ARCHIV B&M CHOCHOLA SALVADOR DALÍ A FOTOGRAFOVÉ

 

Fanatismus ve fotografiích klasiků 

Václav Chochola, Karel Ludwig, Zdenek Tmej, Karel Hájek a Jan Lukas

Podoby světa ve fotografiích

Název konfrontuje zdánlivě nesourodá témata zjevující se v tvorbě a archivu fotografa Václava Chocholy, zrovna tak příznačně, jako se symbolicky označuje surrealismus v jeho klasické definici:

„Je to náhodné setkání deštníku a šicího stroje na operačním stole“. (André Breton)

 

Uznávaný český fotograf Václav Chochola (1923 – 2005) se stal již za života klasikem.  

V Praze, kde se narodil, od roku 1940 vyfotografoval řadu významných umělců a osobností české a světové kultury. Chocholovy portréty osobností však nejsou jen dokumenty podob či portréty slavných. Chocholovy snímky jsou obrazem jeho zázračného vidění a prožívání světa i schopnosti zachytit jeho podivuhodnost v jediném okamžiku do koncentrovaného a jedinečného souznění s umělci. 

Blanka a Marek Chocholovi (Archiv B&M Chochola), spravovatelé Chocholova archivu, vybrali pro současnou novou expozici v Galerii Mariánská v Českých Budějovicích výběr výjimečných portrétů Salvadora Dalího z Paříže, doplněné surrealisticky laděnou tvorbou Chocholy. Tato expozice je konfrontována s výběrem archivních fotografií z období nadvlády ideologií Fašismu a Socialismu,

Jde tedy o výběr fotografií zaměřený na fanatismus v umění, ale i v celé společnosti.

Celkově tak výstava nese název: Surrealismus, socialismus, fašismus –

Fanatismus ve fotografiích klasiků.

Velkorysé prostory Galerie Mariánská umožňují propojení několika různorodých tematických výstav a tak vytváří absurdní a gradující konfrontace autorů stylů i období. 

Návštěvníci výstavy tak mohou v prostorách na rozloze více než 800 m2 1. patra galerie shlédnout nejen samotné dílo Dalího ze soukromé sbírky galeristy a fotografa Zdenka Kočíka (GOAP), vystavené v levém křídle, ale konfrontovat jej i s umělcovou podobou na fotografiích Václava Chocholy v samostatné expozici. Ta je doplněna surrealisticky laděnými fotografiemi z Chocholovy tvorby a pokračuje již v křídle pravém. Dále expozice pokračuje dílem fotografů, jejichž sestava rozhodně není náhodná:

Karel Hájek, Zdeněk Tmej, Jan Lukas a Karel Ludwig jsou s Václavem Chocholou propojeni generačně, přátelsky, ale i svou fotografickou tvorbou, jejíž tématika jim byla velmi blízká od doby protektorátu až do socialismu a všechny jmenované fotografy osobně spojovala.

Archiv B&M Chochola, dědici a správci fotografických archivů (Blanka Chocholová, Marek Chochola) jsou vlastníci odkazu fotografů, dále se na expozici podílí Helena Lukas, která poskytla ze soukromého rodinného archivu fotografie svého otce Jana Lukase, Budějovického rodáka, který by se letos dožil 100 let. (*10. 8. 1915 )

 

 

 

Karel HÁJEK, Václav CHOCHOLA, Jan LUKAS, Karel LUDWIG, Zdeněk TMEJ,

patří ke klasikům české fotografie a díky jejich osudovému nasazení a zájmu o celkové dění v Československu od let 1. Republiky (Hájek), protektorátu, války i let následujících po současnost, zaznamenali pro naši i světovou historii podstatné mezníky společenského, kulturního a všeho dění včetně vyfotografování revolučních dní a konce války v roce 1945, tísnivou dobu let padesátých, zlatá šedesátá, ale v případu Jana Lukase i jeho nucenou emigraci a exil v USA. 

Na fotografiích jsou zachyceni- surrealistický mág Salvador Dalí, fanatický a fašistický vůdce Adolf Hitler, despotický bolševik J. V. Stalin, proletářský prezident Klement Gottwald a další vůdci, mágové a manipulátoři, kteří ovlivňovali životy těchto fotografů i nás všech dříve narozených. Všechny tyto osobnosti a dění s nimi spojené i atmosféru doby tito fotografové zaznamenali a uchovali pro dnešní generace v neobyčejně silném vizuálním odkazu.

Davy jásají, lynčují, hrozí pěstmi, ale i pláčou a smějí se, fandí politikům i sportu. Státníci a vůdci umírají za podivných okolností a davy se cyklicky vrací k opakujícím se masovým dramatům. Elias Canetti (1905 -1994), spisovatel a teoretik společenských věd a nositel Nobelovy ceny inspiroval svým literárním dílem „Masa a moc“ kurátorku  Blanku Chocholovou k dlouhodobému výstavnímu projektu a také při přípravě a spolupráci na současné expozici.

Tak se výběry fotografií zaměřují na výročí konce 2. světové války a téma cyklicky se opakujících
negativních příznaků násilné povahy lidské společnosti. Téma masy a  jejího ovládání elitami eskalující v drastické konflikty je vzhledem k současné globálně politické situaci velmi aktuální.

V této expozici Archiv B&M Chochola spolupracuje také se sochařem Kurtem Gebauerem, který vystavuje své ironizující plastiky i v dalším prostoru Galerie Mariánská v části výstavy navazující na projekt Umění ve městě. 

Absurdní setkání tvůrců lze spatřovat i v jejich individuálních životních osudech a příbězích.

Fotograf Václav Chochola byl v 70. letech krátce po návratu z Paříže, kde nafotografoval dnes již slavné portréty Dalího uvězněn po zatčení agenty STB při fotografování hrobu Jana Palacha. Karel Ludwig byl pronásledován v 50. letech STB a Zdeněk Tmej byl za protektorátu totálně nasazen a v padesátých letech vězněn komunistickým režimem po sedm let. Jan Lukas byl nucen emigrovat ze země a Karlovi Hájkovi byl agenty STB zabaven celý fotografický archiv.

K výstavám bude doplněn výběr literatury v publikacích, katalozích, k dispozici budou tiskoviny jako plakáty, pohledy, autorizované tisky a originální moderní zvětšeniny.

Návštěvníkům se nabídne i několik speciálně připravených videí s různými tématikami i dvoudílný dokument režisérky Věry Chytilové Vzlety a pády, který ve spolupráci s Blankou Chocholovou o zmíněných fotografech natočila.

Surrealismus a Salvador Dalí v tvorbě Václava Chocholy

„Václav Chochola se setkal s malířem Salvadorem Dalí v jeho exklusivním apartmá hotelu Meurice v Paříži v roce 1969 několikrát. Povzbuzen pařížským setkáním a portrétováním jeho dávných uměleckých vzorů – Mana Raye, Brassaie, Maxe Ernsta, s určitými referencemi, stoupal po schodech hotelu Meurice za Dalím, již s odhodláním vzdát mu hold a setkat se s tímto surrealistickým mágem. Přitahoval ho vždy svým excentrismem a exhibicionismem, ten mu byl i ve vlastní tvorbě blízký. A tak přinesl Dalímu ukázat i své fotografie, které ho zaujaly natolik, že Dalí Chocholovi umožnil portrétovat ho opakovaně a vznikla tak celá série fotografických podob, z nichž fotografie Dalího s vejcem patří k nejvýraznějším zvláště svou symbolikou se surrealismem.“

Ukázka z textu katalogu Salvador Dalí, vydaného Gallery of Art Prague (GOAP), s kterou Archiv B&M Chochola dlouhodobě spolupracuje.

 Shlédnout několik výstav najednou v objektu nově zrekonstruované budovy Mariánská kasárna nabízí a poskytne návštěvníkům neobyčejné možnosti plné zážitků a přemýšlení.

 

Připravil a zpracoval Archiv B&M Chochola, autor projektu Blanka Chocholová

 

Inspirace :

„Masa a moc je součástí lidské existence, člověk je jí fascinován, rád mase
 propadá“….. (Canetti)

  Elias Canetti (1905 -1994), spisovatel a teoretik společenských věd a
 nositel Nobelovy ceny se ve svém díle Masa a moc zabývá fenoménem, který
 inspiroval  téma fotografické výstavy i navazující projekce.  Zaměřujeme se
 na výročí konce 2. světové války a téma cyklicky se opakujících
 negativních příznaků násilné povahy lidské společnosti. Téma masy a
 jejího ovládání elitami eskalující v drastické konflikty je vzhledem k
 současné situaci velmi aktuální.

Vystavujíci:

Václav Chochola (1923 – 2005)

Karel Hájek (1900 – 1978)
Karel Ludwig (1919 – 1977)
Jan Lukas (1915 – 2006) výročí nedožitých 100let od narození v Českých Budějovicích
Zdeněk Tmej (1920 – 2004)

Fotografický archiv vycházející z tvůrčího zaujetí fotografů a jejich
celoživotního díla jako obraz a časové svědectví 20. století.

Realizace, kurátoři, dědici autorských práv, odkaz spravují:

Archiv B&M Chochola

Blanka Chocholová (1953)
Marek Chochola (1980)
   

Téma projekce: Masa a Moc - 1938- 2015 (Video Fragmenty)

Další projekce: Osobnosti ČR, Fotografové, Výstavy a přátelé, Vietnam, Fragmenty, „Gen: Václav, Blanka, Marek Chochola“, Vzlety a pády (režie Věra Chytilová) ad.motto:

 

V tomto roce si připomínáme 70 let od konce 2. světové války. Přestože rozpad Československa, okupace a vznik protektorátu s sebou nesly ztížení podmínek pro samotnou existenci umění, znamenaly léta protektorátu především pro fotografy výjimečnou příležitost pro jejich tvorbu. Tato fotografická výstava je určitou konfrontací fotografické tvorby čtyř mužů - fotografů, kteří se během šestileté životní etapy, dostali téměř na vrchol své tvorby.

Sami fotografové nemohli v dané době uvědomit, ale ani společnost, ve které žili a následná budoucí transformace politické situace nedovolila ocenit jejich fotografické dílo.

S dnešním odstupem se nabízí konfrontace, vizuální komunikace toho, co fotografy obdobím protektorátu neslo. Překonáním základních existenčních problémů bylo uchopení témat, která nepodléhala snahám totalitní propagandy a dokázala využít až protikladně mnoho.

 

Fotograf Zdeněk Tmej pracoval s tématem omezení a ztížení životních podmínek a fotografie se pro něj v případě jeho totálního nasazení stala nejen prostředkem revolty, ale i uměleckým dílem.

Fotografická výstava, která spojuje všechny čtyři zmiňované fotografy připomíná veřejnosti zcela  ojedinělé dílo klasiků české fotografie.  Václav Chochola/ 1923 – 2005/, Karel Ludwig / 1919 – 1977/ , Karel Hájek / 1900 – 1978/ a Zdenek Tmej / 1920 – 2004/ patří k legendám české fotografie. Jejich fotografická tvorba je vzájemně  nejen generačně ale i přátelsky propojena a k jejich dílu nerozlučně patří.  Zdeněk Tmej již od roku 1936 asistoval Karlovi Hájkovi, s Karlem Ludwigem spolupracoval celá čtyřicátá léta, s Václavem Chocholou i v padesátých letech. Společná témata těchto fotografů čtyřicátých let  je nejen protektorát s městskou tematikou, ale i portréty výtvarných umělců, herců, hudebníků, dirigentů a tanečnic. Unikátní svědectví ve formě fotografického deníku z  totálního nasazení v německém lágru Breslau / 1942-1943/ patří k  Tmejovu exklusivnímu, jasnému a ucelenému souboru. Nemá v dějinách české, ale i světové fotografie obdoby.

Pražská revoluce a osvobození Prahy zastihla všechny zmiňované autory jak jinak než v ulicích Prahy. Některé se záběrů se staly již otřelými ikonami každoročních oslav osvobození Československa Sovětskou armádou. Nastala však doba nového bilancování a je na čase se podívat na historii našeho státu katarzí každodenních událostí.

Výstava bude konfrontovat a aktualizovat fotografie stvořené před více než sedmdesáti lety tvůrci, kteří nesporně předstihli dobu svými přístupy k fotografování. 

 

 

  Autorka a kurátorka projektu:   Mgr. Blanka Chocholová

Narozena 5. 11. 1953 v Praze, dcera fotografa Václava Chocholy a matka fotografa Marka Chocholy. Vystudovala fotografii na Střední průmyslové škole grafické v Praze (1973) a na pražské FAMU (1980, titul Mgr.). Od roku 1990 externě vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie FPFSU v Opavě. Je činná také jako publicistka a kurátorka výstav. Od roku 1979, kdy napsala na FAMU diplomovou práci s názvem Životní a tvůrčí podněty fotografa Václava Chocholy, pracuje s obsáhlým otcovým archívem. Připravila z něj několik retrospektivních výstav, z nichž nejrozsáhlejší byla roku 1993 v Galerii Václava Špály v Praze, k níž sestavila velkou trojjazyčnou monografii Kabinety vzpomínek. S Vladimírem Birgusem v roce 1995 sestavila výstavu Hořká léta - Evropa 1939-47 očima českých fotografů, která byla po premiéře na Pražském hradě představena v Opavě, Ostravě, Edinburghu, Londýně, Moskvě a Berlíně. V roce 1997 realizovala výstavu a katalog Karel Ludwig – archiv 1939 - 1948 pro Pražský dům fotografie, reprízovanou v Ostravě, Kolíně nad Rýnem, Paříží a Berlíně. Výstava Zdeňka Tmeje, kterou premiérově představila v roce 1998 v Opavě, byla později na Staroměstské radnici v Praze výrazně rozšířena a byl k ní vydán obsáhlý katalog v češtině a angličtině. Obdobný katalog doprovázel i retrospektivu Karla Hájka v Ostravě, Lásenici a Jindřichově Hradci. V rámci projektu Praha Evropské město kultury roku 2000 uvedla v Galerii Václava Špály (s pozdější reprízou v Domě fotografie v Českém Krumlově) výstavu Čtyři klasici české fotografie - Hájek, Chochola, Ludwig, Tmej. S režisérkou Věrou Chytilovou spolupracovala na dokumentárním filmu o fotografech Chocholovi, Ludwigovi a Tmejovi Vzlety a pády. Je autorkou projektu Záchrana fotografických archivů českých renomovaných fotografů a soustavně se zabývá systémovému fotografickému zpracování dosud nezpracovaných archivů. V roce 2001 a 2002 se podílela na přípravě monografie Zdeňka Tmeje a Václava Chocholy v pražském nakladatelství Torst a připravila knihu o Janu Werichovi na fotografiích Václava Chocholy.

 Od roku 2000, kdy byla realizovaná výstava Čtyři klasici české fotografie v Praze a Českém Krumlově, pořádala každoročně řadu výstav. Po roce 2005 zastupuje se svým synem Markem Chocholou fotografický archiv svého otce. (Archiv B&M Chochola www.vaclavchochola.cz) Každoročně prezentuje expozice z archivu na festivalech Prague Photo, ale i v dalších galeriích doma i v zahraničí. V posledních letech se podařilo propagovat archivní materiály v Centre Geroges Pompidou - Paris,  Museum of II. World War - Gdansk, Konference Forum 2000 Praha, a mnoha dalších.

 

Připravil a zpracoval Archiv B&M Chochola

 

Srpen 2015