DOBRO a ZLO

Mnozí na tuto otázku odpověď neznají, přitom je nad slunce jasné, jak to doopravdy je. Jakou sílu má DOBRO, jakou ZLO! A velmi dobře to věděl i jeden ze studentů na Kantonální škole v Aarau, kde v roce 1896 odmaturoval. Svou argumentací (pravdou) odboural jednoho ze svých profesorů… 

Jednoho dne předstoupil profesor před studenty a položil jim otázku: „Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?“ 

„Ano, pane profesore!“ – odpověděl student. 

Profesor se pousmál a pravil: „Pokud tedy Bůh stvořil všechno, znamená to, že stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu, kdy naše činnost určuje nás samotné, Bůh je zlo.“ 

Jakmile to odpovídající student slyšel, ztichl. Nevěděl, co na to říct. V tom zvedl ruku jiný žák s tím, zda může profesorovi položit otázku. Ten souhlasil, proto směrem k němu vznesl student dotaz, jestli existuje chlad. 

„Co je to za otázku??? Samozřejmě že ano, tobě snad nikdy nebylo chladno?“ Studenti ve třídě se začali smát, ale tázající se student pokračoval: „Ve skutečnosti, pane, chlad neexistuje. V souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti, nebo vytvoření tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti či vytvoření chladu. Chlad nemá svou jednotku, v níž ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom popsali to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.“ 

A směrem k profesorovi běžela další otázka od téhož studenta. Zeptal, jestli existuje tma.  „Samozřejmě, že existuje,“ odpověděl profesor nepočítající s následnou argumentací od mladého maturanta! „Opět nemáte pravdu, pane. Tma neexistuje. Je to stav nepřítomnosti světla. Můžeme zkoumat světlo, ale tmu ne. Světlo se dá rozložit, zkoumat paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svou jednotku, v níž ji můžeme měřit. Tma je pouze pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla.“

Následně poté se mladík zeptal: „Pane existuje zlo?“ Tentokrát profesor odpověděl s nejistým výrazem: „Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita ve vztazích, mezi lidmi, trestné činy, násilí, všechno toto není nic jiného než projev zla.“ Na to student odpověděl: „Zlo neexistuje, pane. Zlo je pouze nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo přichází tehdy, jako když přichází tma, nebo chlad – tedy v nepřítomnosti světla, tepla a lásky.“ Profesor si sedl za kantorský stůl a mlčel.   

Zajímá vás, kdo byl tím studentem? Mladičký Albert Einstein.

 

Fotogalerie