVOST, VYTRVALOST, PRAKTIČNOST ... 

Poslední měsíc v roce, kdy mj. oslavujeme Štědrý den, je zaznamenávaný číslem 12. Numerologicky z duchovního hlediska je ZAVRŠENÍM CYKLU a je úzce spojené s karmickými cykly! Prosinec uzavírá náš pozemský - kalendářní rok a DVANÁCTKA je číslem opravdu magickým a je vnímána jako DOKONALÉ ČÍSLO. Jedničku jsme si výše již ve zkratce rozebrali, pojďme se blíže "seznámit" s třetím číslem v pořadí v základní numerologické řadě, což je DVOJKA. Symbolizuje INTUICI, CIT, SPOLUPRÁCI, SOUCIT, ROVNOVÁHU, DIPLOMACII a SCHOPNOST VCÍTIT SE DO DRUHÝCH. Dvojka sama o sobě vibruje povětšinou ve velmi jemných energiích!  

No, a pokud se pocitově podíváme na veškeré výše uvedené indicie, které nám prozradily uvedené číslice, dostáváme zřetelný VZKAZ, který, alespoň dle mého čistě osobního mínění, stojí opravdu za to. Za to, abychom mu nejen věnovali pozornost, ale vzali si jej k srdci a na své další životní cestě se jím řídili:


OTEVŘETE SE ZÁZRAKŮM, KTERÉ SE STANOU SKUTEČNOSTÍ! VAŠÍ REALITOU ...  

Sečteno, podtrženo: KAŽDÝ Z NÁS PŘIŠEL DO TÉTO POZEMSKÉ ÚROVNĚ BYTÍ Z NĚJAKÉHO DŮVODU! NIC A NIKDO NENÍ NÁHODA A NENÍ ZDE NÁHODOU. POSLOUCHEJME A POZORNĚ VNÍMEJME (především SRDCEM!) INDICIE, KTERÉ K NÁM PŘICHÁZEJÍ. TO, CO NÁM ŘÍKÁ NÁŠ VNITŘNÍ HLAS, ČILI INTUICE NEBOLI BOŽSTVÍ, JEŽ PROMLOUVÁ SKRZE NAŠI ZCELA JEDINEČNOU A ORIGINÁLNÍ FORMU ZAPEČETĚNOU V NAŠÍ DUŠI JE SPRÁVNÉ! TENTO DEN JE VÝJIMEČNÝ, JEDINEČNÝ, ORIGINÁLNÍ A TO I PRO tzv. nevěřící Tomáše, protože je víc než logické, že se už NIKDY NEBUDE VE SVÉ JEDINEČNOSTI VŠECH NAŠICH PROŽITKŮ A TOHO, CO VNÍMÁME A CÍTÍME PRÁVĚ TADY A TEĎ (ve skutečnosti ani nic jiného není!), OPAKOVAT! NEJEN VÝŠE UVEDENÁ ČÍSLA A JEJICH JASNÁ "SDĚLENÍ" DLE NUMEROLOGIE, ALE I NAŠE VNITŘNÍ "JÁ" MÁ NEOMEZENOU A MAGICKOU SÍLU, KTEROU BYCHOM MĚLI KAŽDÝ SÁM ZA SEBE - PŘESNĚ PODLE TOHO, JAK SI KDO V DANÝ OKAMŽIK PŘEJE! - S POKOROU VYUŽÍVAT. ANO, TENTO DEN JE MAGICKÝ, nicméně každý, kdo plně pochopí a tudíž procítí skutečnost svého bytí a jedinečnosti ví, že každý další den, všechny dne v jeho následné pozemské pouti budou stejně magické a kouzelné. a ne-li víc! STAČÍ SE ZHLUBOKA NADECHNOUT, ZKLIDNIT SVÉ FYZICKÉ I JEMNOHMOTNÉ TĚLO, SVOU MYSL A NECHAT VĚCI PLYNOUT. NEZAOBÝRAT SE NIČÍM, CO NESOUVISÍ PŘÍMO A TADY A TEĎ S VÁMI! COKOLI SI PŘEJETE Z HLOUBI SVÉHO SRDCE A DUŠE, STANE SE SKUTEČNOSTÍ. NEPOCHYBUJTE! NEANALYZUJTE ZA POMOCI SVÉHO ROZUMU (EGA): JAKÝM ZPŮSOBEM SE "TO" STANE?! JAKOU CESTOU K VÁM "TO" ČI "ONO" PŘIJDE! PROTOŽE VŠE, CO JE NAŠIM POZEMSKÝM OČÍM A POZEMSKÉMU VNÍMÁNÍ SKRYTO A ZAHALENO TAJEMSTVÍM, MÁ SVŮJ DŮVOD. NEJSME TADY OD TOHO, ABYCHOM CHÁPALI, VNÍMALI A VĚDĚLI ÚPLNĚ VŠECHNO. NAŠE JEDINEČNOST A ORIGINALITA JE NEJVYŠŠÍM NASTAVENA ZCELA JEDINEČNĚ, ORIGINÁLNĚ A tzv. NÁM PŘESNĚ NA MÍRU! VŠE, CO MÁME VĚDĚT, VÍME! VŠE, CO POTŘEBUJEME TADY A TEĎ, TAK TADY A TEĎ MÁME! TO, CO SE MÁME DOZVĚDĚT, DOZVÍME SE PŘESNĚ V TEN MOMENT, KDY NA TO BUDEME - INDIVIDUÁLNĚ a "originálně" každý jedinec - PŘIPRAVENI. A VY JSTE SE NYNÍ MĚLI DOZVĚDĚT TO, CO JE POPSÁNO VÝŠE! PROTO TAKÉ PRÁVĚ TADY A TEĎ ČTETE TYTO ŘÁDKY A VÍTE, ŽE SI TADY A TEĎ MŮŽETE COKOLI ZE SRDCE PŘÁT, VYUŽÍT SÍLU ENERGIÍ DNEŠNÍHO VÝJIMEČNĚ-MAGICKÉHO DNE A JEN S RADOSTÍ A TAKOVÝM TÍM SLOVY PŘESNĚ NEIDENTIFIKOVATELNÝM NAPĚTÍM SAMI V SOBĚ ČEKAT, AŽ SE "TO" STANE ... NENÍ TO ÚŽASNÉ?! UDĚLEJTE TO, PROTOŽE TO OPRAVDU STOJÍ ZA TO A JÁ VÁM - KAŽDÉMU BEZ ROZDÍLU! - PŘEJI JEN TO NEJLEPŠÍ, VŠECHNO DOBRÉ A HODNĚ ŠTĚSTÍ. ZASLOUŽÍTE SI JEJ, NE, ŽE NE! TAK SI TO UŽÍVEJTE ... 

 

Lubomír Nečas, dipl. um., MBA, Fotografie a Photosdesign: www.STYLEnew.cz