ADVENT – ČAS POŽEHNANÉHO OČEKÁVÁNÍ!

ADVENT – ČAS POŽEHNANÉHO OČEKÁVÁNÍ! 

Právě dnes k nám vstupuje jedno z nejkrásnějších období každého roku – ADVENT. Období očekávání, naděje, smíření, odpuštění, míru, lásky a díků – vše ve spojitosti s tou nejčistší energií Stvoření. Stvoření světa, každé živé duše… A jedním z díků je i adventní věnec se čtyřmi svícemi, z nichž každá má své vlastní poselství. 

Věnec sám o sobě je od nepaměti symbolem královské důstojnosti a vítězství. Kniha knih hovoří o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Proto je adventní věnec vyjádřením díků, holdem tomu, jehož příchod očekáváme, a kdo přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: syn Nejvyššího, Ježíš Nazaretský, čili Ježíš Kristus.  

Opravdový adventní věnec (prapůvodně se zavěšoval na čtyřech stuhách ke stropu místnosti), tedy nikoli pouhá designová dekorace, by měl být vytvořen z větviček zeleného jehličí – symbolu života přežívajícího i tuhou zimu, jedná se vždy o kruh, který symbolizuje boží věčnost, jednotu, nekonečno a potažmo i celý Vesmír, no a v neposlední řadě je dotvořen čtyřmi svíčkami, jež se rozmísťují do kříže a zároveň pomyslně symbolizují čtyři světové strany. Někde se navíc ještě k těmto čtyřem svícím pokládá i pátá – ta by měla být 100% v bílé barvě, jelikož se nazývá Kristova svíčka a rozsvěcuje se až na Štědrý den. Svíce se zapalují postupně, vždy v danou adventní neděli, s tím, že směr jejich zapalovaní je proti směru hodinových ručiček. Rozlévající se světlo ze zapálených svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, protože ON je SVĚTLO SVĚTA. A každému, kdo věrně a s čistou láskou v srdci vyhlíží jeho příchod, bude předán (myšleno formou energie, božího světla, lásky) vítězný věnec života, věnec spravedlnosti. PRVNÍ SVÍCE je symbolem NADĚJE, DRUHÁ představuje MÍR, TŘETÍ – PŘÁTELSTVÍ a poslední je symbolem nejvyšší a té nejčistější energie LÁSKY. 

 

„Jak jen toužím,
abys prožil advent.
Jak jen toužím u Tebe bydlet,
žít důvěrně s Tebou
a sdílet všechna Tvá břemena.

Vždyť Ti jdu vstříc
ve všech Tvých přáních.
A přece jsem Ti ještě nikdy
nesměl žádné splnit.
Já, Tvůj Bůh.

Jak jen toužím, abys prožil advent.
Jak jen toužím znovu se zrodit
ve Tvém městě, Tvé ulici,
ve Tvém domě a ve Tvém srdci.

Vždyť Ti jdu vstříc
od věčnosti k věčnosti.
Ale hledám jen Tebe.
Já, Tvůj Bůh.“